S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir rosyonel sayı değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bir rosyonel sayı değildir? sorunun cevabı "18/0" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Türkiyede kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir? Adrian: You look so sad. Whats the matter with you?Nani : I - - - - with my best friend yesterday and I dont know what to do. Yasemin is my true friend in the class. She - - - - . Aşağıda verilen şıklardan hangisinde İlkbahar mevsiminin ayları doğru olarak verilmiştir? Karadenize kıyısı olan ülkelerin deniz yoluyla diğer deniz ve okyanuslara açılmasında İstanbul ve Çanakkale boğazları çok önemli bir yere sahiptir.Buna göre, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının aşağıdaki ülkelerden hangisinin deniz ula-şımındaki önemi daha azdır? Ülkemizin bağımsızlığını kazanması adına gece gündüz çalışmış ve Milli Mücadeleye katılmıştır.Yukarıda verilenler Atatürkün hangi kişilik özelliğini belirtmektedir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalınlık-in- celik uyumu aranmaz? Bir çiçekli bitkide çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tarık, büyükçe bir balık tutmuş, kızartmış, yemiş. Bu cümlede eylem olan kaç sözcük vardır? Yalnız taş duvar olmaz atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Ceyda: What time is the party? Murat: ........................................... . ``Ahmet aslan gibi güçlüdür.'' cümlesinde kendisine benzetilen öge, aşağıdakilerden hangisidir? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştr? Bir gün Peygamberimiz, sahabilerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini görür. Bu israf nedir? diye sorar. Bunun üzerine sahabi, Abdestte israf olur mu? diye karşılık verir. Peygamberimiz, Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur. buyurur. (Ebu Davut)Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi açıklayan büyük boy kuramına uygun bir örnektir? Üniversite sınavına hazırlanan Aslı hafta da 700 soru çözmeyi planlıyor. 2 ay boyunca hiç aksatmadan planını uygulayan Aslı toplam kaç soru çözmüştür?(1ay 4 hafta) Bir yerde hangi alanda üretim yaygınsa, o üretim alanı ile ilgili meslekler daha yaygındır. Buna göre, Trabzonda aşağıdaki mesleklerden hangisinin yaygın olması beklenir? Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına ‘D, yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz. (.......) Herhangi bir yerin ölçü kullanılmadan kâğıt üzerine kuş bakışı çizilmesine harita denir.(.......) Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.(.......) Teknolojik ürünler, işlerin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.(.......) Besin maddelerini alırken üretim ve son kullanma tarihine bakmalıyız.(.......) Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir. I am a fireman. I like................... Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme sebebi değildir? dal sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Bir çiftçi tarlasından hasat ettiği 3845 kg pirincien çok 55 kilogram pirinç alabilen çuvallara dolduracaktır.Bunun için bu çiftçinin en az kaç çuvala ihtiyacıvardır? Aşağıdakilerden hangisi ismin hallerinden birini almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kâbenin isimlerinden biri değildir? Aşağıdaki illerimizden hangisinde nüfus yoğunluğunun artmasında en büyük pay turizme aittir? İki basamaklı en küçük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Atatürkün bu sözü doğrultusunda 1931 yılında kurulan, kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? Olimpiyat bayrağındaki 5 halka neyi ifade eder? Hangi deyim sinirlenmek anlamında değildir? Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında yer almaz? Nokta nerede kullanılmaz? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır? Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde diğerlerinden fazla onluk vardır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın selamı sizin de üzerinize olsun. anlamına gelir? Ayşe birinci gün 5 bardak, ikinci gün birinci günün 2 katından 3 eksik bardak su içti. Ayşe iki günde toplam kaç bardak su içti? Bir karışı 25 cm olan İlkay ın 8 karışı toplam kaç m olur? *Empati kurmak *Beden dilini kullanmak*Uzlaşmak *EleştirmekVerilenlerden kaç tanesi iletişimi olumlu yönde etkiler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir