S:1

Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir?

Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? sorunun cevabı "Buz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bir işletmenin yetersiz stok bulundurmasının ya da gereğinden fazla stok bulundurmasının işletmeye en olumsuz yansıması aşağıdakilerden hangisidir? Gaz ve buhar için;I. Gaz bulunduğu sıcaklıkta basıncın etkisiyle sıvılaştırılabilir.II. Buhar bulunduğu sıcaklıkta basıncın etkisiyle sıvılaştırılamaz.III. Gaz ve buhar arasında herhangi bir dönüşüm yoktur.yargılarından hangileri doğrudur? Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmemesi sonucu, halk birtakım direniş cemiyetleri kurmuştur. Bu cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (I) Sunum, bilginin bir topluluğa aktarılmasıdır. (II) Bu aktarımda sadece konuşmanın gücünden yararlanılmaz. (III) Sonuçta işitsel olan, görsel olandan daha az akılda kalır. (IV) Bu nedenle teknolojik araçlarla işitsel olan, görsele dönüştürülür. (V) Böylece görsellikle daha kalıcı bir aktarım sağlanmış olur.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bir aile, aşağıda ifade edilen hangi durumda tasarruf yapabilir? 3 kilogram + 25 gram = .................gram eder? Platonun Menon adlı diyaloğunda Sokrates , okuma yazma bilmeyen genç bir köleye geometri problemi çözdürme isteğindedir. Problemin geometriden seçilmesi bir rastlantı değildir. Çünkü böyle bir problemin çözümüne duyular yardım edemez. Genç köle problemi çözer; böylece Sokrates insan aklının apriori bilgiyle donatılmış olduğunu da ispat etmiş olur.Bu parçaya göre Platonun temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız? Çocukların yetişkinlerden farklı oluşundan hareket edilerek 20 Kasım 1989 tarihinde oluşturulan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Küresel ısınmanın ekolojik bir sorun olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen halk oyunları ile oynandığı il eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? İslam öncesi Arabistan Yarımadasındaki sosyal yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bu sure ahlaki ilkeleri ön plana çıkaran Kuran surelerinden biridir. Peygamberimizin Medineye hicretinden önce Mekke döneminde inmiştir. 12-19. Ayetleri arasında yer alan ayetlerde bilge bir kişinin oğluna verdiği nasihat ve tavsiyelerden söz ettiği için sure bu bilge kişinin adını almıştır. Surenin öne çıkan konusu doğru bilgi, bunun söz ve davranışlara yansıtılmasıdır. Yukarıda söz edilen sure aşağıdakilerden hangisidir? A maddesi 36 derece, B maddesi ise 15 derecedir. A ve B maddesi birbirine dokunduruluyor. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi, siyasi partilere üye olmaları Anayasa tarafından yasaklanan kişiler arasında yer almaz? I-Aile içinde görev paylaşımına uyulmaması II-Kardeşlerin birbirleriyle iyi anlaşmalarıIII-Aile üyeleri arasındaki çatışmalar IV-Duygu ve düşüncelerin hoşgörü ile paylaşılmasıYukarıdakilerden hangileri aile yaşamına uymayan davranışlardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir? Günlük hayatta kullanılan aşağıdaki malzemelerden hangisi ısı yalıtımıyla ilgili değildir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? Ülkemizde yaşayan Müslüman halka İslam dini ile ilgili hizmetler vermekle görevli olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in diğer ismidir? Aristokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şans kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ali'nin yaşının 2 katı 18dir. Alinin yaşı kaçtır?Yukarıdaki problemin doğru çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye Döneminde Hz.İbrahim yolunu izleyip Allahın birliğine inananlara ne denir? Nazlı 6 yaşındadır. Kardeşi Nazlı dan 2 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Günde 3 ekmek tüketen bir aile 81 ekmeği kaç günde tüketir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramlarındandır? Annesi Fatma ya daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Fatma aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Gelecek zaman ikinci çoğul şahısa göre çekilmiş fiil aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammede ilk vahiy nerede gelmiştir? Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerden çok ahlaki sonuçları üzerinde durmuştur. Manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini eserlerinde dile getiren sanatçının Tohum, Bir Adam Yaratmak önemli eserlerindendir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yararlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimiz için kullandığımız ürünlerden değildir? Çevresi 20 cm olan karenin alanı kaç metrekaredir? Basamak değerleri farkı 35 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir