S:1

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunda İlmiye sınıfını temsil eder?

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunda İlmiye sınıfını temsil eder? sorunun cevabı "Kadıasker" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Canlıların üzerinde yaşadığı ve çeşitli taş ve topraktan oluşan katmana ne ad verilir? Hangi seçenekteki sözcükler eşanlamlıdır? Kul Tanrıya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur. Bunun, onu şeriat, onu tarikat, onu marifet, onu da hakikat kapısı içindedir. diyen önemli şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir? Birey ya da grupların bir tabakadan başka bir tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir? " Sevgi yarın tatile gidecek." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? A = 40 × 30B = 24 000 ÷ 800 ise, A + B toplamı kaçtır? 7 ile 10 arasındaki bir sayıya 10 ekleniyor.Elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu sabah, tren düdüklerinin büsbütün başka korkularla kanattığı uykusundan, Mümtaz gene bu üzüntü ile uyandı. Saat dokuza yaklaşıyordu. Bir müddet yatağı-nın kenarına oturup düşündü. Doktor, onda geleceğini söylemişti;ancak bugün bir yığın işi vardı. Bu yüzden onu bekleyemezdi.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gözü yormayan, kamaşma yapmayan, aydınlatılacak ortam için doğru renkte ve miktarda seçilmiş ışık kaynağı kullanılarak yapılan ışıklandırmaya ne ad verilir? Kuran ve sünnetin yanı sıra on iki imamın görüşlerini de delil kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Uygur ülkesi ile Çin arasında sayıları altmış sekize ulaşan gümrük kapıları açılmış, bu kapılara atlarla gıda maddeleri getirilmiştir. Satılan mal üzerinden gümrük vergisi alınması bir düzene bağlanmıştır. Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? Beyazıt kıraathanelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. Kıraathane pek tenha idi. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile uyukluyordu.Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Dünya hayatının son bulma anına ne ad verilir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda yönetim alanında yapılan ıslahatlardan biri değildir? Hangisi fiziksel bir özelliktir Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sürerlik birleşik fiili kullanılmıştır? Okumak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenim görmek anlamında kullanılmıştır? Cengiz Hanın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudanetkili olmuştur? Dün akşam gezmeye gittik. Cümlesinde eylemin ne zaman yapıldığını belirtiyor? Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmıştı? Bir yerden bir yere gitmek için trafikte araçta bulunan, ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Şakkul Kamer mucizesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir grup içinde yer alan bireylerden aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisinin görülmesi doğru değildir? Nurayın 8 tane kalemi var. Nuray kalemlerini 2 düzine yapmak istiyor.Kaç tane kaleme ihtiyacı vardır? Annem 40 yaşındadır. Benim yaşım annemin yaşının 1/5‘ idir. Annemle benim yaşlarımızın toplamı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Ülkemizde en çok Kastamonu-Küre ve Artvin-Murgulda çıkartılır. Elektrik ve elektronik sanayinde kullanılır.Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ile aktif bağışıklık sağlanır? Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? 1/300 000 ölçekli haritada A ve B merkezleri arasındaki uzaklık 6 cmdir. Gerçek arazide bu iki merkezin birbirine uzaklığı kuş uçuşu kaç kmdir? Yirmiden geriye ikişer sayarken 12 den sonra hangi sayı gelir? Kilogramı aynı fiyatta olan yeşil zeytinden çeyrek kilogram, siyah zeytinden yarım kilogram aldım. Aldığım zeytinler için 18 TL ödedim.Bu zeytinlerin bir kilogramı kaç TLdir? Hangi cümlede türemiş bir sözcük bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi edebîbir metne örnek olarak verilemez? Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 79 doğal uydusu keşfedilmiştir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, .... Örüntüsünü tamamlayan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? 1504 sayısındaki rakamlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse oluşan sayı 4819 sayısından büyük olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir