S:1

Birinci Haçlı Seferinin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devletinin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Birinci Haçlı Seferinin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devletinin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "I. Kılıçarslan " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zâriyât suresi, 56. ayet.Yukarıdaki ayete göre insanın yaratılış amacı nedir. Okul ve sınıf kurallarına uymazsak aşağıdakilerden hangisini yaşayabiliriz? Ali: Allahın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.Öğretmen sınıfa Nasıl dua etmeliyiz? sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Mont 76 / Atkı 10 / Bere 14 / Ayakkabı 50 / Pantolon 652 atkının fiyatı 1 pantolonun fiyatından ne kadar azdır? Aşağıdaki söz guruplarından hangisi isim tamamlaması değildir? Aşağıdaki doğal sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 296 , 335 , 185 , 283 , 330 Birler bölüğü 21, binler bölüğü 758 olan doğal sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? Her yıl 29 Ekimde kutladığımız bayram hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı kullanılmıştır? Allahın (c.c.), Hz. Peygambere (s.a.v.) ilk gönderdiği vahiyler hangi surede yer almaktadır? Ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre genellikle daha sıcak olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 64 : ( 12+20) = ? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? 7 X 2Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde verilen kavramlar birbirinin zıttıdır? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir? Peygamberimiz (s.a.v.) Bizi aldatan bizden değildir hadisi ile aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir? Dünyanın en büyük çöllerinden olan Sahra Çölü Kuzey Afrikanın büyük kısmını kaplamaktadır.Bu durum Kuzey Afrikaya aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından avantaj sağlar? Aşağıdakilerden hangisi elektriğin oluşturacağı kazalardan birisi değildir? Kelime işlemci programıdır.Yazı yazmaya ve metin düzenlemeye yarar. Mersiyeler bir kaside türü olmasına rağmen Kanuni Sultan Süleymanın ölümü üzerine Bakî tarafından kaleme alınan ve Türk edebiyatının en ünlü şiirlerinden biri olan Kanuni Mersiyesi farklı bir nazım biçimiyle yazılmıştır.Yukarıda sözü edilen eser, aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır? "İstanbula hiç gittin mi cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılardan değildir? Her yıl bir önceki yıldan 1800 kg fazla buğday satan bir çiftçi, ilk yıl 2250 kg buğday satmıştır.Çiftçinin 3 yılda sattığı buğday toplam kaç kilogramdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kişilik özellilerinden birisi olamaz? Su akar güldür güldür,Mendilim dolu güldür,Yeri göğü yaratan,Bir gün beni de güldürür.Bu dörtlükte geçen güldür sözcükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir? 1. Allahın verdiği nimetlere şükretmek için2. Tutamadığımız oruçların yerine geçmesi için3. Allaha kul olduğumuzun farkına varmak için4. Allahı anmak ve ona yaklaşmak içinYukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi Namazı niçin kılarız? sorusuna cevap vermemektedir? Erciyes Dağı hangi ilimizdedir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde istek kipi kullanılmıştır? Evimizi tertemiz yaptık. Cümlesinde ev yerine hangi kelime getirilirse, cümlenin anlamı bozulmaz? Aşağıdakilerden hangisi doğal mıknatıslara bir örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir