S:1

  • I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.
  • II. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.
  • III. 0 sayısı bir rasyonel sayı değildir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.II. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.III. 0 sayısı bir rasyonel sayı değildir.Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I-II " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
7.(8 +12) işlemi aşağıdakilerin hangisine eşittir? Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği ortaya çıktığında,I. Böbreklerden emilen su miktarının artması,II. Hipofiz bezinden antidiüretik hormonun kana verilmesi,III. Kanın osmotik basıncının artması,IV. İdrar yoğunluğunun artması,olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Yyazınız.(....) Meşale günümüzde kullanılan bir aydınlatma aracıdır.(....) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir.(....) Floresan lamba ampulden daha tasarruflu bir lambadır.(....) Meşale kandilden daha sonra bulunmuştur.(....) Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir. Ben Ömer Halisdemir,Gözlerimde göremezsiniz korkuyu. Arkamdan söylesinler şu türküyü: Gencecik yaşında düşmüştü şehit, Cihan görmedi böyle bir yiğit.Ben Ömer Halisdemir, Bin canım daha olsaVeririm yine vatan uğruna.Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? Bir soruyu 80 saniyede çözen bir öğrenci 15 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? Bir sütçü bir inekten günde 15 litre süt sağmaktadır. Sütçünün 3 ineği olduğuna göre günde 90 litre süt elde etmek için kaç inek daha almalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?ü. Uzun kenarının biri 8 cm, kısa kenarının biri 4 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? Hey ( ) Ne yapıyorsun ( ) Sizde izin istemek yok mu ( ) Git, sonra görüşelim ( )Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? 3x2-2x+7 ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? Üç okuldan birincisinin zili 30 dakikada, ikincisinin zili 45 dakikada ve üçüncüsünün zili de 60 dakikada bir çalmaktadır. Üç okulun sabah saat 08.00de aynı anda zili çalıyor.Bu okulların üçünün de zili aynı anda tekrar saat kaçta çalar? Vücudumuzdaki enerji ihtiyacı için besinlerin sindirilmesi gerekir. Sindirim olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12 Levha Kanunları aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulmuştur? I. Dünya ticaret yollarının değişmesiII. Avusturya ile uzun süren savaşların yapılmasıIII. Tımar sisteminin bozulmasıYukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir? Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne denir? 545 cm, 6 metreden kaç santimetre kısadır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi besin israfına neden olur? Peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mehmet : Somebody has stolen my money and passport from my suitcase at the airport.Policeman : Im sorry to hear that. - - - - ?Mehmet : I was checking my suitcase then I realized that it wasnt there. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde başkalaşım görülmez? I. KitinII. SelülozIII. GlikojenIV. NişastaBir ekosistemde orman diplerinde yaşayan saprofitler ağaçlardan düşen yaprakları ve ölü hayvan atıklarını hücre dışı sindirim yaparak ayrıştırır.Buna göre ayrışma işlemi sırasında I, II, III ve IV şeklinde verilen polisakkaritlerden hangilerinin hidroliz edilmesi beklenir? 18) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 5 aralık 1934 tarihinde verilmiştir. 15 mayıs 2019 tarihinden ne kadar zaman önce bu hak kadınlara verilmiştir ? Kenarları 13 cm, 14 cm ve 15 cm olan üçgenin çevresi, kenarlarının her üçü de 10ar cm olan üçgenin çevresinden kaç cm daha uzundur? I. TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Kurucu Meclis" olarak anılmasını sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha hızlı hareket eder? Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır? Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz? Peygamberimizin ismi anıldığında ona .......................... getirmeliyiz.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına ve kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır.Bu sözle dilin hangi yönü vurgulanmaktadır? 14 sayısının yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının açıklanmasında yer alan unsurlardan değildir? Arkadaşım saat 13.25de bize geldi, birlikte ders çalıştık. Saat 15.35 te evine döndü. Arkadaşım ile birlikte kaç saat ders çalışmış olduk? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Hangi davranışlar sağlığımızı olumsuz etkiler? ‘zayıf-şişman kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır? Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir? İngilterede ortaya çıkan ve modern şehirleşme hareketini hızlandıranolay aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir