S:1

Rusların sıcak denizlere çıkma ve dünya ticaretinde söz sahibi olma politikasını başlatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Rusların sıcak denizlere çıkma ve dünya ticaretinde söz sahibi olma politikasını başlatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "I. Petro " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Uçak ile Ankara – İstanbul arası 50 dakikadır. Ankara’dan 10.00’da kalkan uçak İstanbul’a kaçta varır? Bilim ve teknolojik gelişmelerin insan hayatına yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisi değildir? I. Tokat Niksar’da Anadolu’nun ilk tıp okulu kabul edilen Yağıbasan Medresesi’ni açtılar.II. Diyarbakır Silvan’da Anadolu’nun ilk taş köprüsü olan Malabadi Körüsünü yaptılar.Buna göre sözü edilen ilk Türk beylikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Zeynep bakkaldan 650 g zeytin ,3kg peynir,2 kg bal,1450 g tere yağ aldı. Zenep ‘in aldıkları toplam kaç g ‘dır? 250 mL + 550 mL toplama işleminin sonucunun 1 Litreye eşit olabilmesi için kaç mL gerekir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir?  Kösedağ savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye ne denir? Markette bir kilo peynir 15 liradır. Zeytinin fiyatı peynirden 3 lira daha azdır.Acaba bir kilo zeytin kaç liradır? Hicretin yedinci yılında Peygamberimizin İslama davet amacıyla elçi gönderdiği Bizans İmparatoru kimdir? Yayılmacı politikaları nedeniyle Balkan Antantı’nın kurulmasında etkili olan devletler hangileridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük sesli uyumuna uyar? Nüfus ile bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüz ölçümü arasındaki orana ne ad verilir? Yaşları 3, 5 ve 7 olan üç kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 20 TL aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır? Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı vardır? Semih: I could speak when I was six months old.Berk : ………. I didn’t know that! Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına  (D),  yanlış olanların başına  (Y)  harfi koyunuz.1-  (.... )  Demir,nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekilir.2-  (.....)  Buz, ısı aldığında donar.3-  (.....)  Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan varlıklara madde denir.4-  (.....)  Limonata, saf  bir  maddedir.5-  (………)  Geri dönüşüm, bozuk çıkan ürünlerin fabrikasına geri gönderilmesidir. Bu kitabı değerlendirdiğimizde sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Kitap genellikle içeriği açısından tenkit edilebilir. Ama biz öyle yapmadık çünkü elimizdeki kitap bizi yönlendiriyor. O nedenle diyoruz ki bu kitap kurallara uymayışı ve sistematiği açısından kesinlikle bilimsel çalışmalarda kullanılamaz. Eğer yazar, kendi yanlışları- nı düzeltmeden kitabını bastırıyorsa bu da büyük bir hatadır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Bir işletmenin iş güvenliği ile ilgili yapacakları, aşağıda verilenlerden hangisi kapsamında planlanmalıdır? “Hz.Muhammed’in dostlarının ve düşmanlarının kendilerince değerli olan varlıklarını ona emanet etmeleri; Kabe’nin onarımı sırasında Hacerülesvet’in yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda  nasıl bir kişi olduğunu gösterir? I can fly a plane. I am ……………………… Aşağıdakilerden hangisi sanal (Özgür) ansiklopedidir?  Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere, her işe başlarken Besmele ile başlamamızı öğütlemiş,“Besmele ile başlanmayan her önemli iş sonuçsuz kalır” buyurmuştur. Buna göre “Bismillâhirrahmanirrahim” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? Türkiye’ye güneyden esen yerel rüzgarlar sıcaklığı arttırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı düşürmektedir.Bu durum, Türkiye’nin hangi özelliğinin sonucudur? “Sivrihisar yolunda en büyük köy Külk idi. Anadolu’da böyle bir köyün bulunduğunu aklımdan geçirmezdim. Bağları, bahçeleri, iki üç katlı taş yapıları vardı. Bu sefer orası dinamitle yıkılmıştı. Kadınlar yıkıntılar arasında hasta çocuklarla dolaşıyorlardı. Yunanlılar en fazla burasını yakıp yıkmışlar, yaşama araçlarını ortadan kaldırmışlardı. Ne kimsenin başında bir adam ne hayvan ne yiyecek kalmıştı.”Halide Edip Adıvar’ın “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı romanından alınmış bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir? İlkçağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri olan İyonyalılar döneminde;        Hipokrat, tıp alnında çalışmalar yapmış,        Diyojen, felsefe alanında önemli eserler yazmış,        Tales güneş tutulmasını önceden hesaplamış,        Pisagor, matematiği bilim haline getirmiş ve geometride adı ile anılan teoremi bulmuştur.Buna göre, İyonyalılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1, 4, 3, 6, 0 ” rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır? Aşağıdaki yargılardan hangisi “Müslüman’ın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamını almak,aksıran kimseye elhamdülillah derse yerhamukallah (Allah sana rahmet etsin) demek, davete icabet etmek,hastayı ziyaret etmek, cenazesinde bulunmak” hadisinden çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara ne denirdi? Fosillerin yararları ile ilgili;I.  Bulunduğu katmanın oluşum tarihi ve biçimi hakkında bilgi verir.II.  Soyu tükenmiş canlıları tanımamızı sağlar.III.  Dünyada meydana gelen iklim ve yeryüzü değişimleri hakkında bilgi verir.ifadelerinden hangileri doğrudur? (I) “Edebiyatta İstanbul” konusuna özgün bir bakış açısı getirmek zor. (II) Aynı kaynakların taranmasında ortaya çıkan çalışmalar, ne yazık ki birbirine benziyor. (III) Çünkü hemen hemen bütün şairler, bütün yazarlar yaşadıkları bu şehri yazmadan edememişler. (IV) İstanbul üzerine yazılmış güzel şiirleri, tanınmış öyküleri, roman paragraflarını edebiyatla dostluk kurmuş birçok kişinin bildiği kanısındayım. (V) Onları yok sayarak en tanınmış parçalar üzerine yorum yapmak ya da ‘‘İşte edebiyatımızda İstanbul!’’ demek, bilgiçlik taslamaktan öteye geçmez.Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Hiç kuşkusuz böyle bir şehir onları büyülemiş, etkilemiştir.”cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz? Bir kısa kenarı 60 m, bir uzun kenarı 80 m olan yukarıdaki bahçenin çevresi kaç metredir? • Müşriklerin Bedir’in intikamını almak istemeleri sonucu başlamıştır.•Hz. Peygamber savunma savaşı istemesine rağmen çoğunluk istediği için meydan savaşı olarak yapılmıştır.•   Savaşın başlarında Müslümanlar üstün gelmesine rağmen okçuların yerlerini terk etmesi sonucu bir bozgun yaşanmıştır.Hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir? Aşağıdakilerden hangisini E-Devletin sağlık alanında sağladığı kolaylıklar arasında sayamayız?  Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünya’nın merkezinde yer alan ve en sıcak olan katmandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir