S:1

Malazgirt Savaşından sonra Erzurum merkez olmak üzere kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Malazgirt Savaşından sonra Erzurum merkez olmak üzere kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Saltuklular" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu uzatırsak arkamızda kalan yön hangisidir? Bir çiçekçi, sepetindeki 10 deste çiçeğin 45 tanesini sattı.Çiçekçinin kalan çiçekleri kaçtır? Sözlükte gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, şeklini ve niteliğini belirlemek gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi alışveriş yaparken uymamız gereken kurallardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında uyulması gereken kurallardan biri değildir ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi(sesteş) vardır? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok öfkelenmek anlamındadır? Yüz yirmi beş bin iki yüz on dört sayısının binler bölüğünde hangi rakam bulunmaz? Oruç ne zaman başlar? İslam dininin temel kaynağı nedir? Aşağıda verilenlerden hangisi saydam olmayan maddedir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Bir çıkarma işleminde eksilen 596, çıkan 139 ise, fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dinleme kurallarından biri değildir? Deprem dalgaları ile ilgili;I. Yer kabuğundaki kırılma sonucu oluşan titreşim hareketine deprem dalgası denir.II. Deprem dalgaları geçtiği yerleri sarsarak ciddi hasarlara yol açabilir.III. Deprem dalgaları kaynaktan uzaklaştıkça enerjisini azaltarak yayılır.yargılarından hangileri doğrudur? Flash bellekte bulunan bir sesin sunuya eklenmesi için hangi yol izlenmelidir? I - - - - a big birthday cake for my party. Kuran-ı Kerimde belirtilen toplumsal yasaları dikkate alan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Tarihte ilk kez yazıyı ve tekerleği bulan medeniyet ...................... dir.Sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? "BEKLE" Kelimesinin İngilizcesi hangisidir? Döllenme doğal yollarla gerçekleşemiyorsa bebek sahibi olmak için kullanılan yöntemlerden biri tüp bebek yöntemidir.I. Oogenezin gerçekleşmesiII. Spermatogenez ile sperm oluşmasıIII. Akrozom enzimlerinin zona pellicudayı parçalamasıIV. Embriyonun oluşmasıBuna göre yukarıda verilenlerden hangileri tüp bebek uygulamasının laboratuvar çalışmaları içerisinde değerlendirilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne-yüklem-dolaylı tümleç sıralamasına uygun dizilmiştir? Niçin ibadet ederiz?Zülal : Allaha sevgi ve bağlılığımızı göstermek içinİclal : Allahın hoşnutluğunu kazanmak içinHilal : İnsanların takdirini ve güvenini kazanmak için.Süheyl : Allah emrettiği, bizim de Ona kulluk etmemiz gerektiği için.Yukarıdaki soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? 12 oyuncak belli ve eşit sayıda gruplandırıldığında 4 grup oluştuğuna göre her bir grupta kaç oyuncak vardır? Verilen kelimelerden hangisi iki hecelidir? 9, 4, 0, 5 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulacak dört basamaklı en küçük ve en büyük doğal sayı hangisidir? Gecenin karanlığında loş bir kayıkhanede mehtabı izliyordu. Bu mutlulukla yüzü de tıpkı mehtap gibi aydınlatıyordu gölü.Bu parçada kendisine benzetilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? --- ______ is he?--- He is my cousin.Yukarıdaki diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili kurumlardan biri değildir? Aşağıdaki haberlerden hangisi tüketimin üretimi etkilemesine örnek oluşturur? Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu nekadar olmalıdır? Esnek cisimlere fazla kuvvet uygulandığında esneklik özelliği kaybolabilir.Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir? Kış aylarında soba ve şofbenlerden yayılan gazlar nedeniyle yaşanan zehirlenme olaylarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun amaçlarından biri değildir? Doğa olaylarını konu alan bilim dalına Fizik adı verilir. Fizik farklı konuların incelenebilmesi için çeşitli uygulama alanlarına ayrılır.Fiziğin uygulama alanlarından biri olan mekaniğin, çalışma konuları aşağıdakiler- den hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi bize güney yönünü gösterir? Yarsana Çağlar sular yarsana Gam çekme deli gönül Bulunmaz mı yâr sanaÇünkü Ferhatım dersin Şu dağları yarsana Bu dizelerde aşağıdakilerdenhangisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir