S:1

Ayşe teyze manavtan 2,15 kg havuç, 6 kg domates ve 7,018 kg biber aldı. Ayşe teyze manavdan toplam kaç kg sebze almıştır?

Ayşe teyze manavtan 2,15 kg havuç, 6 kg domates ve 7,018 kg biber aldı. Ayşe teyze manavdan toplam kaç kg sebze almıştır? sorunun cevabı "15,168" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yenisey Yazıtlarının en eski ürünleri, 5 ve 6. yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen ve balbal adı verilen mezar taşlarıdır. Ancak bu yazıtlar, mezar taşlarına yazılmış bazı isimlerden ve birkaç Türkçe sözcükten ibarettir. Yazıtlar, Yenisey Irmağı yöresinde bulunduğu için bu adı almıştır.Bu parçadan hareketle Yenisey Yazıtlarının edebiyat çalışmalarına pek yansımamış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Pusulanın renkli kısmı her zaman hangi yönü gösterir? Fakirlere yardım etmeliyiz. cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Burhan ın 20 bütün gofreti kaç yarım gofret eder? Peygamberlerin dine insanları davet etmelerine rağmen hiçbir ücret istememeleri insanlar üzerinde nasıl bir etki yapar? 78 940 doğal sayısında 4 ile 8 rakamları yer değiştirirse sayının değeri ne kadar azalır? "Bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda idari kurumlar (belediye, kaymakamlık, valilik, tüketici hakem heyeti, emniyet müdürlüğü vb. gibi) tarafından sorunlar çözümlenmektedir."-Aşağıdakilerden hangisi idari kurumlar tarafından çözümlenen bir sorundur? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 tane yarım ekmek .....bütün ekmek eder. Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareketi sağlayan yapılardan birisi değildir? İnsanın özü ruhtur. Ruhun özü gönüldür. Gönülün özü ise sevgidir. Gönül Tanrının evidir. O hâlde insanları insan yapan şey, gönül sahibi olmaları, Tanrıyı ve birbirlerini sevmede birleşmeleridir. Ona göre Tanrının yarattıklarını sevmeyen, onların hak- larına saygı göstermeyen Tanrıya ulaşamaz.Verilen bilgi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? The trees - - - - by the students yesterday. Bir manav; aldığı patateslerin 425 kgını pazartesi günü, 197 kgını salı günü satıyor. Çarşamba günü ise, pazartesi ve salı günü sattığı patateslerin toplamı kadar patates satıyor ve geriye elinde 101 kg patates kalıyor. Buna göre manav, başlangıçta kaç kg patates almıştır? Bugün, pastayı ben yapacağım. cümlesinde vurgu aşağıdakilerin hangisindedir? Sigaradan en fazla zarar gören organımız hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kanser hastalığının oluşumuna neden olmaz? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözelti oluşturmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu edatla kurulmuş bir kelime grubudur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğ­rudur? 673 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? İnanç ve ibadetlerle ilgili ilke­leri farklı yorumlayan düşünce ekollerine ne ad verilir? I. Dünya Savaşını bitiren barış antlaşmaları nerede hazırlanmıştır? Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşmasını görüşmeye başladık. 27 Kasımda Ermenilerin Sevr Antlaşmasındaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankaraya müjdeledim. 3 Aralıkta Gümrü Antlaşmasını imzaladık. Kâzım KARABEKİRKâzım Karabekirin anlattıklarından hare­ ketle Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart ( koşul ) anlamı vardır? Birine kötülük yaparsam ondan kötülük, iyilik yaparsam da iyilik görürüm. Düşüncelerini böyle ifade eden birisi için aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygun olur? Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 18 cm ise kare ve üçgenin çevresi toplam ne kadardır ? İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden bazıları şunlardır:Millî sınırlarımız içinde kalmakGerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamakUluslararası ilişkilerde, eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmakDış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmakVerilen ilkelere göre, Atatürkün dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? She feels- - - - on big wheel. ----. İşte, herkesin başaramadığı bu. Yaşadıklarımızı kendimizin kılmanın ilk koşulu, bir bilinç aşamasına ermek, onu kurgulamakla bir üslup oluşturmaktır. İnsanın, kendini insan olarak var etmesi, yalnızca onun düşünsel gelişim aşamalarını göstermez, savaşımlarının tarihi de olur.Bu parçanın başına bağlama uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir? Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yoktur? I. Sana diyeceklerim bunlardıII. Sen de bir şeyler yer misinIII. Zaman geçmek bilmiyorIV. Öğretmenin cevabı şu olduYukarıdaki cümlelerin hangisinin sonunda iki nokta (:) olması gerekir? Dört halifenin görev sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. Ayağını burktuğu için dans ederken zorlanıyor.II. Mağazadaki seri sonu ürünler yoğun ilgi görüyordu.III. Küçük çocuğun ağlamaktan gözleri şişmiş.IV. Evin bakımsızlıktan dolayı her yeri dökülüyordu.V. Soğukta kaldıkları için hepsi hastalanmış.Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir