S:1

Karlofça Antlaşması ile Mora ve Dalmaçya kıyıları aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

Karlofça Antlaşması ile Mora ve Dalmaçya kıyıları aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır? sorunun cevabı "Venedik " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kara yolu üzerinde bir veya birden fazla taşıt ya da yayaların karıştığı, olumsuz sonuçların ortaya çıktığı durumlara ne denir? ki, hangi cümlede ayrı yazılmalıdır? "Örmek" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi televizyonun yararlarından değildir? Trafik güvenliğini sağlamakla görevli kişiye ne denir? Kuranı baştan sona ezberlemiş kimseye ne ad verilir? Coğrafi keşifler ile birlikte zenginleşen Avrupada bilim, sanat ve edebiyata ilgi artmış, sanatçıları koruyan Mesen adında bir sınıf ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında mesen sınıfı etkili olmuştur? Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara ................................... denir​Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A = { rakamlar } kümesinin eleman sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ilk kadın Başbakandır? Aşağıda verilenlerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe ve Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki topluluklarının kuşaklar halinde farklılık gösterdiği görülmektedir.Bu durum bitki örtüsünün dağılışına etki eden faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Çocukların korunmasında I. Dereceden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir? Kamyonun kasasında 85 kilogramlık 12 torba kömür, 70 kilogramlık 30 torba odun vardır. Kamyonun kasasındaki odun ve kömürlerin toplamı kaç kilogramdır? İyiliğe kötülükle karşılık vermek anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayı ikililerinden hangisi arasında asaldır? Osmanlı devletinin Almanya yanında savaşa girmesi I.Dünya Savaşını nasıl etkilemiştir? Aşağıdakilerden hangisinde muhtarla ilgili yanlış bir bilgi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in Kuran-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamasına örnek olarak gösterilemez? Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin............yılında, Taifte..........kabilesini İslama davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında...........vardı. Peygamberimizi Mekkeye girerken .............Onu himayesine aldı.Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğum günü pastamı annem 12 dilime ayırdı. 8 dilimini yedik.Pastamdan geriye kaç dilim kaldı? Aşağıdakilerden hangisi Orta- çağda İslam dünyasının bilime verdiği önemin kanıtı olamaz? Eski Yunan uygarlığında koloni hareketlerinin görülmesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:• Yunan topraklarının dağlık olması nedeniyle tarıma uygun arazinin azlığı• Nüfusun artması ve mevcut toprakların yetmemesi, bundan dolayı da denizaşırı ülkelerde yeni topraklar elde etme düşüncesiVerilen bilgilerde, Eski Yunan uygarlığını koloni faaliyetlerine yönlendiren hangi nedenlere değinilmiştir? Hz. Peygamber, Veda Hutbesine Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar. diyerek başlamıştır. Konuşmasının sonun- da Ey insanlar! Allahın buyruklarını sizlere ulaştırdım mı? diye sormuş, orada bulunanlar da Evet, ulaştırdın ey Allahın Resulü! şeklinde cevap vermişlerdir.Bu metinde Hz. Peygamberin dikkat çekilen yönü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferinin sebebini oluşturur? Aşağıdaki Araçlardan Hangisine Hafıza Depolama Aracı Değildir? Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim, hareketlidir.Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir? Mehmet, deniz ve Selin okula gelmiş mi? cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır? "Sınıfça bir aile gibiyiz" ifadesindeki "aile benzetmesi" ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olabilir? Henry : - - - -?Mary : Sure, you can. Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimize bakan amcasının adıdır? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz duygularımızdandır? Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Proteinlerle ilgili,I. Yapıya en fazla katılan organik bileşiktir.II. Açlık durumunda ilk enerji verici olarak kullanılır.III. Isıtma, yüksek basınç gibi etkenlerle yapısının bozulmasına denatürasyon denir.açıklamalardan hangileri doğru değildir? Hz. Musaya gönderilen kutsal kitap ............................tır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘hayal ürünü bir ifade bulunmamaktadır? Dinini doğru bir şekilde öğrenmek isteyen Müslümanın ilk başvuracağı temel kaynak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bir okuldaki öğrenci sayısı 2870tir. Bu öğrencilerin 1520 si erkek olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir