S:1

1,2 + 5,017+ 2,47=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

1,2 + 5,017+ 2,47=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "8,687" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Kısmetindir gezdiren yer yer seniArşa çıksan akıbet yer yer seniHer iki dizede de tekrarlanan ‘‘yersözcüklerinin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisine örnektir? UNESCO tarafından koruma altına alınan Anadoludaki ilk külliye aşağıdakilerden hangisidir? İnsan yalnızca var olan değildir, aynı zamanda kendini var olan olarak algılayabilen, duygularının ve yaptıklarının farkında olandır.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Dengeli ve düzenli beslenirsek aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? İnternette güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir? EGMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.Atatürk ün yukarıdaki sözü aşağıdaki hangi kişilik özelliğini ifade eder? Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir? İnsan DNAlarında belli aralıklarla tekrarlanan ve protein sentezi ile ilgili olmayan bölümler vardır. İşlevsel özelliklere sahip genlerin arasında bulunan bu bölümlerin sayısı kişiden kişiye değişir ve kişinin DNA parmak izini oluşturur.DNA parmak izi yöntemi ile,I. Kimliği bilinmeyen bebeklerin anne ve babaları tespit edilir.II. Bazı kalıtsal hastalıklar teşhis edilir.III. Gerçek suçlular belirlenir.verilenlerden hangileri gerçekleştirilebilir? Hac ve umre ibadetinde ortaklaşa yapılması gereken eylemler hangi seçenekte birarada verilmiştir? Peygamberimiz: ‘abdest alırken suyu israf etme: diyerek bir arkadaşını uyarınca, arkadaşı, ‘abdestte de israf olur mu ey Allahın peygamberi? dedi. Peygamberimiz : ‘‘...Bir ırmağın kenarında bile abdest alsan (suyu çok harcarsan) israf olur. buyurdu. Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Osmanlı Devletinde; siyasi, sosyal, hukuki, ekonomik, dini vb. meselelerin görüşüldüğü Divan-ı Hümayunda alınan kararlar daha sonra padişahın onayına sunulur, uygun görülen kararlar yürürlüğe girerdi.Bu uygulama, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının ihlali kapsamına girmez? Okunuşu elli dört milyon olan doğal sayı kaç basamaklı bir sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağladığı faydalardan biri olamaz? Bir çiftlikte günde her bir inekten 25 litre süt elde ediliyor. Bu çiftlikte 20 inek olduğuna göre bir haftada kaç litre süt elde edilir? Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünmek ve davranmaktırAçıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?. Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryotlar grubunda yer alır? İlk Türk devletlerinde hükümdar çocuklarına verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? ‘ Allah temizdir, temizi sever; cömerttir cömertliği sever. Avlularınızı temizleyin. Hadis-i şerifinde hangi tür temizlikten bahsedilmektedir? Dış kapının kemeri altından Tac Mahale bakıyoruz. Servili bir su kanalının sonunda onun klasik olduğu kadar esrarlı güzelliği ve bilhassa hatırası, bizi kendisine doğru çekiyor. Geniş bir mermer taraça ortasında büyük bir kubbe ve yanında daha küçük kubbeler... Nispetlerinde o kadar ahenk var ki uzaktan görülen o sadelik, yaklaştıkça bir ihtişam manasına bürünüyor. Kapı eşiğinde ise ulu ve baş döndürücü bir heybete dönüşüyor.Yazarın bu şekilde bir yazı yazmak için aşağıdaki metin türlerinden hangisinin özelliklerini bilmesi gerekir? 30 dk da 42 km yol giden bir araç 2 saatte kaç km yol gider? Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisinin içinde yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart ( koşul ) anlamı vardır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ikilemelerden hangisi yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuştur? Ergenlik döneminde fizyolojik faktörlerin etkisi aşağıdakilerin hangisinde en azdır? 4 düzine kalemin 4 destesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır? Türk destanlarında bulunan bu mit üç yönüyle yer alır: Sığınak (oba), ana ya da ata varlığı, devleti temsil eden sembol.Burada açıklaması verilen Türk miti aşağıdakilerden hangisidir? Our life style has - - - - since the development of technology. I. Mercimek - un II. Un - pirinç Yukarıda verilen karışımlar aşağıda verilen hangi yöntemle ayrılır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların belirlenmesi ve alınması için kurula komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi atomun yapısında bulunan temel taneciklerden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Masaüstünde yeni bir klasör oluşturmak için izlememiz gereken işlem adımlarını hangisidir? Cemil 16 yaşındadır.Babası cemil in yaşının 3 katından 4 eksik yaşta olduğuna göre Cemil ile babasının yaşları toplamı kaçtır? Altı çizili kelime hangi seçenekte farklı anlamda kullanılmıştır? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2Yukarıdaki toplama işleminin sonucunu bulmak için hangi işlemi yapmalıyız? 1.Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.2.İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Bu iki nimet: sağlık ve boş vakittir.3.Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz4.Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.Yukarıdaki hadislerden hangileri İslam dininin yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir