S:1

Aşağıda katı maddeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Aşağıda katı maddeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Bulundukları kabın şeklini alırlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Hangi cümlede yapılan iş tamamlanmıştır? Tarih boyunca İnsan Hakları da sürekli gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sebeplerinden biri değildir? Türk milleti, Atatürkün önderliğinde bir çok hak ve özgürlüğe kavuşmuştur.Hangisi bu hak ve özgürlüklerden değildir? 31 + 22 + 42 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Birbirine dayalı eylemlerden meydana gelen örgütte her üyenin gücüne göre kendi payına düşeni diğerlerine ilişkin olarak yapmaya ne ad verilmektedir? • Moğolların Türkleşmesinde etkili oldular.• Mani ve Buda dinlerini benimsediler.• İlk şehirleri kurdular.• Matbaayı kullandılar.Haklarında bazı özellikler verilen Türk devleti,aşağıdakilerden hangisidir? I ............ watch horror films when I was young. I wasnt afraid of them. Hayatımız hayallerden, hayallerimiz hayattan ilham alır. cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kader ve kaza ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir ? Zekât ve sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "mutlu kılmak" anlamı vardır? Scratch karakteri olan kedi, hangi (x,y) noktasına geldiği zaman sahneden kaybolur? Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha azdır? Köşe yazarı, suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme aldı.Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır Dostluğu anlatmaya sözcükler yetmez. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın yaşadığı andaki hisleriyle anlatamaz dostluğu. Birlikte olunan anların büyüsü, acı tatlı anılar hiçbir zaman yaşandıkları zamanki duygularla dile getirilemez. Çünkü paylaşılanların çoğu özeldir. Size aktarılmış sırlar vardır, tanık olduğunuz dağıl-mışlıklar, gözyaşları, yenilgi anları ve dostluğu dostluk kılan yaşanmışlıklar vardır.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir kutup noktasından başlayarak diğer kutup noktasında sona eren, ekvatoru dik kesen yaylara........................ denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir? Peygamberimiz hangi yılda doğmuştur? Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök biliminde ........................ kullanılır. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Atatürk ... gelişi güzel bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir demiştir. Atatürkün bu sözlerinin;I. Türk Tarih Kurumunun kurulmasıII. Türk Dil Kurumunun kurulmasıIII. Belleten Dergisinin yayınlanmasıgelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? Bir kenarının uzunluğu 8 cm olan karelerden 5 tanesi yan yana getirilerek bir dikdörtgen oluşturuluyor. Bu dikdörtgenin alanı kaç cm²dir? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir? Hangi seçenekteki meyvenin isminde daha az harf vardır? Atatürkü;• Türk Tarih Kurumunu açması,• arkeolojik kazıları başlatmasıgibi uygulamaları, aşağıdaki bilim dallarından hangisini geliştirmeye yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi ototrof canlılar tarafından organik besin üretiminde ham madde olarak kullanılır? Bursa valiliği yaptığı dönemde burada bir tiyatro binası kurdurmuş, halkın tiyatroya gelmesini sağlayarak halka tiyatroyu sevdirmiştir. 1882den sonra dokuz yıl boyunca kendini tamamıyla bilim ve edebiyata veren ----, asıl başarısını edebiyat alanında göstermiştir. Edebiyat alanında Moliereden yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır. Bunların bir kısmı uyarlamadır. ʽʽLehçe-Osmaniʼʼ adlı Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Anita : - - - - ?Rex : Carrot, cabbage, onion and some cheese. 8-11-14-17-20-23-26-29-32 örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeliye ilk kez geçmişlerdir? Mutlak ölçütle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Katı haldeki bir maddenin enerji alarak sıvı hale geçmesi olayına ne denir? Tane sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde yanlış anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki verilen ekonomik faaliyetler ve en yoğun yapıldığı bölge eşleştirmeleri, hangi seçenekte doğru yapılmıştır? Sanayi- Turizm- OrmancılıkA) Karadeniz Akdeniz MarmaraB) Marmara Akdeniz KaradenizC) İç Anadolu Karadeniz AkdenizD) Akdeniz Marmara Karadeniz Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması nasıl gerçekleşmiştir? Cahiliye döneminde Hz. İbrahimin dinine bağlı olan, Allahın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir? Böbreklere gelen kandaki atık maddeleri süzme işlemi hangi yapı tarafından gerçekleştirilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir