S:1

0, 847 'nin 100,987 fazlası kaçtır?

0, 847 'nin 100,987 fazlası kaçtır? sorunun cevabı "101,834" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? "Altı saattir hiç konuşmadan yürüdü" cümlesinde hangi kelime fiildir? İnançlarını rahat bir şekilde yaşamak için Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine ne ad verilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye yetkilidir? Buluş (icat) yapan kişilere ne denir ? Bilim insanı bilimsel çalışma yaparken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmaz? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakileden hangisi saf madde değildir? İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden yararlanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta bu da doğal dengenin işleyişini bozmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? 15+20 =............. işlemin sonucu nedir? 1.Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.2.Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.3. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.4. Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.Düz sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisin de ‘‘yalın, sade, süssüz anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir ? 722 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Şişmanlığı saptamak için kullanı-lan yöntemlerin en çok tercih edileni beden kitle indeksine (BKİ) göre değerlendirme yöntemidir.Buna göre, beden kitle indeksi 18.5 kg/boyun altında olan kişiler için ne söylenebilir? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için ekonomik olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? "Bugün çocukların en mutlu günü.Bugün dünyanın tek çocuk bayramı. diyen annemin belirttiği bayramın adı nedir? Antik dönem olimpiyat oyunlarına yalnızca Yunanca konuşan, özgür, genç ve erkek sporcular katılabiliyordu.Buna göre olimpiyatlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Nehir, Naz, Esra, Ceylan, Mehmet ve Zeliha birlikte sinemaya gitiler. Sinema bileti 8 TL olduğuna göre sinema biletleri için toplam kaç lira öderler? Cümlede yapılan işi gösteren öğe aşağıdakilerden hangisidir? I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün değişiklik göstermesiII. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesiIII. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık ortalamalarının farklı olmasıYukarıdakilerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilmez? Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştirBu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? 11 yolcusu olan otobüse 9 yolcu daha bindi. Yolcu sayısı kaç olmuştur? I. Düşünceler, hiçbir kalıba bağlı kalınmadan serbestçe ortaya konur. II. Ele alınan konu üzerinde bir kamuoyu oluşturmak amaçlanır.III. Gazetelerin bazı sayfalarında, belli köşelerde, genelbir başlıkla, çoğunlukla da her gün yazılan kısa yazılardır. IV. Güncel konuları anlatan olay çevresinde gelişen kurmaca metinlerdir.V. Fıkralarda okuyucuyla sohbet ediliyormuş gibi bir anlatım dikkat çeker. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fıkra türüyle ilgili yanlışbir bilgi verilmiştir? 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği üç farklı aşama arasında yer almaz? Düştü sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme eleştiri yazarları arasında yer almaz? Mert 10 cevizin yarısını yedi. Mert kaç ceviz yemiştir? Aile içinde çıkabilecek sorunlar karşısında nasıl davranmalıyız? Vurgulanmak istenen sözcük yüklemin hemen önünde yer alır.Buna göre Aslı memleketine yarın gidecekmiş. cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? 2 yüzlük 5 birlikten oluşan sayı kaçtır? - 3ten büyük +4ten küçük kaç tane tam sayı vardır? Çıkıp baksan Çamlıcanın başına, İki kıta bir boğazda aşina... Karakoçum, gel, yorulma boşuna, İstanbulu tarif etmek zor şimdi. Abdurrahim KARAKOÇ Şiirde altı çizili olarak verilen tamlamanın tür bakımından özdeşi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır? "Aile" sözcüğündeki ünlü harf sayısı kaçtır? Hazırlanan bir dosyayı farklı bir yere ve farklı bir isimde kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Arda 4 deste, Derya 2 düzine balonlarını birleştirirse kaç balonları olur? Sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Sağlığı 1 ile; sahip olunan para, statü, şöhret gibi değerlerin her birini de 0 ile gösterirsek, her insan için ayrı sayılar ortaya çıkar. Ancak 1 rakamını ortadan kaldırırsak elimizde yalnızcasıfırlar kalır.Paragraftan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir