S:1

Emekli sandıkları hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur?

Emekli sandıkları hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? sorunun cevabı "II. Abdülhamit" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Ha sözcüğü, hangi cümleye neredeyse anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez? I. Hava ve çevre koşulları sebebiyle toprak, akarsularve rüzgarlar tarafından aşınarak taşınır.II. Yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağıyadoğru toprak kayar.III. Yamaçlarda tutunamayan kar kütlesi yüksek yerdenkoparak yuvarlanır.Verilen bilgiler aşağıda yer alan doğal afetlerdenhangisiyle eşleştirilirse doğru sıralanmış olur?I II III - Ben kimim?- Niçin yaratıldım?- Nereye gideceğim?gibi insanın anlam arayışına en kapsamlı doğru cevabı veren kavram aşağıdakilerden hangisidir? Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiç kimseyi ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayamaz...Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı olduğunu belirtmiştir? Allaha olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığın çeşitli davranışlarla ortaya koymaya ne ad verilir? Tamsayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde eyalet, sancak ve kazalarda davalara bakan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayının 4 katı kendisinden yüzde kaç fazladır? 10800 sn kaç saat yapar? Dünya Güneş etrafındaki hareketini elips şeklindeki yörüngesinde yapar.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi, dramatik ve ritmik sanatlar içerisinde yer almaz? Peygamberimiz, bir gün kendisinin huzuruna gelen bir sahabiye, devesini ne yaptığını sormuş,o da dışarıda boş bir araziye bırakıp Allaha tevekkül ettiğini söylemiştir. Peygamberimiz onun bu davranışını şöyle de-ğerlendirmiştir: Önce deveni bağlayıp sonra tevekkül etseydin ya!Buna göre Peygamberimizin tavsiye ettiği tevekkül anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi 36 sayısının asal bölenidir? "Patron, işçisine kızıp işten attı." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerin hangisidir? MİMAR SİNAN Mimar Sinan Kayseri nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.Mimar Sinan'ı toprak sahibi niçin mimarların yanına göndermiştir? Ayşe, her sabah 09:00 da uyanıp 10:30 da kahvaltı yapıyor. Ayşe, uyandıktan kaç saat sonra kahvaltı yapıyor? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? Satın aldığımız ürünlerin üzerinde ..... dışında .... ve ...... gibi kalite ve güvenlik işaretleri de bulunabilir. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilirse doğru olur? Atatürkün Kurtuluş Savaşının öyküsünü ve hangi şartlarda kazanıldığını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? 600 doğal sayısının 3/6 sı kaçtır? Moğol hakimiyetine giren ilk Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Servetini kaybeden zarar eder. Arkadaşını kaybeden daha çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiş demektir.Yukarıdaki cümlelere göre bu dünyada en önemli olan nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? Alışveriş yaptığımız dükkânlarda asılı duran vergi levhaları aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir? Peygamberimizin, Kâbeden Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, geceleyin götürülmesi olayına ....... denir. Buradan da bizim bilmediğimiz bir aleme yükseltilmesi olayına da ........ denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(....) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur.(....) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.(....) Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.(....) Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.(....) Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir. Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi doğrusu denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz? Uluabat Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altın sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır? Trafik kazası geçiren kişiler;I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi isim tamlaması içinde yer almıştır? Masanın üzerine dökülen meyve suyunu aşağıdakilerden hangisi ile çekemeyiz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? 4 bütün pasta kaç yarım eder? Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir? Camiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir