S:1

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi İkinci Abdülhamit Döneminde devlet politikası haline gelmiştir?

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi İkinci Abdülhamit Döneminde devlet politikası haline gelmiştir? sorunun cevabı " İslamcılık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Çıkarmak sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Kişinin kendine ve başkasına karşı yerine getirmesi gereken görevlere ne denir? Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupada hangi gelişme üzerinde etkili olmuştur? Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Münafığın (iki yüzlü kişi) belirtisi üçtür: Bunlar, ........................................Yukarıdaki hadisin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelemez? Aşağıdaki hangi seçenekte Kuran-ı Kerimin en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? Konfüçyanizme tepki olarak ortaya çıkan din aşağıdakilerden hangisidir? - - - - in the past, but I dont have time for it now. Bir yarışta üçüncüyü geçtiğinizde, kaçıncı olursunuz? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin gövdesi otsudur? Klorofile sahip olmayan ototrof organizmalarda besin üretimi sırasında gerekli enerji verilenlerin hangisi ile karşılanır? İman, Allaha, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allahtan olduğuna inanmaktır.Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Mirachadisesi müşriklerden duyan ve Hz. Peygamber içinBu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur diyen sahabi kimdir? Peygamberler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uzun süren bir muhabbette bulunmak, çok konuşmak anlamı taşıyan bir deyim vardır? Deniz, buradan kocaman mavi bir halıyı andırıyordu. Deniz kuşlarının çığlıkları, öğle sıcağının yakıcılığı ve önümüzde uzanan çam ağaçları keskin kayalarlakaplı vadiyi dolduruyordu. Dağdan koşarak inen dere, vadiye hayat veriyordu. Alnıma biriken terleri mendilimle silip işime döndüm. Manzarayla bağımı kesip arılarımla ilgilenmem gerektiğini hatırladım.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Halk arasında kezzap olarak bilinir. Gübre endüstrisinde kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? İstediğiniz işleri yaparım ancak - - - -Bu cümle aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamamlanamaz? Hangi cümlenin sonuna nokta konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Firavun ile ilgili Kuran-ı Kerimde verilen bilgilerden biri değildir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dünya ekonomileri arasında hızla üst sıralara yükselmektedir? Size oyuncak verilecek olsa, hangi şıkkı seçerseniz en çok kaleme sahip olursunuz? İran ile aramızdaki sınır kapılarıhangi illerimizden geçmemektedir? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin cevap aradığı sorulardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından birisi değildir? Bazı şiirlerde şair, anlamı dizenin ortasında tamamlar ve burada başka bir dize başlar. Buna nazmın nesre yaklaştırılması denir. Türk edebiya- tında - - - - ve - - - - bu tarzı başarıyla kullanmışlardır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Alışverişe çıkan Münevver, parasının 115 TL'si ile mont, 90 TL'si ile ayakkabı ve 75 TL'si ile de pantolon alıyor.Münevverin cebinde harcayabileceği 145 TL daha parası kaldıysa başlangıçta kaç TL parası vardı? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? 3 kilogram + 25 gram = .................gram eder? Yerkabuğunu oluşturan yapılara ne ad verilir? Bir kitaplıkta 25 tane öykü kitabı,17 tane masal ,12 tane de şiir kitabı bulunmaktadır.Buna göre kitaplıkta toplam kaç tane kitap bulunmaktadır? Camilerdeki ibadet mekânına ne ad verilir? Öpünce annem beniGökten yıldızlar yağarRüzgar yıkmaz bir şeyleriEllerimi üşütmez kar.Yukarıdaki dizelerin teması (ana duygu) aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerin hangisinin yapılması yanlıştır? Köroğlu düşer mi yine şânından Ayırır çoğunu er meydanındanKır at köpüğünden düşman kanından Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır Karacoğlan der ki yandım kül oldum Her bir deliliği kendimde buldum Dolanıp da kavil yerine geldimKavil yerlerinde bulamadığımBu iki dörtlük karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 5000 gramı 75 TL olan muzun 3 kgı kaç TLdir? Bitki hücrelerinde fotosentez olayının gerçekleştiği organel aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden değildir? Hava direnç kuvveti;I. Cismin hızınaII. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne ve cinsineIII. Havanın öz kütlesineverilenlerden hangilerine bağlıdır? İsteklerini gerçekleştirmek isteyen bir çocuk hangisini yaparsa aile bütçesine de katkıda bulunmuş olmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir