S:1

-Belli şekilleri yoktur.
-Bulundukları bakın şeklini alırlar.
-Havada yayılmazlar.
Verilen özellikler hangi maddelere aittir?

-Belli şekilleri yoktur.-Bulundukları bakın şeklini alırlar.-Havada yayılmazlar.Verilen özellikler hangi maddelere aittir? sorunun cevabı "Sıvı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
72 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt katmanda bulunması beklenir? Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisidir? Yer kabuğunun tabakları arasına sokulan magmanın bu alanlarda katılaşması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi magmanın yerin derinliklerinde katılaşması sonucunda oluşmuş yer şekillerinden değildir? "İki yüz doksan beş şeklinde okunan sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirirse oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? "İçin" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevide yer alan bölümlerden biridir? I. Kendini II. duyar III. insanlaraIV. ihtiyaç V. Koruyacak VI. barış Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bir kenar uzunluğu 3cm olan düzgün beşgen ile eşkenar üçgenin çevresi aynı olduğuna göre ; eşkenar üçgenin bir kenarı kaç mm ‘dir? Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir? Mescid-i Nebinin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Bud :Do you know where - - - -?Yusuf :Im sorry. I am not from this city. Bir otomobilin deposu 60 litre benzin almakta- dır. Deponun içinde bir miktar benzin varken litre fiyatı 5,07 lira olan benzinden 278,85 liralık alındığında otomobilin deposu tam olarak dolmuştur.Buna göre başlangıçta otomobilin depo- sunda kaç litre benzin vardı? ŞOK! ŞOK! ŞOK! Kameramanımız, ünlü şarkıcı Bertuğ Bülbülsesin evini gizli kamerayla nasıl görüntüledi? Evde kimler vardı? Birazdan...Televizyon kanalının yaptığı bu haberde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi sulh sözcüğünün karşıt anlamlısıdır ? Binalarda ses yalıtımı iyi yapılmalıdır. Böylece ses kirliliği engellenebilir.Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan uygulamalardandır? 3 kilogram + 25 gram = .................gram eder? Aleyna :I have an English exam next Monday. I feel anxious. Because I didnt study.Pete : - - - -Aleyna :Really? Yes,certainly. Çok partili hayata geçiş denemeleri aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle alakalıdır? Anıtkabir hangi şehrimizde bulunmaktadır? Kuran-ı Kerimin ayetleri, İslamın ilk dönemlerinden itibaren vahiy kâtipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine yazılmış ve pek çok sahabe tarafından ezberlenmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed (sav.), her yıl ramazan ayında, vahiy meleği Cebrail ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı olarak okumuşlardır.Bu metinde Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir? Bir kutunun içinde 40 tane çikolata vardır. Bu kutunun boşken kütlesi 200 gramdır. Çikolata ile doluyken 680 gramdır. Buna göre 1 çikolatanın kütlesi kaç gramdır? Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ülkemizin 1924Paris Olimpiyat Oyunlarına katılmasına karar vermişlerdi. Ancak her iki kurum da Türkiyenin olimpiyatlara katılımını sağlayacak maddi güce sahip değildi. Hükûmetin de para sıkıntısı çektiği biliniyordu. Buna rağmen hükûmet Atatürkün direktifiyle toplanarak olimpiyatlar için gereken paranın verilmesini kararlaştırmıştı. Kararnamenin altında Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemalin de imzası vardı.Bu bilgide Atatürkün aşağıdakilerden han- gisine önem verdiği vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır? Doğruluk dost kapısıdır cümlesinde hangi sözcükler soyut adıdır? 6 elmadan 2 pasta yapıldığına göre 18 elmadan kaç pasta yapılır? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olma özelliği taşır? 1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır? Derin vadileri, akarsuları, dağları ve geçitleriyle sert bir coğrafya... Sevgi, hoşgörü ve dayanışmayı yaşamın sırrı olarak bellemiş bir halkın yaşadığı bölge... Dost ve misafirperver insanları; dillerde dolaşan türkü, mâni ve efsaneleri; tadına doyum olmayan yemekleri, kendisine has giyim kuşamı, mimari yapıları ve yaşam tarzıyla ona yaklaşan herkese ku- cak açıyor bu şehir.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen şehrin özelliklerinden değildir? XVII. yüzyılın hattat, nakkaş, musikişinaslarından olan ve asıl ününü dünyaca tanınmış Seyahatname adlı eseriyle kazanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir ? Kur'anı Kerim'i tecvit kurallarına göre okumak anlamına gelen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden değildir? Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvet söz konusu değildir? 5 + 3 işleminde toplam kaçtır? Aşağıdaki sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Bu bilgiye göre hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır? Çeyrek litresi 50 Kr olan çamaşır suyunun bir litresi kaç Kr tur? "Kişilerin yaşamını sürdürmek, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir."Tanımı verilen kelime hangisidir? Mucize ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dağı var, taşı yokKöyü var, adamı yokIrmağı var, suyu yokYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir