S:1

Osmanlı Devleti, Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını hangi devlet ile yapmıştır?

Osmanlı Devleti, Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını hangi devlet ile yapmıştır? sorunun cevabı "Memlûk " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında yenilmiş ve yönetim değişikliğine uğratılmıştır? Bir açısının ölçüsü 95˚ olan bir üçgen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi görmek, bakmak ile ilgili değildir? 4 düzine kalemin 4 destesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır? Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım savaşıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur? Two friends, a turtle and a rabbit lived in a forest. One day they wanted to havea race. They decided to run to the new bridge. They started running together. Afew minutes later the rabbit sat down under a tree. He thought : Im younger and I can run faster than the turtle. He started to sleep. The turtle saw the rabbit while he was sleeping. The turtle was tired but he didnt stop. After some time the rabbit woke up and started running. When he came to the bridge the turtle was already there. The turtle became the champion. What can be the name of the story? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) peygamberlik yönüne örnektir? Uzlaşma ile, aşağıdaki kavramlardan hangilerini sağlamlaştırmış oluruz ?I. Dayanışma II. Bencillik III. Hoşgörü IV. Ön yargı • Fazla alınması damar tıkanıklığı ve damar sertliğine neden olur.• Bitkisel dokularda bulunmaz.• Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.Yukarıda özellikleri verilen yağ hangisidir? I- Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.II- Karbondioksit karbon içerdiği için organik bileşiktir. Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir? Adakelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur? Hangisi ülkemizdeki doğal varlıklardan değildir? Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. Bunlardan_________________anlaşılmaktadır. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin (sav.) söz, fiil ve davranışlarına ne ad verilir? I have got a son and - - - - is almost a year old. Karahanlı Devleti, hangi özelliğinden dolayı kendisinden önceki Türk devletlerinden ayrılır? Elif matematik yazılılarının ilk ikisinden 61 ve 56 almıştır. Notlarının ortalamasının 70 olması için Elifin üçüncü yazılıdan kaç alması gerekir? Onlar basamağında 8 olan iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? '' Station '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin Orta Çağda matbaanın geliştirilmesine katkı sağladığı söylenemez? Sosyal Bilgiler eğitimi alan bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? (sbs-2010) Bir cismin bulunduğu konumdan başka bir yere gitmesine ne denir? Yasalar, ...................... tarafından kabul edilip .......................... tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Boşluğu dolduran uygun seçenek hangisidir? Okulumuzda 489 kız öğrenci, kız öğrencilerden 97 az erkek öğrenci vardır. Okulumuzun mevcudu kaçtır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini hangi ayın sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yanlış yazılmıştır? Doktorun belirlediği tedaviyi uygulamak, hastanın bakımını yapmakla görevli sağlık çalışanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? Annem ve babam yarın akşam Ankaradan Malatyaya gelecekler.Yukarıdaki cümlede kaç tane özel isim vardır? Ütopya adlı eserinde, özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? I. Sanata karşı tutumII. Fizik sınavına katılan öğrenci sayısıIII. Günlük televizyon izleme süresiIV. Akıl yürütme becerisiV. Bir metindeki yazım yanlışı sayısıYukarıdaki özelliklerden hangileri doğrudan ölçülebilir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Geçen yıl okulumuzun mevcudu 719 idi. Bu yıl okul mevcudumuz 105 arttığına göre, okulumuzun mevcudu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Cemin ayrılmaz bir parçasıdır. Ceme katılanların kendilerinden geçerek manevi coşku halinde ayakta aşk ile dönmeleridir.Yukarıda ifade edilen kavram hangisidir? Aşağıdaki isimlerden hangisinin vefat etmesi ile Müslümanlar o yılı hüzün senesi olarak isimlendirmişlerdir? 296 sayısının 3/8' i kaçtır? Verilen kelimelerden hangisi iki hecelidir? Yarın sen bizi arasan da bulamazsın. Hepimiz bu şehirden ayrılıyoruz.cümlesinde kaç tane zamir vardır? Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir