S:1

Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret Anlaşmasını hangi devlet ile imzalamıştır?

Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret Anlaşmasını hangi devlet ile imzalamıştır? sorunun cevabı " İngiltere" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Samet 37 ile 45 i toplayıp, bulduğu sayıdan 48 çıkarıyor. Samet bu işlemlerin sonunda hangi sayıyı bulmuştur? Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? Dün saatleri .......... Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Spin the Wheel cümlesi ne anlama gelmektedir? Organ bağışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Mıknatısın kuzey kutbu verilen harflerden hangisi ile gösterilir? Bob : Lets watch a horror film.Tom : I am sorry, - - - -. "Elma" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıda bazı zararlı cemiyetler kuruluş amaçları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Türk tarihinde ilk kez para bastıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ? Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı. cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kurban ile ilgili haram bir davranıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çeker? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre diğerlerinden sonra gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazılışında bir yanlışlık yapılmıştır? Haccın farzı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yararlarından biridir? İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Bunlar Allahtan başka bir ilah bulunmadığını ve Hz. Muhammedin Allahın elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. (Hadisi-şerif)İslamın şartları olarak bilinen bu hadisi-şerifte aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sabah saat 07:30da kalkan Serap Hanım, saat 09:20de işine varmaktadır. Buna göre Serap Hanım, uyanıktan kaç saat sonra işine varmaktadır? Kanunları yayımlamak görev kime aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kararsızlık anlamı vardır? Vitaminler için aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır? Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için yapılması zorunlu olan işlerin yapılmasını sağlamak için verilmiş yetkilerin kullanılma zorunluluğuna ne ad verilir? Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu ka- pana kısı3. Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşa- ğıdakilerden hangisi olur? 11-13-15-17-19-37-39-42-51-91 Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır? Bilgisayarımız dosyalarımızı (belgelerimizi) hangi programda açacağına, o dosyanın (belgenin) ...................... göre karar verir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mehmet ile Mustafa çok iyi arkadaştı. Onlar hep beraber gezerdi. Yukarıdaki cümlede hangi sözcük Mehmet ve Mustafanın yerine kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ki zamir görevinde kullanılmıştır? Allaha ve ahirete iman eden her kişi ya hayır söylesin yahut sussun! (Hadis-i Şerif)Aşağıdakilerden hangisi hadisin ana fikrini desteklemez? Günlük hayatta karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim, ya da dikkat isteyen durumlardır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin eş seslisi vardır? Bir baba yeni doğan kızına kimlik kartı çıkartmak için hangi kuruma başvurmalıdır? Şişman sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kırtasiyeci bir günde on kitabın dokuzunu satmışsa geriye kalan kitabı ingilizce olarak aşağıdakilerden hangisiyle ifade ederiz? Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir? Türkler tarih boyunca farklı nedenlerle ana yurtlarından göç etmek zorunda kalmışlardır.Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerden değildir? İlkçağın en büyük şehirlerinden biri olan Efes denizin geri çekilmesi ile liman özelliğini kaybedip zamanla bir harabeye dönüşmüştür.Efesin tarihsel gelişim sürecini inceleyen bir tarihçi bu durumu açıklarken hangi tarihe yardımcı bilim dalından daha fazla yararlanmıştır? 50 kilo un bulunan çuvaldan önce 15, daha sonra 17 kilosu kullanıldı. En son kaç kilo un kalmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir