S:1

Aşağıdakilerden hangisi Sümer krallarının sahip olduğu unvanlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Sümer krallarının sahip olduğu unvanlardan biri değildir? sorunun cevabı "Başadam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
“–de” bağlacı, aşağıdakilerin hangisinde “küçümseme”  anlamı katmıştır? Bir ayrıtının uzunluğu 7cm olan bir küpün ayrıtlar toplamı kaçtır? Hangi cümlede yüklemin bildirdiği eylem henüz gerçekleşmemiştir?  - - - - you often watch TV? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Annem 9 m kurdelenin 3 m 36 cm' sini kullandı.Geriye kaç santimetre kurdele kaldı? ”Yüzyıl” ve “asır” sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır? Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve son sûresi aşağıdakilerden hangisidir? Ne akıllı bir insan" dizesinde insan sözcüğünün sayısını bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ acı ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Sevr Antlaşmasına göre Anadolu’yu aralarında paylaşan İtilaf Devletlerinden hangisi 2. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır?   “aşağı – yukarı” sözcükleri arasında anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır?  Boğanın başını kesti. Oğuz beyleri gelip oğlanın başı-na toplandılar, “Aferin” dediler. Dedem Korkut gelsin, bu oğlana ad koysun, beraberine alıp babasına varsın, babasından oğlana beylik istesin, taht alıversin dediler. Çağırdılar. Dedem Korkut gelir oldu. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş: Der: Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana Taht ver erdemlidir Boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana Biner olsun hünerlidir Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana Etlik olsun erdemlidirDede Korkut Hikâyeleri’nden alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? Peygamberimizin kendisiyle soyunun devam ettiği çocuğu kimdir? “Herhangi bir Müslüman; bir dua ile Allah’a yalvarırsa bu dua (günah işlemek ve akraba ile ilgiyi kesmek için olmadıkça) Yüce Allah, ona şu üç şeyden birini verir: Ya duasını kabul edip istediğini dünyada verir. Yahut ona vereceğini ahireti için saklar veya duasına karşılık ondan dengi bir kötülüğü uzaklaştırır. Bunun üzerine sahabeden bazıları, ‘Öyleyse biz çok dua ederiz.’ dediler. Peygamberimiz de ‘Allah’ın lütfu, ihsanı istediğinizden daha çoktur.’ buyurdu.” (Hadis-i şerif)Bu hadisten dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  Sakarya Meydan Muharebesi’nden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, “millî vergiler” adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?  Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasına toplanmış haline ne ad verilir? Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz? Bu resim daha güzeldir." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Akşam olunca yemek için toplandılar. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Firavun ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilerden biri değildir? Bahçemizde 9 elma ağacı vardı. Babam 6 ağaç daha dikti, bahçede kaç ağaç oldu? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değil, sosyal ihtiyaçtır?  Attila, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerineyönetimin babadan oğula geçtiği yeni bir sistem uygulamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? "O" kelimesi hangi cümlede zamir olarak kullanılmıştır? Hangi sözcüğün sonuna sesli bir harf getirilirse hece düşmesi olur? Divan edebiyatı nazım şekillerinden- - - - Arapçada “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak” demektir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılık değildir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim için günümüzde pek kullanılmayan teknolojik bir üründür? YAĞMURKüçük, muttarid, muhteriz darbelerKafeslerde, camlarda pür ihtizazOlur dembedem nevhager, nağmesazKafeslerde, camlarda pür ihtizazKüçük, muttarid, muhteriz darbelerSokaklarda seylabeler ağlaşır,Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;Bulutlar karardıkça zerrata birAğır, muhtazır dalgalanmak gelir;Bu şiirin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kış uykusuna yatan hayvanlarda, çöl hayvanlarında ve göçmen kuşlarda özellikle yağ depo edilmesinin nedeni,I. Solunum ile parçalandığında çok enerji vermesiII. Yapıtaşlarının solunumda yıkımı ile çok miktarda metabolik su açığa çıkmasıIII. İçerdiği karbon sayısının oksijen sayısından fazla olmasıverilenlerden hangileri olabilir?  Ulaşım yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kudüs şehrinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? 4 sa 6dk=……………snBoş bırakılan yere hangi sayıdır? Orta Asya Çinlileşmekten kurtulduTürkler, İslamiyet’i kabul etmeye başladı.Kağıt, matbaa, barut, pusula gibi Çinlilerin geliştirdiği aletler, Müslümanlar tarafından öğrenilmeye başlandı​Yukarıda hangi savaşın sonuçları verilmiştir? Aşağıdaki maddelerin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Un                    Koltuk            TestereA)Cisim              Madde             Malzeme     B)Alet                Eşya                  MaddeC)Malzeme         Madde               AletD)Malzeme         Eşya                  Alet Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir