S:1

Ali 71.208 kg, Veysel 47.8 kg ağırlığındadır. İkisinin ağırlığı toplamı kaçtır?

Ali 71.208 kg, Veysel 47.8 kg ağırlığındadır. İkisinin ağırlığı toplamı kaçtır? sorunun cevabı "119,008" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 2 yarım litre + 5 çeyrek litre kaç mL eder? İpek ve Ayça ilk kez lunaparka gitmişlerdi. Lunaparka girdiklerinde şaşkınlıktan ağızları bir karış açık kaldı. Dönme dolaplar, atlı karıncalar, çarpışan arabalar, salıncaklar gözlerini kamaştırmıştı.Bu metindeki altı çizili kelime hikâyenin hangi unsurudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? İnsan , hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? "0, 1, 3"Verilen rakamları kullanarak yazılabilecek üç basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır? Ardışık olarak verilmiş sayıları kısa yoldan toplayınız5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 = ? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır? Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Homojen karışımlara çözelti de denir.(......) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.(......) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.(......) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. Hangisi Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegendir? Formula 1 ve olimpiyatlar gibi spor etkinlikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ek fiil, isim soylu sözcüklere gelerek onların cümlede yüklem olmasını sağlar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım yoktur? (32 – 7) x 6 işleminin sonucu kaçtır? Pamukkale hangi ilimizdedir? 896 645 doğal sayısının onbinler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Kabeyi yıkmak üzere Mekkeye gelen Fil ordusunun komutanı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi insan­lar arasındaki bireysel farklılık­lardan biridir? Sofistlere göre bilginin kaynağı duyumlardır, duyum ve algılar ise özneldir. Bu yüzden herkesin kabul etmesi gereken genel geçer doğrular yoktur. Buna göre sofistlerin bilgiyle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir? " Kendi başlarına anlamları olmayan, cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere............denir. "Yukarıda verilen bilgilendirmede noktalı yere hangisi gelmelidir? Ayrancılar ortaokulunun %25i Pamukkale gezisine katılmıştır. Geziye giden 90 öğrenci olduğuna göre; bu okulda kaç öğrenci vardır? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Babür hükümdarı Şah Cihanın Agra şehrinde karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı ünlü mimari eserin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Sokratesçi bilgi edinme yöntemine diyalog ya da kar- şılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem ironi ve mayotik olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Birinci evre olan ironi de gerçek bilgiye giden yolu sanılara saplanarak kapatan insanın, zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Çünkü Sokratese göre ancak hiçbir şey bilmediğini bilen insan bilgiye açık insandır.Bu parçada bilgi edinme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır? '' Warm '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahlak yargılarının özelliklerinden değildir? • Abdulkadir Geylaninin düşünceleri etrafında oluşmuştur.• Asyadan Balkanlara ve Orta Doğudan Afrikaya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.• Fakir ve muhtaç kimselerin yardımına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.Hakkında bilgi verilen tasavvufi olu şum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi suyu çekme özelliğine sahip eşyalardan değildir? Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarını- za mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın...(Maide suresi, 6. ayet) Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdes- tin farzlarından biridir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre harcama yetkililerinin verdiği harcama talimatında aşağıdakilerden hangisine ilişkin bilgiler yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir? I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur? Aşağıdakilerin hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde son harf yumuşar? 1,2 + 5,017+ 2,47=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sorulardan doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.( ) Gitar, temel ihtiyaçtır. ( ) İstediğimiz herşeyi almak aile bütçesine zarar verir. ( ) Süt aldığımızda garanti belgesi bulunmaz.( ) Sakla samanı gelir zamanı sözü, tasarrufla ilgilidir. 3071 kanuna göre hangi dilekçe incelenir? Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerdendir? Aşağıdaki zaman dönüşümlerinden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir