S:1

Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Etnografya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgenin, başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim kaç iş günü içinde sağlanır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Oğuzlarda din adamlarına verilen isim aşağıdakilerden  hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durumlar hariç) memuriyet giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar.Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?  Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?  Yönümüzü en kolay ne ile buluruz? Ev işlerinde annene yardım ediyor musun( ) Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? Merak öylesine tehlikeli bir canavardır ki bir kez eline düştüğünüzde onun dinmeyen iş- tahına yetişmek için sonu gelmez bir çabaya kapılırsınız.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir masaüstü yayıncılık programıdır? Hz. Hatice ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  ‟Ebe Beni Kurda Verme” oyununda ebe, kurt ve sekizoyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına dizilip‟Ebe, beni kurda verme!” diye bağırarak etrafa dağılır.Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığıoyuncuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar.Ebenin arkasındaki oyuncular bitene kadar oyun böyledevam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince‟Ebe, sen bizi kurda verdin; sana ceza vereceğiz!” diyebağırır. Ebenin cezası, kurdu sırtına alıp dolaştırmakve oyuncular tarafından saklanan ayakkabılarını bulmayaçalışmaktır.Bu parçada ‟Ebe Beni Kurda Verme” oyunuyla ilgiliaşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? I. TeizmII.  PanteizmIII.  AteizmYukarıdakilerden hangileri Tanrı’nın varlığıyla ilgili farklı bir görüştür? İmamın öne geçip namaz kıldırdığı, mescidin ön kısmında ve kıble tarafında bulunan, genellikle oyuk olan bölüme ne ad verilir? Annesi, dikişlerden artan 24, 18 ve 10 santimetre uzunluğundaki kumaş parçalarını Derya' ya verdi. Derya bu kumaşların 21 santimetresiyle bebeğine elbise dikti.Kaç santimetre kumaş arttı? ‟Çok geçmeden sokağın köşesinde iki kişi belirdi.” cümlesinde altı çizili bölüm aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.• Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.• Çok hızlı ve ani olarak gelişir.• Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir? Peygamberimiz çok küçük yaşta Babasını ve annesini kaybetmiş hem öksüz hem de yetim kalmıştır.Kendisine göz kulak olan dedesinin de vefatıyla yapayalnız kalmıştır. Sonrasın da kendisine sahip çıkan amcası Ebu Talip ve çok sevdiği hanımı Hz. Hatice de vefat etmiştir.Efendimizin hem hanımını hem de amcasını kaybettiği bu yıla ne isim verilir. • Özbekistan’ın Semerkant şehrinde doğmuş ve orada vefat etmiştir.•   Ebu Hanife’nin görüşlerine bağlı kalmıştır.•“Kitabû’t Tevhid” ve “Te’vilatü’l-Kur’an” adlı eserleri vardır.Hakkında bilgi verilen Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı sonunda imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Meslek seçerken aşağıdakilerden hangisine özen göstermeliyiz? Gözlerimizle görmediğimiz ve hastalıklara sebep olan canlılar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?  225 milyon yıl önce tek parça halinde olan büyük kıtanın adı nedir? Aşağıdakilerden  hangisi 8365 sayısının en yakın yüzlüğüdür? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) kelimedir? 52 - 23  işleminin sonucu kaçtır? Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslam’a davet için topladığında, “Ey insanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler.     Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır?  "6 Mayıs Perşembe"Yukarıdaki tarihe göre ayın 8’ i hangi gündür? “ 103458  “ sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ? Dünya’nın en ince katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Bitkinin dik durmasını sağlayan kısmı...........Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulu kararlarını itiraz nereye yapılır?  Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçi olayları yer ve zaman göstererek, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak, belgelere dayanarak ve savaşa katılanbütün devletlerin belgelerini dikkate alarak tarafsız bir şekilde yazmaya çalışmıştır.Bu bilgilere göre bu tarihçinin kullandığı tarih yazım şekilli aşağıdakilerden hangisidir? Verilen harflerden hangisi tek başına hece oluşturabilir? Aşağıdaki günlerin hangisinde oruç tutulabilir? Türk ordusu Millî Mücadele’de, doğu cephesinde aşağıdakilerin hangisi ile savaşmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ve parçalanmasında etkili olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir