S:1

Çarlık Rusyasının Bolşevik İhtilali ile yıkılmasına neden olan akım aşağıdakilerden hangisidir?

Çarlık Rusyasının Bolşevik İhtilali ile yıkılmasına neden olan akım aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sosyalizm " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir bölme işleminde bölüm 8, bölünen 32 ise bölen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ‘Adalet kelimesinin karşılığıdır? Lale Devri, aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hallerden biri değildir? 1. Ağır ağır kolileri tek başına taşımış.2. Beslenmenin önemini uzun uzun anlattı.3. Bu bahar minik minik çiçekler açtı.4. Eşten dosttan yardım alıyoruz.Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sarmak sözcüğü mecaz anlamlıdır? ‘Birler bölüğünde 75, binler bölüğünde 348 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyenin bitki çeşitliliği Avrupa Kıtasından daha fazladır.I. Yer şekilleriII. Yeraltı kaynaklarıIII. İklim çeşitliliğiIV. Kullandığı saat dilimiBu durumun oluşmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? According to the studies; dolphins, whales and - - - - other sea creatures use highly versatile navigation systems. Havada yaklaşık %78 oranında bulunan elementir. Besinlerin ve kimyasalların soğutularak saklanmasında bu elementten yararlanılır. Bazı bileşenleri ise gübre ya da patlayıcı yapımında kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? Hangi cümlede sert sessiz yumuşaması na örnek yoktur? Hangi seçenekte varlığın rengi belirtilmiştir? Sandalet kelimesi satır sonuna geldiğinde hangi şekilde hecelere ayrılamaz? Aşağıdakilerden hangisi istektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmıştır? Göğüs kafesi aşağıda yazılı organlarımızı hangilerini korur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde -lar/ -ler eki eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, Şube müdürlüğü, tesis müdürlüğü ve basımevi müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının kaç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır? Dont make noise, ............ Peygamberimiz aşağıdaki tarihlerden hangisinde Medineye hicret etmiştir? Amanda : Who is your favourite singer?Şevval : - - - - . She has an impressive voice. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini değiştiren aletlere örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bahar geldi mi çiçekler açar cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Fatiha suresi:1. Bismillâhirrahmânirrahîm.2. Elhamdü lillâhi rabbil - - - -,3. errahmânir-rahîm,4. mâliki - - - -,5. iyyâke nabüdü ve iyyâke nestaîn,6. ihdinas-sırâtal - - - -,7. sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.Fatiha suresinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemi için söylenemez? Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Aldığı ayakkabı için %18 KDV olarak 27 ₺ ödeyen Ayşe, ayakkabı için ne kadar ödemiştir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Doğal anıtlarla ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudur? Aynı değerler ve ülkü birliğine sahip aynı geçmişi paylaşan insan topluluklarına ne ad verilir? Ülkemizde bulunan aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi kara katmanında yer almaz? Her yaşadığımız alanda ..... çantası olması hayatımız için önemlidir.Bu boşluğa en uygun gelebilecek kelime nedir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allaha yaklaştırır? Müslümanların oruç tutmakla yükümlü olduğu aydır. Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır ve Kuran-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır.Yukarıda tarifi yapılan ay aşağıdakilerden hangisidir? Yemeğin başında besmele çekmeyi unutan kişi peygamberimizin hadisine göre ne yapmalıdır? Ahzab suresi 37. Ayet-i kerime ile Peygamber Efendimizle evliliği kararlaştırılan hanım sahabi kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir