S:1

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
(....) Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.
(....) Pozitif rasyonel sayılarda paydalar eşitken payın değeri arttıkça sayının değeri küçülür.
(....) Rasyonel sayılar kümesi R ile gösterilir.
(....) Tam sayılar kümesinin tüm elemanları aynı zamanda rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır.
(....) Doğal sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin kesişimi doğal sayılar kümesidir

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.(....) Pozitif rasyonel sayılarda paydalar eşitken payın değeri arttıkça sayının değeri küçülür.(....) Rasyonel sayılar kümesi R ile gösterilir.(....) Tam sayılar kümesinin tüm elemanları aynı zamanda rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır. (....) Doğal sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin kesişimi doğal sayılar kümesidir sorunun cevabı "DYYDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Daldaki kırmızı iri elmaları herkes sever. Cümlesinde hangisi varlığın özelliği değildir? Güney Cephesi ndeki savaşlar hangi antlaşma ile sona ermiştir? 17 Yaşında İslamı kabul edip ilk Müslümanlardan olan Safa tepesindeki evini tebliğ faaliyetleri için Hz Peygambere tahsis eden sahabi kimdir? Hasan manavdan elma portakal ve muz aldı. Cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez? Aşağıdakilerden hangisi En yüksek sadakat ahlakına sahip insan anlamına gelmektedir? Kuzey Koreye gidebilmek için yaklaşık bir yılönce başvuruda bulunduk. Bu ülkeye girebilmekimkânsıza yakındı. Dünyanın tartışmasız en kapalıülkesiydi burası. Aramızda sadece çok dolaylıbir diplomatik ilişki vardı. Vize almak çok zordu.Turistler ancak grup olarak kabul ediliyordu.Bu parçadan Kuzey Kore ile ilgi aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Teknolojinin hayatımıza çok fazla dâhil olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar kitap okumak yerine bilgisayarla uğraşır oldu. Akıllı telefonlar her an elimizde. Bu yüzden kimse birbiriyle ilgilenmiyor. Özellikle çocuklar oyun konusunda teknolojinin kölesi olmuş durumda.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? dar-geniş sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında vardır? Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin gerçekte var olmadığını savu- nan görüşler arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir? Vermek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde çevirmek, döndürmek anlamında kullanılmıştır? Pazardan patates soğan ve domates aldım. Cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül konmalıdır? İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir? ğuzların bir boyu olarak Orta Asyadan Anadoluya geldiler. Ormanlık dağları mesken tuttular. Göçebe hayattan vazgeçmeden ormancılık ve ağaç işleriyle uğraştılar. Tahtacı diye bilinen Türkmen oymakları hâlen Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşamaya devam ediyor. Bu metinde Türkmen oymakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 747 sayısının en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlanmış halinin toplamı kaçtır? Klorofil pigmenti taşıyan bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla başlarım. Cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Mustafa Kemalin hayatında önemli bir yere sahip olan Selanik şehrinde Türkçe, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesi dışında Avrupada çeşitli dillerde yayımlanan basın yayın organlarını da bulmak mümkündü.Bu bilgide Selanikin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kafatasımızın görevlerindendir? Nur, geçmişi ile ilgili araştırmasını tamamladıktan sonra en uzak atasındanbaşlayarak çizelge şeklindeki soy ağacını tamamladı. NUR, bu çalışmasında hangisinin ismini kullanmamıştır? Mescid-i Nebinin içerisinde yer alan okulun adı ve burada eğitim gören öğrencilere ne denir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde yağış oluşma ihtimali daha azdır? Selma : What do you do in your spare time?Murat : .............................. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi asal sayı değildir? Hangisi Osmanlı devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalanmasını zorunlu kılan nedenler arasında yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin yararlarından değildir? Türkiyede yönetim nasıl sınıflanmıştır? Okulumuza çok güzel bir kütüphane yapılmıştı. Bu kütüphanede ders çalışmak bizim için büyük bir keyifti. Kütüphanedeki tek olumsuzluk, kitap çeşidinin az olmasıydı. Nurettin Çakıroğlunun katkılarıyla kütüphanemizdeki kitap sayısı büyük bir artış gösterdi. Bu, mutluluğumuzu ikiye katladı.Bu parçada yazarı asıl mutlu eden aşağıdakilerin hangisidir? Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi, şöhreti, bayra­ğı olan Kızılırmak! Senin manzaran daima bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığ­mayan bir feyz ve hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın kayalı dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde karşında bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim.Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisi söylenemez? 14ten başlayıp 5er ritmik saydığımızda 6. sayı kaç olur? 1. Doğal kaynakları korur.2. Enerji tasarrufu sağlar.3. Ekonomiye katkı sağlar.Verilen ifadelerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalardandır? Zehra, bir buz kalıbını buzdolabından çıkartarak buzun önce su, sonra da buhar haline gelmesini sağlıyor. Zehra, burada sırasıyla hangi olayları gerçekleştirmiştir? Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolunun çeşitli yerlerinde meclise karşı ayaklanmalar çıktı. Meclis, ayaklanmaları bastırmak için ­ ­ ­ ­.Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi vermiş olur? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden biri değildir? Ayşe'nin üyesi olduğu kütüphane kendisine bir kart verdi. Bu kartla istediği kaynaktan dilediğince faydalanacaktı. Yukarıda anlatılanlar hangi seçenekle ilişkili olabilir? Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kimlere armağan etmiştir? Aşağıdaki sayılar en yakın onluğa yuvarlanmıştır. Hangisi doğrudur? Aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir