S:1

Dünya'nın dolanma hareketinin tamamlanma süresi.......................
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dünya'nın dolanma hareketinin tamamlanma süresi.......................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "365 gün 6 saat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
16 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe nerede açılmıştır? Dünyanın ilk uzay mekiği aşağıdakilerden hangisidir? Sözcüğün sonundaki sert sessizin yumuşaması için gelen ekin ....................... gerekir.Tanım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Coşkun Öğretmen, coğrafya dersinde yağış kavramını açıklamış, ardından yağış türlerine değinmiştir. Genel bilgilerin aktarılmasından sonra, bilgileri örneklerle desteklemiş ve daha ayrıntı özellikler üzerine yoğunlaşmıştır.Coşkun Öğretmenin, aşağıdaki öğretme yöntem ya da yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir? Bizans İmparatoruna, kendisine İslama davet mektubu ulaşmıştı. O esnada İmparatorun yanında Mekkeli bir müşrik bulunuyordu. Ona, Hz. Muhammed (sav.) in yalan söyleyip söylemediğini sordu. O da Muhammed (sav.) doğru ve emindir. şeklinde cevap verdi.İmparatorun yanında bulunan Mekkeli müşrik kimdir? The - - - - you exercise, the - - - - weight you get. Aşağıdaki verilen maddelerinhangisinin içinde birden fazla madde vardır? Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)... (Mâide suresi, 6. ayet)Bu ayette abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Lidyalıların uygarlık tarihine yaptığı en önemli katkı ilk kez madenî parayı icat etmeleridir.Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli bir gelişme ve kolaylık sağlamıştır? Hamilelerde döl yatağı kaslarının kasılmasını uyararak, doğum sancısı ile birlikte doğumun gerçekleşmesini sağlayan ve hipofizden salgılanan hormon hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapının temel kısımlarından birisi değildir? Bir ayağımızı öne attığımızda, öndeki ayağımızla arkadaki ayağımızın arasında kalan mesafeye ne denir? Kuran-ı Kerimi baştan sona kadar ezberlemiş kişiye ne denir? Sedanın matematik dersi dönem sonu puanı, ilk sınavda aldığı puanın iki katından4 eksiktir. Dönem sonu puanı 50 ve üzeri olan öğrenci, o dersten başarılı olmaktadır.Matematikten dönem sonunda başarılı olan Sedanın ilk sınavdaki puanı en az kaçtır? Milli Mücadelede Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Kurban Bayramı hangi ayda yer almaktadır? O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır? Aşağındakilerden hangisi insanların benzersiz özelliklerinden biri değildir? Eğik çizginin kullanımıyla ilgili hangi seçenekte hata yapılmıştır? Aşağıda verilen yerlerden hangisi Arap Yarımadası olarak tanımlanan bölgelerden biri değildir? Çine ile Muğla arasındaki Gökbel Vadisi, hayranlıkla karışık müthiş bir dehşet uyandırıyordu insanda. Aklın alamayacağı kadar büyük kayalar gelişigüzel yığılmış, bütün tepeleri kaplamıştı. Bazıları sipsivri uçlarını başka kayalara saplamıştı. Aralarında o kadar ince bir denge vardı ki o virajlı, daracık yolda giderken kayaların arabayı altlarına alıverip ezecekleri korkusuna kapılıyordunuz.Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir? Onur, kilogramı 25 TL olan ceviz ile kilogramı 15 TL olan üzümden 600 gramlık bir karışım alarak 13 TL ödemiştir.Buna göre, Onur kaç gram üzüm almıştır? Ay için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sürecinde faaliyet gösteren kitle iletişim araçların- dan biri değildir? (I) Mimar Sinanın yaptığı Selimiye Cami Edirnede bulunmaktadır. (II) Bu cami Osmanlı Padişahı II. Selim adına yapılmıştır. (III) Dört minaresi vardır. (IV) Selimiye Cami taş, mermer, çini, işlemeleriyle eşsiz güzellikte bir sanat eseridir.Bu paragrafta, kaç numaralı cümle görüş bildirmektedir? Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanununa göre yukarıda belirtilen ifade hangi eğitim kapsamına dahildir? Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur'an öğretmeni kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Ocaklarının yaya birliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince kutsal kabul edilen Üç Aylardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? Canlılar hayatta kalabilmek için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörlere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar canlılar arasında yaşam mücadelesine neden olabilir.Bu mücadelede ........................... .Verilen ifade hangi şekilde devam ederseDoğal seçilim açıklanmış olur? Okunuşu kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisini söyleyen çocuk obez olabilir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir? Kaslarda yeterli oksijen taşınmadığı zaman, kan yoluyla beyni etkileyerek yorgunluk hissini oluşturan madde, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir? 40 litre zeytin yağını 4 şişeye eşit olarak paylaştırmak isteyen bakkal, her şişeye kaç litre zeytin yağı koyar? Aşağıdakilerden hangisi takısız isim tamlamasıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha fazla sözcükten oluşmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir