S:1

Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Azak Kalesini Ruslara bırakmıştır?

Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Azak Kalesini Ruslara bırakmıştır? sorunun cevabı "1700 İstanbul Antlaşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir pasta 14 TL ise yarım pasta kaç TLdir? Allahın (c.c.) her şeyi bilmesi......sıfatı ile ilgilidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Aşağıdakilerden hangisinde imge yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Sağ elimizi güneşin doğduğu yöne çevirirsek önümüz hangi yönü gösterir? Doğal çevreyi korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Bir kısa kenarının uzunluğu 18 metre olan ve bir uzun kenarının uzunluğu, bir kısa kenarının uzunluğundan 12 metre fazla olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir. Elimizde 500 metre dikenli tel olduğuna göre kaç metre dikenli tel artar? 1.sevmesi2.işidir3.bir4.bilinç5.dilini6.kişininNumaralanmış sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Ege 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Egenin yaşının 3 katından 7 fazladır. Egenin annesi kaç yaşındadır? • Tövbe edenler anlamına gelir.• Hz. Hüseyini ısrarla Kûfeye davet etmişler, daha sonra da onu yalnız bırakarak yakınları ile Kerbelada şehit edilmelerine sebep olmuşlardır.• Hz. Ali evladının intikamını almak üzere oluşturulan siyasi bir hareket olarak kabul edilirler.Hakkında kısa bilgi verilen grup, aşağıdakilerden hangisidir? Uşi Antlaşması ile Rodos ve Oniki Adanın yönetimi geçici olarak hangi devlete bırakılmıştır?A) İtalyaB) İngiltereC) RusyaD) Fransa Doğal afetler sonucu .......... ve ......... kaybı oluşur. İfadesinde noktalı yere hangi kelimeler gelmelidir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapar? DNA ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A: Can I wear your shirt?B: Im afraid not. ....................A) Ive just washed it.B) This is my friends seat.C) She isnt at the office.D) Hes riding a bike now. Aşağıdakilerden hangisinin anbalajlı satılan yiyecek maddelerinin üzerinde bulunmasına gerek yoktur? 10 ile 10 ‘un arasındaki fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi gece bir süre uyuduktan sonra kalkıp kılınan namazdır? Bir adımı 15 santimetre olan bir tavuğun 7 adımı kaç santimetredir? John was born in England and lives there. He is a - - - - of English. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içerinde yapılması sakıncalıdır? Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için, I. İyonik bağlı yapıdadır.II. Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III. Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A9C sayısı 5e ve 9a tam bölünebiliyorsa A yerine yazılacak rakamların çarpımı kaçtır? Hava ortamında sesleri duyabilmemiz, sesin .............................. ortamlarda yayıldığını gösterir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İslam dinine göre Allah tarafından yasaklanan söz ve davranışlara ne denir? Hangisi motorlu taşıtlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım çantasında bulunmaz? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi istihdam şekli değildir? A şağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ? Peygamberimiz (sav), sadece insanlara değil, diğer canlılara da merhametle davranılmasını isterdi. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz? Two friends, a turtle and a rabbit lived in a forest. One day they wanted to havea race. They decided to run to the new bridge. They started running together. Afew minutes later the rabbit sat down under a tree. He thought : Im younger and I can run faster than the turtle. He started to sleep. The turtle saw the rabbit while he was sleeping. The turtle was tired but he didnt stop. After some time the rabbit woke up and started running. When he came to the bridge the turtle was already there. The turtle became the champion. What can be the name of the story? Herhangi bir görüş veya düşüncenin açıklanması için sanatçılarca üslup kaygısı güdülerek yazılan mektup türüne - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki mektup türlerinden hangisi getirilmelidir? Takdir edilen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi yapıştırma işleminin kısa yoludur? Ann : Spectators are the people watching a match.Buse : - - - - ? I didnt understand.Ann : Spectators are the people watching a match. Ülkemiz, sıcak su kaynakları açısından dünyanın 7. ve Avrupanın 1. ülkesidir.Sıcak su kaynaklarının kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Canlılarda enerji ihtiyacının karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılır? Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) İslam dini eski ve yamalı elbise giymeyi değil, pis ve kirli elbiseler ile gezmeyi yasaklamıştır.​(....) En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır.​(....) Peygamberimizin az sözle çok şey anlatma özelliğine Hatemül-Enbiya denilmiştir.​(....) Peygamberimiz Allahtan aldığı bazı emirleri insanlara aktarmak istememiştir.​(....) Peygamberimiz sokakta gördüğü çocuklarla şakalaşmaktan kaçınmış ve uzak durmuştur. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir