S:1

Feodal sistemde, seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

Feodal sistemde, seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Şövalyeler " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu ve görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir? 20 torba kömür 480 lira olduğuna göre 15 torba kömür kaç liradır? ya- hecesinden sonra hangisi yazılabilir? Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kağıt kalem aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.Parçada konuşan kişinin ruhsal durumunu en iyi yansıtan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  I saw the - - - - of the poetry club but I couldn’t see any information about the location. Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? 100'den başlayıp 10'ar geri sayarken 5. sırada hangisini söyleriz? “kardeşim - başladı - beni - okulaYukarıdaki sözcüklerle bir cümle oluşturduğumuzda hangisi kullanılmaz? Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) koyunuz.  (      )  Beden dili, jest ve mimik kullanmak iletişimi güçlendirir.(      )  Osmanlı’ya katılan ilk beylik Dulkadiroğulları’dır.(      )  Osmanlı’nın Avrupa’daki ilk toprağı Çimpe Kalesi’dir.(      )   Başkalarına karşı ön yargılı olmak iletişimi kolaylaştırır.(      )   İletişim kurabilmenin en etkili yolu empati kurmaktır. Cumartesi günü 12 sayfa, pazar günü 13 sayfa hikâye okudum.Hafta sonunda kaç sayfa hikâye okudum? Peygamberimiz  Hz. Muhammed  öldüğü zaman kaç yaşındaydı ? 60 TL’nin 2/3‘ ü ile 4 gömlek aldım. 1 gömleğin fiyatı kaç TL’dir?  Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar.Yukarıdaki hadislerde Müslüman da bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir? Mustafa Kemal’in fikir hayatına okul çevre2. sinin katkısı yadsınamaz. Manastır Askerî İdadisinde okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’i ve eserlerinde Türklüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’u tanıdı. Mustafa Kemal’in fikir hayatı, bu dönemde Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillendi. Özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı. Bunda da tarih öğretmeni etkili oldu.Parçada verilen bu durumun Mustafa Kemal’in fikir hayatına katkısı, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Teacher : Is “a computer” an innovation or an invention?Kaan   :I think it is an invention because - - - - .Teacher: Well done! You are right. Bayramlarda ailemizle birlikte çeşitli etkinlikler yaparız.Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden değildir? Eserlerinde köy gerçeğini değişik boyutlarıyla ele alan iki yazar aşağıdakilerden hangisidir?  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin “yorum” u yer almıştır? Aşağıdaki hangisi sınıf kuralardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur? Gülizar: Where is the hospital?Cemal: .................. . I don’t know. “Sagu”yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz?   “Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”(Kamer sures , 49.ayet)Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? İlgi ,ihtiyaç ve yeteneklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 11 yarım saat, 9 çeyrek saat kaç dakika yapar? Bulut Depolama nedir? ‘‘Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______vardır.“       Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıda  verilen bilgilerden hangisi doğrudur?    Klorofil a ve klorofil b moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisinin molekül sayısı eşit değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  “- - - - Restorasyonu sonrasında Japonya büyük bir güç olarak dünya sahnesine  çıkmıştır.”Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:-  Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!-  Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!-  Size emanet edileni koruyun!...”Peygamberimiz bu sözü ile insanlar arasında aşağıdakilerden hangisini tesis etmeyi hedeflemiştir? Bir ay içinde aşağıdakilerden hangisi değişmez? Ayşe okuldan eve geldiğinde daha içeri girmeden yemek kokularını almıştı. Çok acıktığı için hemen ellerini yıkadı ve yemeğe oturdu. Yemek çok güzel görünüyordu ama biraz tuzsuzdu.Yukarıdaki hikâyede Ayşe sırsıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır?  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi veya belgeye erişim ilkelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi virüslerden korunmanın bir yolu değildir? 396 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir