S:1

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu'da Karum adı verilen ticaret kolonilerini kurmuştur?

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu'da Karum adı verilen ticaret kolonilerini kurmuştur? sorunun cevabı "Asurlular " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bir basamaklı en büyük tek sayının 5 katı kaçtır? Yüklü bir elektroskoba iletken bir çubuk dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.Buna göre başlangıçta çubuğun yükü ile ilgili,I. Nötrdür.II. Elektroskop ile aynı işaretlidir.III. Elektroskop ile zıt işaretlidir.yargılarından hangileri doğru olabilir? Eskimiş eşyaların görüntüsü nasıl olur?  (I) Türk milleti tarih boyunca bilgiye ve öğretmene çok büyük önem vermiştir. (II) Devletin güçlü olduğu dönemlerde devlet başkanlarının yanında bir bilge, bir öğretmen yer almıştır. (III) Kutadgu Bilig’de bilgi, devlet yönetiminin temel unsurudur. (IV) Orhun Abideleri’nde devletin bilgili kişilerin elinde başarılı olduğu vurgulanmıştır. (V) Osman Gazi, Fatih, Yavuz gibi devlet adamlarının yanında mutlaka öğretmenleri yer almıştır.Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinin öge dizilişi “zarf tümleci- dolaylı tümleç- özne- yüklem” şeklindedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’in, orijinalindenyıllar sonra yazılmış ve bugün ele geçmiş kaç nüshası vardır?  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yeliz' in matematik dersi vardır. Yeliz bu derste hangi aracı kullanmaz? Uygurlar; Hunlar ve Kök Türklerden farklı ola- rak - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda ……….. karşı halkı örgütlemiş, Kafkas Cephesi’nde ……..……… kar- şı savaşmıştır. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? K.Yazdığı öykü, masal ve romanlarda yaşama dair en keskin gerçekleri dillendirmekten kaçınmayan ama hayal gücünden de asla vazgeçmeyen yazarın pek çok yapıtı dilimize de çevrildi.L. İtalyan çocuk edebiyatı denince kuşkusuz akla ilk gelen isimlerden biri Gianni Rodari.M. Altmış yıllık ömrüne onlarca çocuk kitabı sığdıran Rodari, bu alandaki kariyerini 1970 yılında aldığı Hans Christian Andersen Ödülü ile taçlandırmış.N. 1920 yılında dünyaya gelen Rodari, II. Dünya Savaşı’nın ardından gazetecilik mesleğini bir kenara bırakıp kalemini çocuklar için kullanmaya başlamış.K, L, M, N harfleriyle gösterilen cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi kazalara neden olabilir?  Erzurum Kongresinde:“kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi” onaylanmıştır.       Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliye’yi egemen kılmak” temel ilke  olarak benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Aşağıda verilen gezegenlerden hangisinin uydusu yoktur?  Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi yerel kahramanların başarılarıyla doludur. Asıl adı Mehmet Said olan Antepli Şahin Bey, Fransızların ihtiyaçlarını sağlamaları açısından önem taşıyan Kilis - Antep yolunun kapanması için görev almıştır. O, düşmanı kesin olarak bu yoldan geçirmemek için en son mermiyi atıncaya kadar direnme kararını vererek “Düşman buradan geçerse, ben Antep’e ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudumun üzerinden geçebilir.” demiştir.Antepli Şahin Bey’in bu sözleri, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilendirilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “deyim” vardır? (-1) - (-2 -3) =? Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  Angle : Tom, are you a member of a club now?Tom : Unfortunately, no. But when I was in high school, I joined caving and cycling clubs. One day, we went riding up the hills near our town. Bill, a friend fell off his bike and injured his arm. We were all scared but there wasn’t anything serious. Fortunately, we all had our safety gear on, we put on our helmets and gloves before the accident. They saved his life.Bill took safety items like - - - - . Hangi işlemin sonucu daha büyüktür? I’m very hungry. I want to eat .................... .A) somethingB) anythingC) somebodyD) anywhere Doğu Anadolu bölgesi haritada çizilirken en çok hangi rengi kullanmalıdır? Dünyayı tam ortadan ikiye ayıran, en uzun paralel dairesine  ……….……….. denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır? Aşağıdakilerden hangisi gelişimi yaşam boyu bir süreç olarak kabul eden bir araştırmacı tarafından savunulabilir? Our brain has two hemispheres. Our leftbrain is responsible for logical processes.Left brained people prefer studying sitting up.When they read, they look for pieces. Ourleft brain analyses things, takes pieces andarranges them. Left brained students canexpress themselves and facts.Right brained students know their feelings butcan not express them in words. They havetalent in music. Creative writing may be a goodactivity for a right brained student but it isn’t fora left brained one.“........................ prefer studying lyingdown.” cümlesini tamamlayan seçenekhangisidir?  Hücresel yapı ile ilgili,I. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir.II. Ökaryot hücrelerde, hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur.III. Sitoplazmada çeşitli görevleri yerine getiren enzimler bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? Cheetah is - - - - animal in the world. “ Benim sizlerle olan misalim aynen şuna benzer. Yanan bir ateşe uçan kelebekleri ve böcekleri tutmaya çalışan bir adam gibi. O kişi nasıl onlar yanmasın diye mücadele verirse bende sizin için uğraşırım” Yukarıdaki hadiste peygamberimizin(SAS) insanlar için hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Kalanlı bir bölme işleminde bölen 15, bölüm 78 ise bölünen sayı en az kaç olur ? 38 + C = 72 işleminde "C" yerine hangi sayı gelmelidir? Muhtarlar ve belediye başkanları kaç yıllığına seçilerek göreve gelirler? Hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Beyza : I heard someone stole your brother’s car last week.Esra : Yes. ........................ Udela  :Before you leave, I would like to ask my last question. - - - -?Wain  :It is 75535443. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre, Devlet memuru refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması ve bunun raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok kaç aya kadar   aylıksız izin verilebilir?  İnsanlık tarihinde tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte toprak ve hayvan önem kazanır. Üretmek esastır ve insan, ihtiyacı kadarını üretir. Sanayi Devrimi ile birlikte “mal” odaklı bir çağ başlar. Mal üretimi nedeniyle fabrikalar ön plana çıkar ve hayat onların çevresinde şekillenir. İnsan, ihtiyacından fazlasını üretebildiği için tüketim esastır. Şimdilerde ise “bilgi çağı” yaşanıyor. Fabrikalar, tüketim çılgınları için hâlâ mal üretiyor ama bilgi daha değerli ve pahalı. Fabrikaların tahtını, küçük bir odadaki bilgisayarlar yavaş yavaş ele geçiriyor.Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Savaşılması yasak olan haram aylarda yapılan savaşlara ne denir? Bir bölme işleminde bölüm 18 ,bölen 16 ve kalan 4 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? 31-28-25-21-19-16 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir? Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk ve tek Anayasası hangisidir?  “Allah’a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ana-babaya iyilik edin; akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin sahip olduğu kimselere de. Muhakkak ki Allah kibirli ve böbürlenen kimseyi sevmez.” Yukarıdaki ayet sırayla hangi iki konuyu içerir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir