S:1

Aşağıdakilerden hangisi Buzul Çağı olarak da adlandırılmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi Buzul Çağı olarak da adlandırılmaktadır? sorunun cevabı "Paleolitik Çağ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Emirhan 9 yaşında, kardeşi Mehmet 7 yaşındadır. İki kardeşin yaşlarının toplamı kaçtır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?                                     Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın yakından ilişkili olduğu bilim dallarından biri değildir? Bir çiçekçi her gün 6 düzine karanfil satmaktadır. Buna göre çiçekçi, bir haftada kaç karanfil satar? Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır? Kibele adı verilen ilk halı ve kilimler aşağıdaki hangi Anadolu uygarlığında dokunmuştur ? Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;I. Tek zincirindeki nükleotit sayısıII. Toplam Guanin sayısıIII. Hidrojen bağı sayısıyukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin, coğrafi konumuyla ilgili olan madde hangisidir? Maria : - - - - ?Sharon : It is always rainy and windy. Kapadokya hangi şehrimizdedir? Boş kabın kütlesine ..............denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı? "9 - 12 - 15 - 18 -21"  Şeklindeki saymanın kuralı aşağıdakilerden hangisidir? • Halife Me’mun tarafından 832’de Bağdat’ta kurulmuştur.• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Sevr Anlaşması’nın (10 Ağustos 1920) hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(.....) Bozulmadan günümüze kadar gelen tek ilahi kitap İncil’dir.(.....) Sevgi, saygı ve dayanışma önce ailede başlar.(.....) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.(.....) Geniş ailelerde dedeler ve nineler bulunmaz.(.....) İnsanlara iyilik etmek günahtır. It is very cold here, - - - -. I. İller arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.II. Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-Okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.III. Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır.IV. Nakiller Ekim ayı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “nakil” ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?  Cemre tatilde ilk gün 12 soru çözüyor. Sonrakiher gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısından8 soru fazla çözdüğüne göre 5. gün çözdüğü sorusayısı kaçtır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi "telaşlanmak ne yapacağını şaşırmak" anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandır- dığı faydalardan biri değildir? Aşağıdaki milli kültür öğelerimizden hangisi geleneksel el sanatlarımızdandır? I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.II.  Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.III.  Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan  bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir hangisidir? Hangisi özel isim değildir ? Can a fish swim ? Bulut kadar beyazsınKuşlardan yaramazsınBir hâlde karar etmezBir dalda duramazsınBu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? 45 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır?  Aşağıdakilerden hangisi konuşma öncesi dikkat edilecek özelliklerden biri değildir? İlk yardım ihtiyacı olanlara yardım etmeyenlere ne tür bir yaptırım uygulanır? '' Top '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Satıcı bulaşık​ makinesini ayda 125 liralık 8 taksitle ödeyebileceğimi söyledi.Satıcı bulaşık​ makinesini kaç liraya satıyor? “Tezkire”nin tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? Taşıt yolunda öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayan işaretle belirlenmiş alanlara ne ad verilir? Teknolojik ürünler, insanların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla üretilmiştir.Bilgiyi toplamak, sınıflandırmak ve saklamak amacıyla kullanılan teknolojik ürün hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserlerinde işlediği konularından biridir?  Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yüz yılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - -Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerin nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnektir?        “Garibim , nâmıma kerem diyorlar,         Aslı’mı el almış harem diyorlar.”                                   Faruk Nafiz Çamlıbel( 251.ve 252.sorular bu dizelere göre cevaplandırılacaktır.)  Yukarıdaki dizelerin hece ölçüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?       ”58904” doğal sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir