S:1

Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Safevileri yenilgiye uğratmıştır?

Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Safevileri yenilgiye uğratmıştır? sorunun cevabı "Çaldıran" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru adılı vardır? 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? "Yurtta sulh, cihanda sulh!" cümlesinde altı çizili sözcüklerin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisindedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yer değiştirme suretiyle başka yerdeki görev­lere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en fazla kaç gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allahın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. (İbrahim suresi, 34. ayet)Aşağıdakilerden hangisi Allahın bize verdiği sayısız nimetlere teşekkürümüzü göstermenin yollarından biri olamaz? Yüz binler basamağında en büyük tek rakam, onlar basamağında 7 rakamı olan altı basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? Yazarların deneme alanındaki verimlilikleri, dergilerin denemeye kapı araladığı ölçüde varlığını sürdürür.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRKün kurdurduğu Dil,Tarih-Coğrafya Fakültesiden mezun olmuş ünlü bir tarihçimizdir? Ali altı yaşında okula başladı. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Altın sahanlarda aş yedim, su içtim Altın kupalardan, zorlu Turnadan geçtim.Mısralarının kafiyeleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur? 273 gün kaç hafta eder? İlk çeviri roman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi, Arap Yarımadasında toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir? Aylıksız izin bakımından, aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne – yüklem uyumu yoktur? 50den başlayarak geriye doğru beşer saydığımızda, 4. Sıradaki sayının 5 bölümü kaç olur? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanyada iktidarı ele geçiren Nazi Partisinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? 36 - 42 kuzey enlemleri arasında yer alan Türkiyenin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık farkı ne kadardır? Bir gün senden biri geliyor banaSana benzetiyorum, dilim damağım kuruyorDonup kalıyorum birden, anlatması zorKim çıkıp gelse senden, o geleni seviyorum.Bu dörtlükteki altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Sayı doğrusu üzerinde (-7) sayısının (+4) sayısına olan uzaklığı kaç birimdir? If water boils, ................ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geniş zamanla çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisinin demokrasi tanımında yer alması gerekmez? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir? Atasözleri hakkında hangi bilgi yanlıştır? Küçük Antant, aşağıdaki hangi iki devlete karşı kurulmuştur? Tencerede 10 tabak yemek vardı. Bunlardan 6 tabağını arkadaşlarla yedik. Tencerede şimdi kaç tabak yemek kaldı? Kolesterol ile ilgili;I. Hücre zarının desteklenmesini sağlarII. Hücre zarının geçirgenliğini artırırIII. Derinin su kaybını engellerverilenlerden hangileri doğrudur? Yaşam hakkı hangi hakka girer? En fazla enerjiyi veren besin grubudur. Kullanım sırası olarak karbonhidratlardan sonra gelir. Vücudun korunmasını ve sıcak tutulmasını da sağlar.Yukarıda bahsedilen besin grubu hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın onluğu diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir iç açısı, bir dış açısının 3 katından 20° fazla olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Where - - - - these flowers - - - -? Aşağıdaki araçlardan hangisi çıkış birimidir? "Damlaya damlaya göl olur." atasözünün anlamı nedir? 2 4 2 x 1 6 Bu çarpma işleminin sonucu kaçtır? Devşirme kanununa göre Osmanlıda 14-18 yaş arası Hristiyan çocukları kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınanlar enderundaki eğitimden sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren Anadoluda da uygulanmıştır. Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle çocuklarının devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir. Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı olan çocuğu tercih edilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir