S:1

7,8+0,019 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

7,8+0,019 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "7,819" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hasan Öğretmen, engellilerin günlük hayattaki erişim sorunlarına yönelik bir çalışma için sınıfı gruplara ayırmıştır. Gruplar belirli bir süre bu sorun hakkında çalışmalarını yapıp dönem sonunda engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran kendi tasarladıkları ürünleri sınıfta arkadaşlarına sunacaktır.Buna göre Hasan Öğretmenin öğrenme-öğretme ortamında kullandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir. (Kâf suresi, 9-11. ayetler)Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji gibi alanlar sosyal bilimler olarak adlandırılır. (....) Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler insan hayatını zorlaştırır.(....) Bilimsel araştırmalar yaparken kitaplardan yararlanmak yeterlidir.(....) Ülkemizdeki sanat eserleri anayasa ve kanunlarla güvence altına alınmıştır.(....) Üzerinde bandrol bulunmayan kitap, CD gibi ürünleri satın alabiliriz. Dünya kendi etrafında kaç saatte döner? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ahlaki özelliklerinden biri değildir? Mekkeli müşriklerin Hz. Peygambere yönelttikleri teklifler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi umre ibadetinde yer almaz? Allahın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır... (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir? Malazgirt Savaşından sonra Türkleşmeye başlayan Anadoluda yüzyıllarca Türk, Ermeni ve Rumların birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir? 1- güneş gören yerler.2- havası kirli yerler.3- pis sular. Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır? Ted : Which one is riskier? Being a pilot or a zoo keeper ?Marry: - - - - , being a zoo keeper.Ted : I dont agree with you. Türkiyenin devlet siyaseti, milli sınırlar içinde, egemenliğe dayanarak bağımsız yaşamaktadır Atatürk yukarıdaki sözü ile hangi milli dış politika ilkesine işaret etmiştir? Aşağıdaki olaylardan en son gerçekleşen hangisidir? Peygamber Efendimizin hicret sırasında yaptırdığı ilk mescidin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Eniyak adıyla ilk bilgisayarlardan birini üreten bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(....) Fosiller Dünyanın geçmişi hakkında bilgi vermez.(....) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.(....) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerinteknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.(....) Dünyamızın diş katmanına yer kabuğu adı verilir.(....) Kayaçlar rüzgar,sıcaklık farkı,yağmur,akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır. Mutlu sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ismi nitelemiştir? Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlamasının tamlananı sıfat almıştır? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı sayılmak için en az kaç puan almak gerekir? Aşağıdaki maddelerden hangisini mıknatıs çeker? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Mete Han, ordusunu Onluk Sistem adı veriler sisteme göre düzenlemiştir. Bu sistemle orduyu onluk, yüzlük, binlik, on binlik bölümlere ayırmış ve her bölüme komutanlar görevlendirmiştir. Bu sistemli ordu Türk ordusunun temelini oluşturmuştur.Verilen metinde geçmişten günümüze Türk devletlerinin hangi alanla ilgili özelliğine değinilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? "Kapıyı kapat !" ingilizcesi hangisidir? 1 Kg Elma- 3 lira 1 Kg Armut- 4 lira 1 Kg Patates - 2 lira 1 Kg Çilek 8 lira 5 kilo armut parası ile kaç kilo patates alınabilir? Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır? Dostluk sözcüğünün karşıt anlamı hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi ‘pervane kelimesiyle aynı hece sayısına sahiptir? Sam :Im going to join a party tonight.Tom :- - - - ? Bir yazar olarak hiçbir zaman öncü olmaya ya da başta gelmeye çabalamadım. Hiçbir alanda hırsım da olmadı. Bu nedenle başkalarının yazdıklarını kendi yazdıklarımdan daha çok önemsedim. Onlardan çıkardığım dersler sayesinde emin adımlarla yüzyıllara meydan okuyacağını düşündüğüm eserler oluşturdum.Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Serdarın 27 bilyesi vardır 5 tanesini kardeşine verirse kaç bilyesi kalır Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, ne zaman başlar? Parka gidemedi .................dışarıda kar yağıyordu.Cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi katmak için boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Batı kültürü TV programları ve filmleriyle diğer kültürleri giyim, eğlence ve tüketim alışkanlıkları bakımından kendine benzemekte, ürettiği mallara daha çok pazar bulmaktadır.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? TBMM nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Akşam, yine akşam, yine akşam Göllerde bu dem bir kamış olsam!Bu dizelerde şair, şiirselliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir