S:1

Aşağıdakilerden hangisi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyyenin hazırlanmasına öncülük etmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyyenin hazırlanmasına öncülük etmiştir? sorunun cevabı "Ahmet Cevdet Paşa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
II. Mahmut, Ben, halkımdan müslümanı mescidde, hristiyanı kilisede, yahudiyi havrada görmek isterim! demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kuran-ı Kerimin ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde şiirle ilgili doğru bir bilgi verilmiştir? Geleneksel giysi ve kıyafetlerimiz ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinin yapısını, dağılışını ve yükseltilerini gösteren haritalardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sarmak sözcüğü mecaz anlamlıdır? I.Dünya Savaşının asıl çıkma nedeni nedir? Dünyanın en iç kısmındaki katman aşağıdakileden hangisidir? 3, 47 - 1, 6 işleminin sonucu kaçtır? Kara Yolları Trafik Kanununa göre C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine D , yanlış ise Y yazınız. (....) Besinlerin parçalanarak kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir.(....) Karaciğerde kimyasal sindirim gerçekleşir.(....) Fiziksel sindirimde enzimler kullanılır.(....) Besinlerin ilk sindirime uğradığı yapı ağızdır(....) Yemek borusuna gelen besin buradan mideye geçer • Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. (Rahman suresi, 5. ayet)• O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. (Mülk suresi, 3. ayet)• O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri belirli bir yörüngede yüzmektedir. (Enbiya suresi, 33. ayet)Bu ayetler aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir? Her biri diğerini çağrıştıran ateş ve suyun yine beraber anıldığı bir yer Balıklıgöl. Hikâyenin 1başladığı yer ateş, bittiği yer su... Tarihin sıcak 2 3izlerinin üzerine düşen gün ışığı, tarafsız bir seyirci gibi kendi hâline bırakıyor bu gölü. 4Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Onu kitap okurken hiç gördün mü? cümlesinde ne çeşit adıl vardır? Oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgin olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Çenesi düşük deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. Hz.Süleyman, komşu ülkenin kraliçesi ........a gönderdiği mektupla ona ..................... teklif ediyordu.Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Ermeni Hükümetinin Sevr Anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Çevresi 24 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 4 cm ise uzun kenarı kaç cm dir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermez? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Ayy, ne kadar güzel bir çanta!Çabuk odana çık!Aa, sen de mi geldin?Bu cümlelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir? Peygamber efendimiz vefat ettiğinde toplanan kalabalığa Hz. Ebubekir aşağıdaki ayeti okumuştur.Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse Allaha hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir. (Âl-i İmrân suresi,144. ayet)Hz. Ebu Bekirin bu ayeti okumasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deniz sözcüğü özel ad olarakkullanılmıştır? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Yavuz Sultan Selimin aşağıdaki yerlerdenhangisini fethetmesi sonrasında önemli bir ticaretyolu olan Baharat Yolu, Osmanlı egemenliğinegeçmiştir?A) SuriyeB) TebrizC) MısırD) Eflak Atatürkün, Efendiler! Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın... sözünü, aşağıdaki hangi millî güç unsuruyla ilişkilendirebiliriz? Kişinin, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması doğru değildir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlama gelir Aşağıdaki hangi yağ hayvansal kaynaklı yağdır ? Bilinçaltının güdüleyici kuvvetlerini, bunlar arasındaki çatışmaları ve bu çatışmaların davranışa etkilerini psikolojinin incelemesi gerektiğini ileri sürerek çağdaş psikolojiye katkı yapan ekol aşağıdakilerden hangisidir? Ömrünü ilim öğrenmekle geçirmiş Türk bilginidir. Dinî ilimlerden başka matematik, astronomi gibi ilimleri, Latince ve Fransızcayı öğrendi. Batı ilimlerine ilk pencereyi açan, devrine göre çok ileri düşünen bir bilgindir. Fikir tarihimize tarih, coğrafya, toplumbilim alanlarında her biri Batı anlayışıyla yazılmış ciddi emek ürünü eserler bırakmıştır. Cihannüma ve Fezleke önemli eserlerindendir.Bu parçada tanıtılan ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir? Hac görevi süresince giyilen beyaz elbiseye ne ad verilir? Nasreddin Hoca bir gün Timuru ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allaha şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der...Timur hocadan nasıl hediyeler bekliyormuş? Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya Savaşından sonra yurdumuzu işgal eden devletler arasında yer almaz? Hangi cümlede eş sesli sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir? Güvenlik kavramının evrensel bir boyut kazanıp bilimsel çalışmalara konu olması hangi gelişmelerden sonra gerçekleşmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir