S:1

4 + 4,04 + 4,004 + 4,01= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

4 + 4,04 + 4,004 + 4,01= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "16,054" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül doğru olarak kullanılmıştır? Hayberin fethi ile savaşabilecek durumdaki Müslüman olmayan erkeklerden ilk kez cizye vergisi alınmaya başlandı.Buna göre;I- Gayrimüslimlerin orduya alınmadığı,II- Ekonomik kazanç elde edildiği,III- Müslümanların sayısının arttığıyargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk makale kabul edilir? Arama motorları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi Sadaka-ı Cariyeye bir örnek sayılmaz? I. katıII. sıvıIII. gazYukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur? -ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi adılı olarak kullanılmıştır? Çocuklar, elmaları ve armutları sepete doldurdular. Cümlesinde geçen isimlerden tekil olanı hangisidir? Ahmet derste Öğretmenine tuttuğu nafile bir orucu bozduğunu, bu durumda ne yapması gerektiğini sorar. Sizce öğretmenin vermesi gerek doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdakilerden hangisi ahirete gerektiği gibi inanmış birinden beklenen davranış ve tutumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz? Tunguzların, Hun - Tunguz sını-rında bulunan ve kullanılmayan boş toprağı istemeleri üzerine Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz? diyerek Tunguzların isteğine karşı çıkan ve Tunguzlarla savaşan Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Karınca, ..........bir hayvandır.Cümlesini hangi kelim ile tamamlamak uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemi olaylarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi suyun katı hali değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece cümle başında büyük harfle yazılır? Aşağıdakilerden hangisi kullandığı elektriği soğutma görevi görmek için kullanır? Aşağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(...) Yaprakların ağaç dallarından yere düşmesini sağlayan kuvvet yerçekimi kuvvetidir.(...) Kuvvet; duran cisimleri hareket ettirir, hareket eden cisimleri durdurur ancak cisimlerin yönünü değiştirmez.(...) Termometreler, yayların esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçer.(...) Sürtünme kuvvetinin yönü genellikle hareket yönünün tersinedir.(...) Kuvvet birimi Celciustur. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar? May I come in? sorusuna hangisi cevap olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi üsve-i hasene kavramının anlamını vermektedir? Kızdı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Depodaki 25 kilogramlık şeker torbalarından 10 tanesini kilogramı 2 TLden sattık ne kadar gelir elde ederiz? 78 - 29 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I- Birinci elden Kaynak – Lidya ParasıII- İkinci elden Kaynak – Osmanlı AnsiklopedisiIII-Yazılı Kaynak – Alp Er Tunga DestanıIV-Sözlü Kaynak – Orhun KitabeleriTarih biliminde kullanılan kaynaklar ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Asker, böcekler, kiler, salıncaklar, muz, bulutlar kelimelerinden kaç tanesi çoğuldur? İnsan vücudunda,I. Akciğer atardamarıII. Böbrek atardamarıIII. Akciğer toplardamarıyapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-azadoğru sıralanışı hangi seçenekte doğru yapılmıştır? - - - - namazı haftada bir kez - - - - günü öğle namazının vaktinde cematle kılınır. Namazda önce hutbe okunur. Dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnetolmak üzere toplam on rekattır.Parçadaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şairlerinin özelliklerinden biri değildir? I. Kömür enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.II. Kayaçların tümü köken olarak magmatik kökenlidir.III.Mermerin başkalaşmasıyla elmas oluşur.Kayaçlar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? (I) Sanat anlayışımızdaki farklılıklar edebiyatımıza da yansımıştır. (II) İslamiyet öncesinde şaman, ozan, kam, baksı adı verilen din adamları çeşitli törenlerde etkili olmuş ve törenlerin dinî eksenli olarak düzenlenmesini sağlamıştır. (III) İslamiyetin kabulünden sonra eserler İslamiyeti yayma düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. (IV) Batı kültürünün etkili olduğu Tanzimat, Servetifünûn ve Fecriati Dönemlerinde sanatçılar, milliyetçilik düşüncesini ön plana çıkarmışlardır. (V) Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Döneminde ise memleketçilik düşüncesi etkili olmuştur.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? AB4 sayısı üç basamaklıdır. Rakamların toplamı 21, onlar basamağı birler basamağından 4 fazladır. Bu sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır? 80'nin %60'ı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(.....) Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri kayaçlardan oluşmuştur.(.....) Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(.....) Dünyanın Güneş etrafında dolanma yönü doğudan batıya doğrudur.(.....) Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.(.....) Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşir. Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? Müslümanlar Kâbeyi bir yıl sonra üç günlüğüne ziyaret edeceklerdi.İki taraf birbiriyle on yıl boyunca savaşmayacaktı.Arap kabilelerinden isteyen, istediği tarafla ittifak yapabilecekti.Yukarıdaki cümleler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir