S:1

Osmanlıda Kanunu Esasiye göre yürütme gücünün başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Osmanlıda Kanunu Esasiye göre yürütme gücünün başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? sorunun cevabı "Padişah " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentezle kendi besinini kendisi üreten bakteriler beslenme şekillerine göre hangi grupta yer alır? 408 m kumaşın çeyreği ile pantolon diktik. Geriye kalanın yarısının 25 m fazlası ile gömlek diktik. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır? ...............kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı olan tek ve yüce varlığın özel ismidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I.Sonra piste yavaşça indi.II.Havada görülen uçakIII.Önce alçaldıYukarıdaki olayın sıralaması hangisidir? Trafiği düzenlemekle görevli olan kişi kimdir? He will be ....... as a policeman. Aşağıdaki özelliklerden hangisi "Kutadgu Bilig" adlı esere aittir? Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Anadoludaki kazılarda bulunan;I. Sulama kanallarıII. Altın takılarIII. Tapınaklargibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir? Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Öğrenci bileti 8 TL,Tam bilet 12 TL dir. 13 öğrenci 9 tam bilet alan bir grup kaç TL ödeme yapmıştır? You - - - - stop at the red light. It is a traffic rule. Türklerin göçler sonunda farklı kültürlerden etkilenmeleri;I- DiniII- EkonomikIII-Siyasialanlarından hangilerinde farklılıklar ortaya çıkarmıştır? Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir. sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Semra ve Mustafanın sırasıyla 36 ve 54 adet kalemi vardır. Semra ve Mustafa kalemlerini birbirine karıştırmadan kalem kutularına yerleştireceklerdir.Her kalem kutusunda eşit sayıda kalem bulunacağına göre en az kaç tane kalem kutusuna ihtiyaç vardır? Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasıyla Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış, sıra barış görüşmelerine gelmişti. İsviçrenin Lozan şehrinde yapılacak barış görüşmelerine TBMM hükümetinin yanı sıra Osmanlı Hükümeti de davet edildi.İstanbul ile Ankara arasındaki bu ikililiği ortadan kaldırmak ve millet egemenliğini ön plana çıkarmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketici tarafından söylenmiş olamaz? Milli Mücadele , Mustafa Kemal Atatürk ‘ün komuta ettiği Türk ordusu ve milleti tarafından kazanılmıştır. Atatürk , bu mücadelede Türk halkını da örgütleyerek onları yönlendirmiştir.Yukarıdaki bilgilerden Atatürkün hangi özelliği ortaya çıkmaktadır? Halojenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Müslümanlar arasında fetih politikasını ilk defa kim başlatmıştır? Tekerleği buldular. Çivi yazısını buldular.Yukarıdaki iki buluşu yapan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin bir ayetinin veya suresinin benzerinin ortaya konulamaması Kuranın hangi özelliğinin sonucudur?A) İnsanları inanç konusunda aydınlatmasınınB) Mushaf olmasınınC) Mucize olmasınınD) Ayet ayet inmesinin Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır? İşte doğduğun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşikVe cümle yitikler, mağluplar, mahzunlarBu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Köroğlu düşer mi yine şânından Ayırır çoğunu er meydanındanKır at köpüğünden düşman kanından Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır Karacoğlan der ki yandım kül oldum Her bir deliliği kendimde buldum Dolanıp da kavil yerine geldimKavil yerlerinde bulamadığımBu iki dörtlük karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinde soru eki -mi nin yazımında hata vardır? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan bir teknolojik ürün değildir? • Hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir.• Kasılıp gevşeme hareketi ile mekanik sindirimyapar.• Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.Sindirim ile ilgili görevleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir? Allah, evreni belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. Evrendeki olaylar buna uygun olarak gerçekleşmektedir.Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri tanımlanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asyadan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki toplu ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden farklıdır? 1. Doğal kaynakları korur.2. Enerji tasarrufu sağlar.3. Ekonomiye katkı sağlar.Verilen ifadelerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalardandır? Bir tekstil fabrikasının pamuğun çok yetiştiği yerlerde kurulması, müteşebbisliğin bir ekonomik kaynak olduğunu gösteren aşağıdaki işlevlerden hangisine örnektir? • Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan bu kavim, MÖ 2000lerde Mezopotamyaya gelmiştir.• Ninova merkezli kurdukları devletlerini mutlak monarşi ile yönetmişlerdir.• Kral Yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapmışlar ve kurdukları ticari kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadoluya getirmişlerdir.• MÖ 609da Medler ve Babilliler birleşerek bu devlete son vermişlerdir.Hakkında kısa bilgi verilen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede ilk kişisel bilgisayar kaç yılında üretilmiştir? Erzurum kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemalin tepkisi ne oldu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır? (260 + 47) - 273 = ? işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir