S:1

Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı harekettir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı harekettirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Dolanma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Giray bir ayda 11035 soru ; Ayşe ise 9713 soru çözmektedir.Giray, Ayşeden kaç soru fazla çözmüştür? % 8si 24 olan bir sayının % 75i kaçtır? Bir duvar saati her bir saatte 2 dakika geri kalmaktadır. Duvar saati gün sonunda toplam kaç dakika geri kalır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yeminlerini yaparlar? (I) The Pyramid of the Moon is the second largestpyramid in Teotihuacan, Mexico, after the Pyramidof the Sun. (II) It is located in the western part ofTeotihuacan. (III) Some people call the pyramid Tenan,which means mother of protective stone in Nahuatl.(IV) There are many pyramids in Egypt. (V)The historyof the pyramid dates back to 200 A.D. Akıl sahibi insanları kendi iradeleri ile iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde tümevarım metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir? İnsan ve içinde yaşadığı doğa ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle insan ve doğanın etkileşimi kaçınılmaz bir olaydır. Yaşam için insanın doğadan yararlanması gayet doğaldır. Fakat sadece insanların çıkarını düşünüp doğayı düşünmeksizin hareket etmek bir süre sonra çözümü zor hatta olanaksız sonuçlar doğurabilmektedir.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki mallardan hangisinin nisabı,diğerlerinin nisabından farklıdır? Gazete, dergi, radyo ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel terime ........ denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gözlerime çökerken ağır uyku sisleriÇiçekliyor duvarı ocağın akisleriBu akisle duvarda çizgiler beliriyorKalbime ateş gibi şu satırlar giriyorBu dizelerde aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur? • İnsan hür bir iradeye sahip değildir.• Kul, Allahın takdir ettiği fiilleri yapmak zorundadır.Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allaha yaklaştırır? Toplumsal yaşamda bireyler birden fazla sosyal grup içinde yer alırlar. Bireyin bu gruplar içindeki statüleri grup içindeki rollerine göre farklılıklar gösterir. Örneğin;okulda öğretmenlik statüsünde olan bir kadın evinde anne statüsündedir. Aynı kişi anne babasının yanında evlat statüsündedir. Oysa aynı kişi üyesi olduğu birderneğin başkanı olarak çok daha saygın bir statüde yer alabilir.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? ​Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin davranışları ve bizden yapmamızı istediği ibadetlere verilen addır? Salonu için halı bakan Ayşe hanımın, almak istediği halının boyutu hangisi olabilir? 1982 Anayasasına göre, milletlerarası antlaşmalar ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber (sas) ömrünün son günlerinde rahatsızlığınınarttığı zamanlarda imamlık için yerine aşağıdaki isimlerden hangisinigeçirmiştir? Kitap kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfatla nitelenmiştir? I. İlk ayetin oku ile başlamasıII. Bedir savaşında esir alınan müşriklerin 10 Müslümana okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmasıIII. Mekkeden Medineye hicret edilmesiVerilenlerden hangileri İslamiyetin bilime önem verdiğini gösterir? Simya ile ilgili;I. İlkel yöntemlerle maddeler üzerinde yapılan çalış-malara simya denir.II. Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmuşlardır.III. Simyacılar yaptıkları çalışmalarla birçok bilimin olu-şumuna katkı sunmuştur.yargılarından hangileri doğrudur? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Atasözüyle anlatılmak istenen duygu aşağıdakileden hangisidir? Vücudumuzdaki hayati öneme sahip sıvı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almamıştır? Bilgisayarın sesi işlemesini ve daha sonra bu sesi kullanıcıya aktarmayı sağlayan donanım parçası hangisidir? Okula giderken en kısa yol değil, ............... yol seçilmelidir. İfadesinde boş bırakılan yere hangisinin yazılması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi suyun içinde batmaz? 'Hicret' neyin başlangıcı olarak kabul edilir? Hangi cümlede de bağlacı yoktur? Amasrayı Cenevizlilerden alan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere ............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür? Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Çevresi 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdığı alışkanlıklardan birisi değildir? Amasya is - - - - for its apples. İki tam yüzde on iki ondalık kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Abbasi Devletinde devletin yazı işleriyle aşağıdaki divanlardan hangisi ilgilenmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir