S:1

Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "0,06" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Toplamları 380 olan iki sayıdan biri diğerinden 40 fazladır. Büyük sayı kaçtır? Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir? Asagidaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemistir? T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi konuğa verilen önemlerden biri değildir? Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Türkçe sözcüklerin her hecesinde en az kaç ünlü bulunur? I ............ a test tomorrow at nine. Aşağıdakilerden hangisi İslamın yasakladığı davranışlardan biridir? Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken aşağıdaki kurallardan hangisini uygularsak tehlikeyle karşılaşmayız? TEMÂŞÂ-YI LEYÂLGel bu akşam da ser-be-ser güzelimLevhâ-i kâinâtı seyredelimGölge, hep gölge, her taraf gölgeGölgelerde bütün zemîn mestûrAsman yalnızca nîm mazûrGörülen başlıyor görülmemeğeBir dumandan kefenle cism-i cihânKalıyor kar-ı leyl için de nihân Cenab ŞehabettinAh yaktık şu mübarek vatanın her yeriniSaçtık eflâke kadar dûdunu âteşleriniKapadı gözde olanlar çıkacak gözleriniVatanın bağrına düşman dayadı hançeriniYoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini Namık KemalBu iki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sıvı maddenin ısı alarak gaz hale dönüşmesine ne denir? Sözlükte Anmak, hatırlamak, adını söylemek. anlamına gelen kelime hangisidir? Peygamberimize Muhammedül - Emin lakabının verilmesinin temel sebebi nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çelişkili ifade vardır? Aşağıdakilerden hangisi Analitik Felsefenin görüşlerindendir? Resim yaptığımız program hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyeti kabul eden Türk devletlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? r. I. Uydurma haberlerII. Haberi derleyen, yayan kuruluşIII.Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlıkIV.Çarpıcı, dikkat çeken haberVerilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bohr atom modelinin,I. Elektron dairesel yörüngelerde hareket eder.II. Uyarılmış atom temel hale geçerken foton yayar.III. Her bir elektronun belirli bir ortalama potansiyel enerjisi vardır.varsayımlarından hangileri daha sonra çürütülmüştür? • Sinop dağlık yöresi• Cilo Dağları• Menteşe dağlık yöresi• Tuz Gölü çevresiYukarıda verilenlerin ortak özelliği nedir? Aşağıdaki bilgilerden hangisini fosillerden edinemeyiz? Yüklü cisimlerle ilgili olarak;I. İpek ipliğe asılmış nötr iletken küreye sadece (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa küre çekilir, (-) yüklü cisim yaklaştırılırsa küre itilir.II. Yüklü özdeş iletken küreler birbirlerine dokundurulursa , son yükleri eşit büyüklükte ve zıt işaretli olur.III. Yüklü iletken küreler birbirine dokundurulursa yarı-çapı büyük olan kürenin yükü daha fazla olur.yargılarından hangileri doğrudur? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 5 katıdır. Uzun kenarı 75 m olduğuna göre çevresi kaç m dir? Aşağıdakilerden hangisi, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divanda değil, olağan yargı organlarında yargılanır? Aşağıdakilerin hangisinde -cı, -ci eki eklendiği kelimeye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre kimler çocuk sayılır? Anı yazabilmek, yaşamının bir bölümünü, başkalarının yaşamına girmeden, toplumsal çevreyi vermeden mümkün olamamıştır. Ama öncelikli amaç daha çok, kişinin kendi kendini, yaşadıklarını; içtenlikle, tarihçiyi asla yanıltmayacak bir tarafsızlık ve dikkat içinde yansıtmasıdır. Anı yazarı; yaşamını, gördüklerini olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi niteliğiyle tarihçiye yaklaşır.Bu parçada anı türünün asıl vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Kayaçların ufalanması ile oluşan yapıya ........... denilir.İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? "Bize kimse sizinki kadar değer vermedi" cümlesinde aşağıdaki zamirlerden hangisi yoktur? Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Nasihat söz konusudur ? Aşağıdaki örneklerden hangisi İslamda bulunan kolaylıklara örnek olamaz? Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden kurallı ve anlamlı bir cümle kurarsak hangi kelime dışarıda kalır? oynamayı – film – sever – bütün –top- çocuklar 15 Litrelik kaptaki meyve suyunu 250 mllik kaplara boşaltmak istiyoruz. Kaç adet kaba ihtiyacımız vardır? Tavanana hangi uygarlığın kraliçesidir? Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır? Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir