S:1

İmamın öne geçip namaz kıldırdığı, mescidin ön kısmında ve kıble tarafında bulunan, genellikle oyuk olan bölüme ne ad verilir?

İmamın öne geçip namaz kıldırdığı, mescidin ön kısmında ve kıble tarafında bulunan, genellikle oyuk olan bölüme ne ad verilir? sorunun cevabı " Mihrap" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki taşıtların hangisiyle yolcu taşımacılığı yapılabilir? Büyük sanatçıların çoğu, kendi çağlarında anlaşılmamış, kıyıda köşede kalmış, sonra­dan bütün dünyanın tanıdığı sanatçılar olmuş.Böyle sanatçıların nasıl olmuş da değeri bilin­memiş? Bunu bir türlü anlayamadım.Bu parçaya göre yazarın merak ettiği du­rum aşağıdakilerden hangisidir?  Avrupa Hun Devleti’nin dış  politikasını;• Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak,• Hunların savaştığı barbar kavimlerinin düşmanı olan Batı Roma İmparatorluğu ile de iyi ilişkiler kurulacak şeklinde belirleyen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Boğanın başını kesti. Oğuz beyleri gelip oğlanın başı-na toplandılar, “Aferin” dediler. Dedem Korkut gelsin, bu oğlana ad koysun, beraberine alıp babasına varsın, babasından oğlana beylik istesin, taht alıversin dediler. Çağırdılar. Dedem Korkut gelir oldu. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş: Der: Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana Taht ver erdemlidir Boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana Biner olsun hünerlidir Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana Etlik olsun erdemlidirDede Korkut Hikâyeleri’nden alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself Uhud Savaşı’ndan zafer elde edilememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? " Kendi başlarına anlamları olmayan, cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere............denir. "Yukarıda verilen bilgilendirmede noktalı yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi İkinci Abdülhamit Dönemi’nde devlet politikası haline gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden değildir? Ankara taşı olarak da bilinen, mesken yapımında kullanılan dış püskürük kayaç aşağıdakilerden hangisidir? Yaz mevsimiyle sonbahar mevsimini karşılaştırırsak hangi cümle doğru olur? Yayalara yanan kırmızı ışık hangi anlama gelir ? .....................bir toplumun kendine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi öğelerin hepsine verilen addır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından birisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik akım kaynaklarından değildir? “Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Basın yayın organlarında kişi ya da kuruluşlar hakkında çıkan asılsız bir haberi düzeltme işine …………..denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Jane   : Would you like to watch a romance?Sally   : - - - -. I prefer thrillers. Mikroskobun keşfi ve geliştirilmesine bağlı olarak gözle görülmeyen yapılar daha detaylı incelenmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi mikroskobun gelişimine bağlı olarak diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa’da siyasi, ekonomik, kültürel gelişmelerin hızlanmasını ve dünyanın tanınmasını sağlamıştır?  Güneş,7 TL 50 Kr’unun olduğunu söylüyor.Parasının tamamını bozdurup 25 kuruşluk yaparsa kaç tane 25 Kr’luğu   olur? Hz. Muhammed 25 yaşına kadar kimin yanında kalmıştır?  1924 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine bölünebilir? Amerika Kıtası’nı 1492 yılında bularak kıtaya adını veren Americo Vespucci, aşağıdaki hangi ülkenin denizcisidir? Mustafa Kemal’e göre, aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdu kurtarmanın yollarından değildir? Atatürk eğitimine niçin ara vermek zorunda kalmıştır? Hz Muhammed (sav.) vefatına yakın insanlara:“Ey insanlar, kimin sırtına kamçı vurmuşsam, iştesırtım gelsin vursun; kimin benden alacağı varsa,işte malım gelsin alsın…” demiştir.Peygamberimiz bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? -3 ile +7 arasında kaç tam sayı vardır? 1140  bardak 12’ li kutulara, kutularda  5’ erli kolilere yerleştirilmiştir. Kaç koli bardak olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yle en uzun sınırı olan komşu ülkedir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir? I. KasideII. SoneIII. TürküIV. TerzarimaNumaralanmış nazım biçimlerinden hangileri Batı etkisinde gelişen Türk şiirine aittir?. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirmeli bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi koşullu önermedir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayıyla ilgili bir kavram değildir? Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne ad verilmiştir?  Farklı değişkenlerin birlikte işleyişe katıldığı etkili bir sınıf yönetimi sürecinde aşağıdakilerden hangisi en az etkiye sahiptir? Her toplumda alt, orta ve üst olmak üzere üç toplumsal tabaka bulunur. Benzer özelliklere sahip bireyler aynı tabakada yer alırlar. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bireylerin aynı tabakada yer alması için gerekli özelliklerden birisi değildir? '' Top '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir