S:1

Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır?

Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır? sorunun cevabı "İngiltere" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Bozmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçersiz bir duruma getirmek” anlamında kullanılmıştır? Kas kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güzel bir bahar günüydü. İki kardeş sabah olup da dedelerinin onlar için yaptığı uçurtmaları masanın üstünde gördüklerinde çok sevindiler. Uçurtmalarını kaptıkları gibi kırlara koştular. Kısa sürede gökyüzü uçurtmalarla doldu.Bu metindeki altı çizili söz aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? Yeryüzünün herhangi bir yerinde görülen kısa süreli hava olaylarına………. uzun süreli hava olaylarına  ise ……………..denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi caminin işlevlerinden biri değildir?  8 Tl nin 150 kuruşuna kalem, 275 kuruşuna silgi, 75 kuruşuna da açacak aldım. Geriye kaç kuruşum kaldı? Aşağıda verilen web sitesi adreslerinden hangisi internette arama yapmak amacıyla kullanılır? Alak suresi hangi ayetle başlamaktadır? Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak;I. Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır.II. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılabilir.III. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, dramatik ve ritmik sanatlar içerisinde yer almaz? Aynı tarihte A merkezinde gölge boyu gün içerisinde en uzun konumdayken B merkezinde gölge boyu en kısa konumda bulunmaktadır.Buna göre; bu iki merkez ile ilgili;I. A merkezi daha doğuda yer alırII. B merkezinde yerel saat 12:00 göstermektedirIII. A merkezinde güneş daha önce batargibi ifadelerden hangileri kesinlikle söylenebilir?  Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışına;I. Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesiII. Yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesiIII. Dış ilişkilerde yanlızlık politikasının benimsenmesihangilerinin uygun olduğu söylenemez? İlk pastoral şiir kime aittir? Uzun Köprü hangi ilimizdedir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim fiil değildir?   • Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak• Türk dilinin tarihî köklerini araştırmakVerilen amaçları gerçekleştirmek için kurulan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir? 1. Valizlerin altına tekerlek takılması2. Kapı menteşelerinin yağlanması3. Yerlere halı serilmesiYukarıdakilerden hangileri sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre eşinin kardeşi ölen bir Devlet memuruna isteği üzerine en fazla kaç gün mazeret izni verilir?  Osmanlı Devleti’ni dağılma sürecine sokan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? İnsan, evreni ve tabiatı gözlemlediğinde her şeyin belli bir ahenk içerisinde hareket ettiğini, tüm evrende bir ölçü ve düzen olduğunu görür.Bu cümle aşağıdaki ayetlerden hangisi ile iliş-kilendirilemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’dan önceki Mekke toplumundaki inanç yapısıyla  ilgili yanlış bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir? Ülkemizde uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin ortak amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdaki doğal sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanmalarından hangisi doğrudur?       İsmail, 8 yaşındadır. Annesinin yaşı İsmail’in yaşının 3 katından 7 fazlasıdır. Anne kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? 67 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Ayrıtlarının uzunlukları 4 cm, 8 cm ve 9 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi, taban ayrıtının uzunluğu 6 cm olan kare dik prizmanın hacmine eşittir. Buna göre kare dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?  I- Ermenistan ile savaşıldıII- Fransa’ya karşı halk mücadele etti.III-Yunanlılara karşı şavaşılan bu cephede  önemli savaşlar yaşandı.  Yukarıda verilen cephelerin doğru eşleştirmesi hangisidir? Hangi seçenekte “diline dolamak” deyimi doğru açıklanmıştır? İstanbul Safranbolu arası otobüsle 4 saattir. İstanbul’dan 08:00 da hareket eden otobüs saat kaçta Safranbolu’ya varır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın hangi ayın sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır? “O, bizi arkadaşlarıyla burada bekleyecekti.” Cümlesindeki kelimelerden hangisi işaret zamiridir? Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısına yuvarlanır? Rollerimiz zamana ve bulunduğumuz yere göre değişebilir.Hangisi çalışarak sahip olabileceğimiz bir roldür? Bilgisayardaki tüm donanımların, yazılımların ve dosyaların yönetimini sağlayan en temel programa ne denir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ekeylem alarak yüklem olmuştur?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir