S:1

12 Levha Kanunları aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?

12 Levha Kanunları aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulmuştur? sorunun cevabı "Romalılar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi namazın bize kazandırdıklarından biri değildir? I. Gezici okullarII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIII.  Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre verilenlerden hangileri mecburi ilköğretim kurumlarındandır? "Güreş eski bir Türk sporudur.” Cümlesinde kaç sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi iç gezegenlere ait değildir? Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ………………………denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gaz bir maddenin ısı vererek direk katılaşmasına ne denir? Gönüllü çalışanlardan oluşan yardım kuruluşlarında  hangisi bulunmaz? Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir? “Sen başarılı bir öğrenci misin” Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelir? Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan kervansaraylarda yolcuların her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabilmişlerdir.Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?  Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artması aşağıdakilerden hangisinin ihracattaki payını azaltır? Türklerin topluluk halinde İslamiyet’i kabul etmeleri hangi dönemde olmuştur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “mi” cümleye soru anlamı katmamıştır? Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi okulda çıkabilecek bir sorun değildir? There is a - - - - of matches on the table. 100! + (100! + 1) + (100! + 2) + ... + (100! + 11) toplamı aşağıdaki sayılardan hangisi ile tam bölünemez?  1. Dolapta sadece iki kilo elma kalmış.      2. Amcası yurtdışında üç yıl kalmış.      3. Toplantı bir hafta sonraya kalmış.      4. Arabaları yolun ortasında kalmış. “Kalmak” sözcüğü yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?   ABD’nin Müttefik Devletler yanındaI.  Dünya Savaşı’na katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumların hangisinde farklı bir enerji dönüşüm örneği verilmiştir? 53 : ( 11 - 6) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Newton’un bilime yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya Engelliler Günü ne zamandır? Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır? Türk kültür ve misafirperverliğini dikkate alarak “Bir fincan kahvenin kırk yıl …………. vardır.”cümlesinde boş bırakılan yeri doldurmanız istendiğinde aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanmamız uygun olmaz? Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? TBMM’ nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir? I. Fethedilen Balkan topraklarındaki halka din ve vicdan özgürlüğünün tanınmasıII. Yerli kültürlere müdahale edilmemesiIII. Anadolu’dan Balkanlara Türkmenlerin göç ettirilmesiOsmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde izlediği bu uygulamalardan hangilerinin, Balkan halkının devlete olan bağlılığını artırmaya yönelik olduğu savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli ……………………………………..teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak görevi yukarıdaki boşluğa  Milli Eğitim Bakanlığının hangi müdürlüğün/birimin adı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir? A - - - - is someone who practices predicting of a person’s life and earns money by this way. Aşağıdakilerden hangisi virüslerden korunmanın bir yolu değildir?  “Sekiz yüz sekiz bin seksen sekiz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “türemiş sözcük” değildir? Çok uzun süre yaşayan bir peygamberdi. Kavmi putlara tapıyordu ve yıllarca uğraşmasına rağmen çok az insan ona inanmıştı. Allâh ondan bir gemi yapmasını ve her canlıdan birer çift almasını istedi. Verilen mühlet dolduğunda yeryüzü sular ile kaplandı ve tüm inkârcılar boğuldu ve inananlar kurtuldu.Yukarıdaki bilgilere göre hangi peygamberi seçerseniz doğru olur?  Nietzche’nin gündelik hayatta en çok kabul görmüş cümlesi, “Müziksiz bir hayat, hatadır.” olsa gerek. Gerçekten de profesyonel müzisyenler bir tarafa sıradan dinleyiciyi bile alıp başka dünyalara götüren, mutlu eden şey müziktir.Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olmasının bir sonucudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüş bildirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir