S:1

Elvan'ın 14.78 TL parası vardır. Diren'in parası Elvan'ın parasından 6,079 TL fazladır. Elvan ile Diren'in paraları toplamı kaç tl'dir?

Elvan'ın 14.78 TL parası vardır. Diren'in parası Elvan'ın parasından 6,079 TL fazladır. Elvan ile Diren'in paraları toplamı kaç tl'dir? sorunun cevabı "35,639" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
- Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. (Mevlâna)Mevlânanın güzel ahlakla ilgili bu sözlerinde aşağıdakilerden hangisinedeğinilmemiştir? 1. Altın, gümüş ve nakit para – 1/40 2. Ticaret malları – 1/403. Sığır ve manda – 1/304. Deve – 1/10Yukarıda zekat verilen mallar ve zekat oranları eşleştirmelerinden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? I. Tarım alanları geniştir. II. Yıllık yağış miktarı fazladır.III. Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.Heyelan risknin fazla olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir? Soluk alıp vermede görevli olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Soğuk sözcüğü cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır? Hangi cümlede karşıt anlamlı iki sözcük bir arada kullanılmamıştır? Kaleci topa vurdu. Cümlesinde hangi kelime türemiş isimdir? İnsan, evreni ve tabiatı gözlemlediğinde her şeyin belli bir ahenk içerisinde hareket ettiğini, tüm evrende bir ölçü ve düzen olduğunu görür.Bu cümle aşağıdaki ayetlerden hangisi ile iliş-kilendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi Alevi - Bektaşi kültüründeki Dört Kapıdan biri değildir? Pişmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Şüphe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Düzenli beslenelim ------- çeşitli sağlık problemleri yaşayabiliriz. cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi duran bir cismi hareket ettirir yada hareket eden cismi durdurabilir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Birer gün arayla işe başlayan eşit kapasiteli 6 işçi bir işi 6 günde bitiriyorlar.Eğer aynı anda işe başlamış olsalardı bu iş kaç günde biterdi? Hangisi, tüketici hakları arasında yer almaz ? Osmanlı Devletinde Millet-i Sadıka adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir? 18 in 6 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde fazla kullanılan iletişim araçlarından değildir? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik gereği,Aday memurlara atandıkları hizmet sınıfı ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitime ne ad verilir? Bugün günlerden perşembedir. 6 gün sonra doktora gidecek olan Aydın doktora hangi gün gitmelidir? Thomas : How about playing volleyball?Betty : Thats a good idea. - - - -. Karşısında yüce dağlar Üzüm dolar yeşil bağlar. dizelerinin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘Mondros Ateşkes Antlaşmasının Doğu Anadoluda bir Ermeni Devletine yer hazırlama özelliği vardır.Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bu bilginin kanıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? I. Kemik iltihaplarıII. Alerjik rahatsızlıklarIII. Kalp zarı iltihaplanmasıYukarıdakilerden hangileri, diş etlerinde meydana gelebilecek iltihaplanma ya da dişlerdeki çürümeye bağlı enfeksiyonların neden olduğu rahatsızlıklardandır? Şimdi saatim 06:00 ‘i gösteriyor. 3 saat sonra saatim kaçı gösterecek? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelememiştir? Öyle bir söz söyledi ki............ Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile bitirilirse sözlerin çok ağır olduğu anlaşılır. Bir toplumda;—Kişilerin inançlarına ve ibadetlerine müdahale edilmesi—Cezaların suçlara oranla çok şiddetli olması—Seçme ve seçilme haklarının yalnızca belli bir zümreye verilmesi Aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel etkilerindendir? Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez? Sigara ve alkolün zararları konusunda en büyük ve ilk görev aşağıdakilerin hangisine düşmektedir? 9 + ( 21 : 3 – 4 ) == 30: 3 – 4 .............. 1.adım= 10 – 4 .............. 2. Adım = 6 .............. 3.adımYukarıdaki işlemin çözümünde hangi basamakta hata yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir