S:1

Dünya'nın Güneş gören kısmının zaman dilimi................
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dünya'nın Güneş gören kısmının zaman dilimi................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "gündüz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
4 saat 15 dakika ile 1 saat 20 dakikanın farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun evdeki görevlerinden biri değildir ? 52 × 3 – 2 × 7 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? She gets- - - -the bus at 6 oclock. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur? Gökyüzünü incelemek isteyen biri aşağıdakilerden hanginden faydalanabilir? Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara .......... karışım denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İkişer ritmik sayarken yirmi sekiz sonra hangi sayı gelir? Karboksilli asitlerin uygun koşullarda yeterince indirgenmesi sonucu oluşan bileşik sınıfı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Memurun Günlük çalışma saatlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? John Nash, Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. biçimindeki teoriyi Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. şeklinde düzenlemiştir.Bu parçada İşbirlikli Öğrenmeyi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır? I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusyaya askeri yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? ... Hiçbir millet yoktur ki kendisine bir uyarıcı gelip içlerinde kalmış olmasın. (Fâtır suresi, 24. ayet)... (Hâlbuki) sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır. (Rad suresi, 7. ayet)Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş.Yukarıdaki metinde kaç cümle var? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı II. Dönem için söylenemez? Aşağıdaki ülkelerden hangisi bağımsız olarak nitelendirilemez? 1961 ve 1982 Anayasalarının benzerlikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerin hangisinde nasıl sorusu bir ismi etkilemiştir? . Aydınlanmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır. Hayat tren gibidir, geçip gider. Ama bazen de tren; sen hiç yokmuşsun, isteklerin, hayallerin hiç var olmamış gibi geçip gitmesin diye raylara oturur ve kesersin trenin yolunu. İşte şu sıralar okuduğum kitap böyle bir direnişin hikâyesi. Aynı zamanda mahalle yaşamının, komşulukların, anılara ve geleceğe sahip çıkmanın hikâyesi.Bu metinde sözü edilen eserin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Yerleşim yeri seçimini etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Bu kümede Burcu, Melisa ve ben varım. Cümlesinde adıl olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Dad : - - - -?Son : It is yellow. Buse aşağıda verilen cisimlerin üzerine kuvvetler uygulayıp bırakıyor. Daha sonra bu cisimleri eski şekline dönenler ve dönemeyenler olarak gruplandırıyor.I. Teneke kutu II. Lastik top III. Cam bardak IV. Bulaşık süngeriSeçeneklerden hangisinde gruplandırma doğru yapılmıştır?Eski şekline dönenler Eski şekline dönemeyenler Melike, Elmastan 15 kilogram daha ağırdır. Melike 42 kilogram olduğuna göre Elmasın ağırlığı kaç kilogramdır? Vegetarians are healthier - - - -people who eat a lot of meat. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir problemi doğru olarak çözebilmenin ilk aşaması nedir? 38den başlayarak geri doğru ikişerli sayarsak 5. sayı kaç olur? GELDİ—TEYZEM---AKŞAM—BİZEBu kelimelerle anlamlı bir cümle yaparsam en son kelime hangisi olur? Halkçılık ilkesi bütün vatandaşların kanun önünde eşit olmasını ve kimseye ayrıcalık tanınmamasını öngörür.Buna göre, aşağıdaki yeniliklerden hangisi halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili olabilir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 42 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir? Bir destesini 5 liraya aldığı kalemlerin tanesini 80 kuruşa satan Burak, 40 kalem satınca kaç kuruş kazanır? Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün bir özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi depolama birimidir ? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler yer almamıştır? Bir fotoğraf makinesinin peşin fiyatı 1200 TLdir.Bu fotoğraf makinesi 5 taksitle alındığında aylık taksit tutarı 300 TL olduğuna göre taksitli fiyatı pe-şin fiyatından yüzde kaç fazladır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir