S:1

0,08 : 0,2 işleminin sonucu kaçtır?

0,08 : 0,2 işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "0,4 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir? Her mesleğin toplumda ayrı bir önemi vardır. Eğitim, güvenlik, sağlık ve temizlik gibi birçok alanda çeşitli meslek dalları vardır. Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisi güvenlik ile ilgili değildir? 54' ten başlayarak geriye doğru altışar sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? 1982 Anayasasına göre TBMM, genel af ilanına en az kaç milletvekilinin kabul oyu ile karar verebilir? Hangi cümlede sert sessiz yumuşamasına örnek yoktur? Batı kültürü TV programları ve filmleriyle diğer kültürleri giyim, eğlence ve tüketim alışkanlıkları bakımından kendine benzemekte, ürettiği mallara daha çok pazar bulmaktadır.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçılarının, etkisi altındakaldığı edebî akımlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çekimli bir fiildir? Soğuk tavırlarla birbirlerini selamlayıp uzak- laştılar. cümlesindeki soğuk kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? Tehlikeli bir virajdan geçen arabanın hareketi için hangisi söylenir? Sümerlerde, en tepesi gökyüzünü gözetlemek için kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Büyük Ünlü Uyumu Kuralına uymasının nedeni farklıdır? Karadenizliler, denizin durgunluğunu anlatmak için, Deniz o kadar durgun, o kadar durgun ki karıncalar su içerdi. derlermiş.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? DNAdan mRNA üretilmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Yükselme tutkusu, insan vücudunun salgılarından biri olan safraya benzer, yolu tıkanmadıkça insanı canlı, diri, hırslı, atılgan kılar. Ama yolu tıkanır da akamazsa yakar, ağrıya dönüşür. Yükselme tutkusuyla dolu insanlar kontrol edilir ve iyi yönetilirse çok becerikli olurlar. Eğer engel çıkar, ilerleyemezlerse pes eder; insanlara, olaylara kötü gözle bakmaya başlarlar.Bu parçada yükselme tutkusuna sahip insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir işi korkuyla yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir. anlamını veren atasözü hangisidir? Açsam rüzgâra yelkenimi; 1Dolaşsam ben de deniz deniz 2Ve bir sabah vakti, kimsesiz 3Bir limanda bulsam kendimi.4Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kişi zamiridir? Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması, dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından kırk yıl sonra 1910da başladı; ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880li yıllarda Amerikalı bir gezgindi.Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin gelişmesi için gerekli bir vitamindir? Aşağıdaki olayların hangisinde çekme ve itme kuvveti birlikte verilmiştir? " 88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen süredealınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında yapılması gerekenlerdendir? Kışa hazırlanmak için yakacak aldık. cümlesindekiyakacak sözcüğü sıfat-fiil eki yardımıyla türemiş vekalıcı isim olmuştur.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer birkullanım vardır? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi zıt anlamlıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durumlar hariç) memuriyet giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 10 , bölüm 12 ise bölünen EN ÇOK kaç olur ? Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir? Kilosu 10 lira olan zeytinden 4 kilo alan Cem satıcıdan 16 lira para üstü aldığına göre satıcıya kaç lira vermiştir? (I) Tepeden inerken dikenli çalılar, koşusunu yavaşlatmıştı. (II) Onu yakalamak isteyenlerin elinden kurtulmasına içgüdüsü yardımcı oluyordu. (III) Fahri, adamların bağrışlarını açık seçik duyunca telaşlandı. (IV) Aralarındaki mesafe her an, adım adım azalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca farklıdır? Aşağıda ifade edilen hangi durumda tasarruf yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi alkolün zararlarından biri değildir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bilgisayardaki tüm donanımların, yazılımların ve dosyaların yönetimini sağlayan en temel programa ne denir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir? Gençti, yiğitti. Gürül gürüldü. Hep öndeydi. Gözünü budaktan esirgemezdi. Çalışkandı. Coşkundu. Yorulmak nedir, bilmezdi.Yukarıdaki parçada anlatılan kişinin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Aralarında 2 şer yaş aralığı olan 5 kardeşin en küçükleri 12 yaşında ise, beş kardeşin yaşları toplamı kaçtır? • Enes b. Mâlik ve Hz. Aliyi küçük yaşlarında yanına alması• Küçükleri gördüğünde hal hatır sorup onlarla şakalaşması• Enesin kardeşinin ölen kuşu için ona taziyeye gitmesiBu bilgiler Hz. Muhammed (sav.)in aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Romada krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, kuria adı verilen halk meclisi tarafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur. Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir