S:1

Dünya'nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönü........................
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dünya'nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönü........................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "batıdan doğuya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İslam dini insanların sahip olduğu nimet ve imkânların değerini bilmesini ister. Bunun için de insanı tutumlu olmaya yönlendirir. Yukarıdaki bilgilere göre sahip olduğu imkânların değerini bilen insan hangi davranışı yapmaktan kaçınmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(......) Sınıfta okuma parçasını hep aynı kişilerin okuması eşitliğe uygun adil bir davranıştır.(......) Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.(......) Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.(......) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.(......) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Üflemeli bir müzik aletinde deliklerin tamamının kapatılması durumu ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliğine katılması neye önem verdiğini gösterir? I. N ve S II. (+) ve (-) III. D ve BMıknatısların kutupları yukarıdaki sembol çiftlerinden hangisi veya hangileri ile gösterilir? Sesteşi olmayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? • Dünyadaki en geniş yayılış alanı Türkiye olup kıyıdan 1000-1200 metrelere kadar çıkar.•Akdeniz ve Ege bölgelerinde geniş alan kaplar.•Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Yukarıda bazı özellikleri verilen ağaç türü aşağıdakilerden hangisidir? *Toprak, hava ve su soğur.*Gündüzler kısalır, geceler uzar.*Sık sık kar yağar.Yukarıda verilen bilgiler hangi mevsime aittir? Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayan işaretle belirlenmiş alanlara ne denir? Orucun başlama zamanı (imsak) aşağıdakilerden hangisidir? ‟Sert sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Bir adam gelip Hz. Muhammed (s.a.v.)e ; Ey Allahın Rasulü! Hoş sohbet etmem, güzelce bakıp sahip çıkmam konusunda en çok hak sahibi olan kimdir? diye sorunca Efendimiz ona 3 kere aynı cevabı vermiştir.Hz. Peygamberin bu cevabı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almıştır? Türkiye Körfez ülkeleri ile Avrupa kıtası arasında köprü konumundadır.Bu durum Türkiyede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinin gelişmesinedaha çok katkı sağlamıştır? Aşağıdaki seslerden hangisi tek başına hece olmaz? Aşağıdakilerden hangisi hasta ziyaretinde dikkat etmemiz gereken davranışlardan birisidir ? İki çeşme dakikada toplam 100 L su akıtıyor. Biri, diğerinin 3 katı su akıttığına göre fazla akan çeşmeden dakikada kaç litre su akmaktadır? Beyza : I heard someone stole your brothers car last week.Esra : Yes. ........................ Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Ekim ayında üzümler toplanır. Pekmez, pestil, cevizli sucuk ve kesme gibi kış tatlıları yapılır. Küplere doldurulur. Kış gelmeden önce büyük kazanlarda kavurmalar pişirilir. Kışın tüketmek üzere bulgur, yarma, dövme, nişasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. İplere dizili biberler, pencerelerde haftalarca güneşe karşı konur. Turşu ve reçeller yapılır.Bu parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde, yalnız askerî alanda değil, devlet yönetimi, sosyal, hukuksal ve kültürel alanlarda da ilk kez yenilik hareketlerine girişilmiştir?A) III. MustafaB) II. MahmutC) I. AbdülhamitD) III. Selim 1140 bardak 12li kutulara, kutularda 5erli kolilere yerleştirilmiştir. Kaç koli bardak olmuştur? Hangi sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda kendinden daha küçük bir sayı elde ederiz? Hangisi özel isim değildir? Mario never comes to school on time, - - - - ? Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;I. sosyalII. siyasiIII. ekonomiIV. eğitimalanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir? Nowadays, social networks are very popular. There, people find a lot of old and new friends. They share photos and important events in their lives. All these are good but social networks also have some disadvantages. People start to live in an imaginary / a virtual world and forget to go out. They do not meet with their friends in cafés or parks. Do social networks have more advantages than disadvantages? This is an open question.According to the text, - - - - . Aşağıdakilerden hangisi gebelik zehirlenmesinin nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Geniş kara parçalarını çevreleyen büyük su kütlelerine ne denir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir duygu belirtmektedir? İşaretli kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için Kitap ve sünnetten Allahın rızasına uygun olarak hükümler çıkartmaya ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Peygamberimiz çok küçük yaşta Babasını ve annesini kaybetmiş hem öksüz hem de yetim kalmıştır.Kendisine göz kulak olan dedesinin de vefatıyla yapayalnız kalmıştır. Sonrasın da kendisine sahip çıkan amcası Ebu Talip ve çok sevdiği hanımı Hz. Hatice de vefat etmiştir.Efendimizin hem hanımını hem de amcasını kaybettiği bu yıla ne isim verilir. Hangi deyim hareketsiz kalmak anlamına gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 28 Ekim 1922 tarihinde Lozanda barış konferansının toplanması kararlaştırıldı. Ancak İtilaf Devletleri konferansa TBMM Hükûmetinin yanında İstanbul Hükûmetini de davet ederek ortaya çıkacak görüş ayrılıklarından faydalanmayı amaçlamıştır.Bu ikiliği önlemek isteyen TBMM aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? Hangi seçenekte sayılar doğru olarak sıralanmıştır? Okul geçitlerine veya çocukların oyun alanlarına yaklaşan bir sürücü ne yapmalıdır? "Bağrına taş basarak bekledi." cümlesinde hangi sözcükte hece düşmesi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir