S:1

14,01 + 100 + 0,008 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

14,01 + 100 + 0,008 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "114,018" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? I. Saz çalan müzisyendeki saz telinin hareketiII. Salıncakta sallanan çocuğun hareketiIII. Düzgün doğrusal hareket eden bisikletteki çocukYukarıda verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek verilebilir? Peynir üretim aşamaları; I. Sütün fabrikada işlenmesiII. Sütün taşınmasıIII. İneğin sağılmasıIV. Peynirin markette satışa sunulmasıYukarıdaki sıralamanın doğru olması için hangi maddelerin yer değiştirmesi gerekir? Kuru sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? düşmek kelimesi, aşağıdaki tümcelerin hangisinde, sahip olmak anlamında kullanılmıştır? Seyahate çıkacağım zaman hep aynı kararsızlığı yaşarım. Otobüse mi, uçağa mı bineceğime bir türlü karar veremem. Uçak, otobüse göre daha hızlı ve konforlu, bunu kabul ediyorum ama ben uçak yolculuğunu sevmiyorum. Otobüs yolculuğunda başımı cama yaslayıp yol çevresindeki manzarayı, insanları ve doğanın renklerini seyredebiliyorum. Uçak yolculuğunda ise bir hava alanından diğerine, şehir değiştirdiğimi bile anlamadan ulaşıyorum. Bu nedenle uçak yolculuğunu yolculuktan saymıyorum.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir takım çalışması örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır? I- Isı artışıII- Besin kıtlığıIII- Salgın hastalıklarYukarıda verilenlerden hangileri popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan çevre direncini oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir? 3 deste 2 düzineden kaç fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Çin seferi dönüşü Mani dinini, Uygur ülkesine getiren Uygur hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? Kazaları önlemenin en önemli yolu .............. uymaktır.Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi rüzgârların etkisiyle oluşan yer şekillerine örnektir? (1) Zaman çok hızlı ilerliyordu. (2) Sahneyi ve dekoru düzenleyen görevlilere gözü çarptı. (3) Beklediği an gelmişti, çok heyecanlıydı. (4) Büyük bir sabırsızlıkla oğlunu izlemeyi bekliyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Sabahları gazete satıyormuş. Bazen beş, hatta - bana nasıl etki ettiğini görmek için başını çevirdi - yedi milyon kazanıyormuş. Öğleden sonra paket taşıyormuş. Akşamları yine gazete satarmış. Her gün on üç, on beş, yirmi milyon lira bile kazanıyormuş.Yukarıdaki parçada yazar, hangisini anlatmıştır? 8/A Sınıf Rehber Öğretmeni Servet Bey, ilk dersine girdiğinde daha önce hazırladığı bir listeden sınıf içinde uyulması gereken kuralları tek tek okumuştur. Bu kurallara tüm öğrencilerin sorgulamadan uymaları gerektiğini aksi durumda ceza alacaklarını söylemiştir. Daha sonra bu kuralları sınıfın panosuna asmıştır.Buna göre, Servet Öğretmen in sınıf yönetimi konusunda uyguladığı yaklaşım hangisidir? Bir sistemin iç enerjisini (U);I. Ortamın sisteme iş yapmasıII. Sistemin ortama iş yapmasıIII. Sistemin soğutulmasıişlemlerinden hangileri azaltır? Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir? "Bu çocuklara, şu kitapları hediye ettiler" cümlesindeki sıfatların türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır? Fiziksel sindirim ve kimyasal sindirimi ağızda başyan besin gurubu hangisidir?Yukarıdaki soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdaki rütbelerden hangisinin karşılığı,Osmanlı ordusundaki Miralay rütbesine denkgelir? Aşağıdaki internet adreslerinden hangisi doğru yazılmıştır? Dünya' nın Güneş etrafında yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir? ‘ – 9 – 4 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir klavye çeşididir? Ahirete inanan bir kişide aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenir? Resmi yazışmalarda belgenin metin bölümü ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (I) Eleştiri, bir eserin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan bir türdür. (II) Eleştirmen, eleştirisini yazarken sanatçıyı bir kenara koyarak esere yönelmeli, ön yargılarının kendisini etkilemesine izin vermemelidir. (III) Aksi hâlde eleştirmen, okuyucularını yanlış yönlendirmiş olur. (IV) Bu da eleştirmenin okurun gözünde saygınlığını yitirmesine yol açar. (V) Bundan dolayı eleştirmen, eseri merkeze alan bir yaklaşımla eleştirisini oluşturmalıdır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Abim 150 tane yaprak testin 1/5 ini çözdü. Abimin çözmediği kaç yaprak testi kaldı? Bir litre benzinle 18 km yol giden bir araç 18 litre benzinle kaç km yol gider? I. 14. yy. sanatçısı olan Şeyyat Hamza, Türk edebiyatının bilinen ilk Yusuf ile Züleyha mesnevisinin sahibidir.II. Bahaeddin Veledin öğrencisi olan Ahmet Fakih, dinî ve ahlaki öğütler veren Çarhname isimli eserin müellifidir.III. 15. yy.ın gazel alanındaki üstadı olan, meliküş şuara diye anılan Necati Beyin eserlerinde mahallîleş- me akımının ilk izleri görülür.IV. Hamse sahibi olan 16. yy.ın mesnevi alanındaki en ünlü sanatçısı Bağdatlı Ruhi, Şehzade Mustafaya yazdığı mersiye ile de bilinir.V. Naili ve Neşati sebkihindi tarzının Şeyh Galiple birlikte edebiyatımızdaki en önemli temsilcileridir.Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yedi kıtadan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi arama motoru değildir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden birisi değildir? Gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir