S:1

Dünya'nın dönme hareketinin tamamlanma süresi...............
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dünya'nın dönme hareketinin tamamlanma süresi...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "24 saat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Sizin yaşınızdaki biri, hangisini tek başına yapamaz? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına D , yanlış olanlarının başına da y yazınız(...) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en belirgin özelliği hızlı koşmasıdır.(...) İnsan kulağı her frekanstaki sesi işitebilecek kabiliyette (yeterlikte) yaratılmıştır(...) Bu evrendeki her şey kendiliğinden oluşmuştur.(...) İhlâs Suresi Allahın bir ve tek olmasından bahsetmektedir.(...) Oturduğumuz sıraların, yazı yazdığımız tahtanın, okul binamızın kendi kendine olabilmesi mümkün değildir. I. Şeker taneciklerinin küçültülmesiII.Suyun soğutulmasıIII.Şekerli suyun karıştırılmasıŞeker ve sudan bir çözelti oluştururken yukarıdakilerden hangileri uygulanırsa şekerin sudaki çözünme hızı artar? Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı değildir? Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri, Anlat biraz. Cahit KÜLEBİBu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem konmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna konan noktalama işareti yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait unsurlardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi tezkiredir? Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Maria - - - - visits her grandparents. Uzun kenarı 100 metre, kısa kenarı 75 metre olan dikdörtgen şeklindeki okul bahçemizin çevresi ne 3 sıra tel çekersek kaç metre tel gerekir? Aşağıdakilerden hangisi eski Türk Hükümdarlarının kullandığı unvanlardan değildir? Sivil Savunma Günü ne zaman kutlanır? Hz. Muhammedin (s.a.v.) peygamberlikten önceki lakabı ne idi? Aşağıdakilerden hangisi bir dönem Anadoluda hüküm süren medeniyetlerden biridir? Arabanın direksiyonunu çeviren şoför kuvvetin hangi özelliğini uygulamaktadır? Muhalefetünlil-Havadis sözcüğünün anlamı nedir? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? Ortalama kütleleri 40 kg olan 6/A sınıfı öğrencilerinden, kütleleri 30 kg ve 50 kg olan iki öğrenci ayrılıyor.Bu durumda sınıfın oluşan yeni ortalama kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir? Dünya, güneş ve ay sözcükleri coğrafya terimi olarak kullanılırsa büyük harfle başlar.Yukarıdaki bilgi gözönünde bulundurulduğunda aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bazen insan içine çıkmak istemem. cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Taşıtlardan el, kol ve baş çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir? 90 soru 8, 12 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğa yaşlarıyla doğru orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor ve her bir çocuğa payına düşen sorula- rı çözmesi için 60 dakika süre veriliyor.Buna göre yaşı en küçük olan çocuk, payına düşen her bir soruya eşit süre ayırdı- ğında bir soru için ayırdığı süre kaç dakika olur? Türk İslam Devletleri incelendiğinde cami, kümbet, medrese, kervansaray gibi yapılar dikkat çekmektedir.Buna göre Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Altınordu Devletinin merkezinden başlayarak 1346-1353 yıllarında ticaret yolları aracılığıyla Avrupaya yayılan ve tahminen 20 milyon kişinin ölümüne neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir? Kümesteki 4 düzine tavuğun yanına 14 tavuk daha gelirse kaç tavuk olur? Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin özelliklerinden biri değildir? Deftere yazar dururum Toprağı kazar dururum. Tembel tembel oturunca Kendime kızar dururum. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime vardır? I. Sorularımı karşılıksız bırakması hoşuma gitmedi.II. Yazlık elbiselerimi katlayıp dolaba kaldırdım.III. Davranışlarınızı gördükçe şaşkınlığım artıyordu.IV. Bebek, ateşi yükselince hastaneye götürüldü.V. Geçmişe takılıp kalmamam gerektiğini biliyorum.Numaralanmış cümlelerin hangisinde yargının gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır? Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır? Aşağıdakilerden hangisi evde ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız kaynaklardan birisi değildir? Genç kıza bir şeyler soruyordu. cümlesinde eksik olan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? I. Sıcaklığının azalmasıII. Nem miktarının artmasıIII. Havanın alçalmasıBir hava kütlesinde yukarıdaki durumlardan hangileri gerçekleştiğinde bağıl nem oranında artış gözlenir? Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir