S:1

Osmanlı Devletinde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?

Osmanlı Devletinde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? sorunun cevabı "Ekber ve Erşed sistemine geçilmesi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bir usta, bir kalfa ve bir çırağın çalıştığı bir iş yerinde usta, kalfanın 3 katı, çırağın 5 katı maaş almaktadır.Bu iş yeri sahibi bir günde çalışanlarına 230 TL ödediğine göre çırağa günlük kaç lira ödeme yapmıştır? Karadeniz Bölgesi en fazla göç veren bölgelerimizden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede göçün fazla olma sebeplerinden biri değildir? Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar? 4 sayısının 4 fazlası kaçtır? Boyutları 6 m, 3 m ve 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kamyon kasasına, her bir ayrıtının uzunluğu 0,5 m olan küp şeklinde 200 koli yerleştirilmiştir.Bu kamyonun kasasına dışarı taşmayacak şekilde bu kolilerden en fazla kaç tane daha yerleştirilebilir? Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi -2 ile 6 arasında değildir? Aşağıdakilerden hangisi Güneş sisteminde yer almaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgulanan öğe öznedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? Aşağıdaki harflerin hangisi Türkçe kelimelerin sonunda bulunmaz? Atatürkün babasının adı nedir? Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ? Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olup olmadığı tartışmalıdır? I. Eşlenmiş sentrozomlarII. Homolog olmayan kromozomların kardeş kromatitleriIII. Homolog kromozomların kardeş kromatitleriIV. Homolog olmayan kromozomların kardeş olmayan kromatitleriV. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleriCross-over olayı yukarıda verilenlerin hangisinde gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi anonim Türk edebiyatı nazım türlerindendir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, ne kadar süre ile izinli sayılır? Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır? Bir bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapılmasının amacı hangisidir? 1.Kalabalığı görünce çok şaşırmıştı. 2.Ömer küçük bir köyde yaşıyordu. 3.Çünkü yaşadığı yer çok sakindi. 4.Bir gün babasıyla şehre gitti. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsak sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insan davranışlarına etkilerinden biri değildir? Ben kitaplarla dolu bir evde büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda büyüdü. Benim dönemimden farklı olarak teknolojik gelişmelerin insanı okumak- tan uzaklaştırdığı bir ortam vardı. Buna rağmen kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği andan itibaren okuyan insanlar gördü. Benim okuduğum masallara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez yatağına koşardı. Bunlar sayesinde o da bir kitap kurdu oldu.Bu parçada yazar, çocuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Sözlükte gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları ifade eder.Açıklaması yapılan bu terim aşağıdakilerden hangisidir? If it doesnt rain, - - - - . Simon :- - - -?Salise :There is one next to the cinema. You need to walk two blocks. Bir parkta bir kısmı 4 kişilik, diğerleri 7 kişilik olan toplam 25 tane bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 127 kişilik olduğuna göre kaç tane 7 kişilik bank vardır? Aşağıdakilerden hangisi düzenli tüketmemiz gereken içecekler arasında değildir? Tıp alanında bilimsel deneylere örnek vererek ilk defa sonda aleti kullanmış ve damar içi şırıngası yapan Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Ayın ilk haritasını çıkaran ve Ayın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir? "Andolsun ki; Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir" ayeti Hz. Muhammed'in (s.a.v) hangi özelliğini vurgular? Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? (-1-2) . (+2-3) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Hatıra anı kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah kimdir? Eken – biçer – fırtına – rüzgâr sözcüklerinden oluşan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti, 1934te Balkan Antantının, 1937 yılında ise Sadabat Paktının kurulmasına öncülük etmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin amaçlarından biri olamaz? Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplıdır? 101 001 100 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gebelik zehirlenmesinin nedenlerinden biri değildir? Sözlü Tarih çalışmasında aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? I - - - - my wallet yesterday. I couldnt find it. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir