S:1

6, 247 'nin 15,087 fazlası kaçtır?

6, 247 'nin 15,087 fazlası kaçtır? sorunun cevabı "21,334" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Arabanın direksiyonunu çeviren şoför kuvvetin hangi özelliğini uygulamaktadır? Görsel sanatlar dersi olan Cemal in, aşağıdakilerin hangisi çantasında olması gerekir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır? Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Sıçramak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde Uyumuş olacak ki yataktan sıçrayarak uyandı. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmiş bir durum söz konusudur? Zekat ibadetini yerine getiren bir Müslüman malından ne kadar zekat verir? Yatmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin, durumun yürümemesi; başarısızlıkla sonuçlanması anlamında kullanılmıştır? Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde insan etkisi dışında kendiliğinden ortaya çıkan özelliklere ..................... faktörler denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 28.07.1998 tarihinde işe başlayan bir kişi 05.06.2009 tarihinde işten ayrılmıştır. Bu kişi ne kadar süre çalışmıştır? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) Beşgen prizmanın kaç tane ayrıtı vardır? Aşağıdakilerden hangisinin birler basamağında bir sayısı vardır? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisini halk seçmez ? Okumayı severim ya, çok okumuş bir kişi olduğumu söyleyemem. Şimdiye dek okuduğum kitaplar, öyle sanıyorum, dört beş yüzü geçmez. Oysa ben yaşta, bin beş yüz kitap okumuş olmalıydım. Neden okumazdım, okuyamadım? Ancak tat aldığım kitapları okurum. Çoğunlukla biraz karıştırdıktan sonra, sıkıyor beni diye, bırakıveririm.Paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz? Hangi kelimenin birden çok anlamı vardır? ‘ Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken / Söylenmemiş bir masal gibi Anadolumuz. yukarıdaki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1982 Anayasasına göre merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetlemek yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? I. Bilimde tek bir bilimsel metot vardır.II. Bilim insanı tarafından sunulan bilgiler sorgulanabilir olmalıdır.II. Bilim mutlak doğrular içerdiği için değişken yapıya sahip değildir.Bilim ve bilim insanı için verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? Taşlar, aşağıdakilerin hangisinin parçalanması ile oluşur? Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini veren - - - -olmuştur. Büyük bir kültür birikimine sahip olan yazar, çeşitli konu-larda görüşlerini anlatmış, bunu yaparken kendisini, dolayısıyla insanı anlatmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yüklü cisimlerle ilgili olarak;I. İpek ipliğe asılmış nötr iletken küreye sadece (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa küre çekilir, (-) yüklü cisim yaklaştırılırsa küre itilir.II. Yüklü özdeş iletken küreler birbirlerine dokundurulursa , son yükleri eşit büyüklükte ve zıt işaretli olur.III. Yüklü iletken küreler birbirine dokundurulursa yarı-çapı büyük olan kürenin yükü daha fazla olur.yargılarından hangileri doğrudur? 24 elmanın 2/4' ü kaç elma eder? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? 8 x 10 + 6 x 1 + 9 x 0,1 + 8 x 0,01 + 5 x 0,001 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Alışveriş sitelerinin güvenli olup olmadığının bir göstergesi de adres çubuğunda ................ yazmasıdırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi solunum organı değildir ? Aşağıda verilenlerden hangisi atomun yapısında bulunan temel taneciklerden biri değildir? Rıdvanın elması Leylanınkinden küçük Leylanın elması Melteminkinden küçükBuna göre en büyük elma kime aittir? Ötelerden yavaş yavaş bir gölge ilerlemeye başladı dereye doğru. Gölge siyah bir pantere aitti. Panter, kolay kolay kimsenin yolunda görmek istemediği bir hayvandı. Çünkü panter avını bir çırpıda yiyiverirdi. Av sırasında bir boğa kadar güçlü, bir çakal kadar zeki, yaralı bir fil kadar gözü pekti; ama konuştuğu zaman sesi bal gibi tatlı, kadife gibi yumuşak çıkıyordu.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ortaçağda özgür ve bilimsel düşünceyi reddederek herşeyi kilise ile ilişkilendiren düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi geliştiği yerlerde çevre ve ekolojiye olumlu etkide bulunur? Özge : Do you have a chess?Melike : Yes, .................... . Bir bölme işleminde bölen sayı 27 ise kalan sayı en çok kaç olabilir? Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir