S:1

Yunan şehir devletlerinde, içerisinde konsey, hükümet ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi?

Yunan şehir devletlerinde, içerisinde konsey, hükümet ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi? sorunun cevabı "Akropolis " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki devletlerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinden biridir? Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas ve İcma’ı delil olarak kabul etmez? 1982 Anayasası’na göre merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetlemek yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?  “doğru ” kelimesinin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?  Bitkilerde çiçeğin asıl görevi nedir? Urartular ölülerini oda biçimindeki mezarlara gömmüşlerdir.Buna göre Urartular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  1- Çocuklar bizim geleceğimizdir.2- Hepimizin gelecekten farklı beklentisi vardır.3- Annem ve babam akşam size gelecek.4- Gelecek yıl tatilde köye gideceğiz.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “gelecek”sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?  Tanıtım amaçlı, belirli bir süreliğine (30 gün, 45 gün gibi) ücretsiz kullanılabilen, süresi bitince lisansı satın alınmak koşuluyla kullanılabilen yazılıma …………………………………….… denir.Yukarıda   verilentanımdaboşluğa   aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kaynama sıcaklığı 80 °C olan saf bir sıvının sıcaklığını, 20 °C’tan 30 °C’a çıkarmak için gerekli ısı miktarı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?  Aşağıdaki doğal sağılardan hangisi 2 ile kalansız bölünemez? Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal operatörler arasında yer almaz?  Günümüz psikolojisi “ruh bilimi” değil, “davranış bilimi” olarak tanımlanır ve algılanır. Psikoloji sözcük kökeni (Yunanca’da Psike=ruh ve Logos=bilim) olarak “ruh bilimi” anlamına geldiği halde, “ruh”u incelememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamda  kullanılmaz? 1982 Anayasası’nın 2. maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgusu, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilişkilendirilebilir?  I never go on the ghost train,because it is ........ 1. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.”(Beled sure- si,10. ayet)2. “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin...”(Kehf suresi, 29. ayet)Bu iki ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? .............................. alkol ve sigara bağımlılığına karşı halkı bilinçlendiren bir dernektir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ses uyumuna uymayan kelime vardır? Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuçilişkisi vardır?  I. Artemis TapınağıII. Babil’in Asma BahçeleriIII. Zeus HeykeliIV. Kral Mozoles’in MezarıV. İskenderiye FeneriVI. Keops PramidiVII. Rodos HeykeliYukarıda Dünya’nın yedi harikası adı verilen turistik mekanlar verilmiştir. Anadolu Yarımadası üzerinde bu eserlerden hangilerine ait kalıntılar bulunmaktadır? ……………… birlikte yaşama kurallarına uymaktır.Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır? (1) Şarkılar, sözcüklerle müziğin karışımından meydana gelir. (2) Meydana gelen karışım insana birçok duygu verir. (3) İnsan şarkı dinlerken ken- dini bir bulutun üstündeymiş gibi hisseder. (4) Bu, şarkıların etkileyiciliğiyle ilgilidir.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Aşağıdakilerin hangisi Temel İnsan Haklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi astı üzerinde üstünlük kurmak, üstünlüğünü hissettirmek isteyen bir yöneticinin davranış ve iletişim biçimidir?  Peygamber efendimiz’in kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu kimdir? Who   is   he  ?      He   is   my …………………Yukarıda soruya göre   boş yere  aşağıdakilerden  hangisi  yazılamaz?   İki basamaklı en küçük sayı ile, en büyük sayının toplamı kaçtır? Eğer dünya güneşe azıcık daha yakın veya güneşten azıcık daha uzak olsaydı bugünkü dünya hayatı hiç olmayacaktı.Yukarıdaki bilgiye göre hangi sonuca ulaşmamız mümkündür? “Televizyondan sine filmi izlemeye mi karar verdiniz ( )” Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?  Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Türk kavimlerinden Kıpçakların X. yüzyılda Oğuzlarla yaptıkları savaşlar, aşağıdakilerden hangisinin konusunu oluşturur? “Adalet ve eşitlik toplumsal yaşamı düzenleyen iki temel ilkedir. Bu iki temel ilkenin eksikliği toplumsal hayatı ……… etkiler.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Ünlü bir ressamı konu alan röportajın türü aşağıdakilerden hangisidir? Eda’nın sosyal bilgiler öğretmeni ödev olarak sosyal bilim dallarını araştırıp gelmelerini istemiştir.Eda hangi bilim dalını yazarsa yanlışlık yapmış olur? İki basamaklı 7A sayısı asal olduğuna göre A yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Lale devrinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi kimdir? Alevilik - Bektaşilik’te tıpkı Hz. Muhammed döneminde Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlarla, onlara malları ve canlarıyla yardımcı olan ensarın kardeşlikleri gibi yol kardeşi olmak isteyen iki ailenin kurban kestikleri ve kardeş olmaya söz verdikleri cem aşağıdakilerden hangisidir?  I. İkili devlet teşkilatı anlayışının benimsenmesiII. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılmasıIII. Ülkenin töreler ile yönetilmesiVerilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinin ortak özellikleri arasında yer almaktadır? Ülkemizde tarım faaliyetinin yoğunlaştığı yerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha çok ihtiyaç duyar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir