S:1

Endüstriyel üretime geçiş aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha önce ortaya çıkmıştır?

Endüstriyel üretime geçiş aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha önce ortaya çıkmıştır? sorunun cevabı "İngiltere" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.( ) Açıkta kalan yiyeceklerin küflenmesine mikroskobik canlılar neden olur.( ) Bir devrede piller ters bağlansa bile devre çalışır ( ) Güneş doğal ışık kaynağıdır.( ) Uyuyan insanın nabız sayısı, yürüyüş yapandan daha fazladır.( ) Pillerin(+) ve (-) olmak üzere iki kutbu vardır.( ) Mikroskobik canlılar teleskop adı verilen alet ile incelenir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet yönetiminde görülen bir özellik değildir? Yağışın fazla olduğu yerlerde, dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kayması durumuna ne ad verilir? ... Encîr hâr u ratbdur. Bedeni semürdür, tabîatı yum-şadur, öksürüğe eyüdür, balgamı bişürür, safrâyı arturur. Çok yemek giciyik eyler ve ıssı mizâclu kişilere sıtma getürür. Islâhı ekşi nesneler iledür ammâ yubûseti giderür ve susuzlığı keser ve bevl yolını arıdur. Taze vaktında olsa akreb sokduğı yere vursalar hoş eder. Kurusı vaktında dahi hem yeyeler hem akreb urdığı yere vuralar mazarratın giderür...Bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mi soru ekinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? (I) Mehmet Rauf, Servetifünun romancılarının en ba- şarılılarındandır. (II) Çoğunlukla aşk üzerine yazılar kaleme almıştır. (III) Edebiyat dünyasında ‘‘Eylül adlı romanıyla tanınmıştır. (IV) Eylül, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir eleştirmenler tarafından. (V) Bu romanda, yasak ve acıklı bir aşkın şiirsel, derinlikli anlatımına tanık oluruz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde dalmak eylemi çevreyle ilgisini kesip bir şeyle ilgilenmek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur ? Gölün üstünden turna katarları geçiyordu. cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Elifin oturduğu Akdeniz kıyısında yer alan köyünün ekonomik yapısı son yıllarda değişmiştir. Portakal, limon ağaçlarının bulunduğu tarım alanlarında bugün dev oteller yükselmektedir.Buna göre Elifin köyünde hangi ekonomik faaliyetin önemi artmıştır? 1. Selam olsun bizden güzel dünyaya.2. Bahçelerde hâlâ güller açar mı?3. Selam olsun sonsuz güneşe, aya.4. Işıklar, gölgeler suda oynar mı?Numaralanmış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? Kıvırmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde başarmak, başa çıkmak, becermek anlamında kullanılmıştır? - - - -, eserlerinde ileri sürdüğü fikirlerle Tanzimat Edebiyatının kurucularından biri olmuştur. Tercü- meleriyle edebiyatımızın Batılılaşmasını ve yenileşmesini sağlayan isimlerdendir. Klasik nazım şekilleriyle yazmış olduğu şiirlerinde toplumdaki rüşvet, yolsuzluk, adaletsizlik gibi olumsuzlukları ve felsefi konuları işlemiştir. ‘‘Şiir ve İnşa makalesinde halk dilini ve halk şiirini savunduğu halde bu görüşlerini Harabat adlı antolojisinin ön sözünde inkar etmiş, bu nedenle Namık Kemalin eleştirilerine maruz kalmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Tevrat ---------> Hz. MusaZebur ---------> Hz. Davutİncil ---------> Hz. Yusuf (İSA)Kuran-ı Kerim ---------> Hz. MuhammedKutsal Kitap ve gönderilen Peygamber eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır? Eserlerinde köy gerçeğini değişik boyutlarıyla ele alan iki yazar aşağıdakilerden hangisidir? İzmirin işgali olayı, yakından ilişkide bulunduğum orduyu ve ulusu, tasarlanmayacak ve anlatılmayacak ölçüde üzmüştür. Ne ulus ne de ordu, varlığına karşı yapılan bu haksız saldırıyı sindirip kabul etmeyecektir Diyen Mustafa Kemal in bu görüşünü, Türk halkının hangi eylemi destekleyerek haklılığını onaylamıştır? Bize göre farklı olan kişilik özelliklerinden kötü diye nitelendirmek aşağıdakilerden hangisine yol açar? Aşağıdakilerden hangisi başkası tarafından bulunması zor güçlü bir şifredir? Kuran-ı Kerim hangi yılda indirilmeye başlanmıştır? Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? öğrenmesi ilk dil insanın dildir gereken tatlı 1 2 3 4 5 6 Aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüzdür? Dünya yüzeyinin yüzde kaçı sudan oluşur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisine gelen ek sözcüğün anlamını değiştirmemiştir? "1236" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Aşağıda sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur? Kurallarına uygun düzenlenmiş bir kara yolunda aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? Hangisi sayı sıfatı değildir? 25 Mart 1611de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğan Evliya Çelebinin ailesi aslen Kütahyalıdır. Aile, İstanbul fethedilince Kütahyadan İstanbula gelmiş ve oraya yerleşmiştir. Babası Mehmet Efendi sarayda kuyumcubaşı olarak çalışmıştır.Evliya Çelebi oldukça iyi bir öğrenim görmüş, devrin tanınan âlimlerinden ders almıştır. 1635 yılında IV. Muratla tanışmış, 1640 yılına kadar saray hizmetinde bulunmuştur.Evliya Çelebinin ailesi İstanbula ne zaman yerleşmiştir? Hangi öğrenci için dengeli ve düzenli beslenmektedir denilebilir? Aşağıdakilerden hangisi kader ile ilişkili olan kavramlardan biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi:hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiği, zaman hakkımızı aramak için başvurabileceğimiz kurum ve kuruluşlardan değildir? Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Abim 15 günlüğüne tatile gitti. 4 gün geçtiğine göre abim kaç gün sonra gelecektir? Kuranı okumanın en doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Sarı saçlarını tokalarla tutturmuş. cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma teknolojilerinin faydalarından değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir