S:1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ve cihaz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1975 yılında kurulan bilim araştırma merkezi hangisidir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ve cihaz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1975 yılında kurulan bilim araştırma merkezi hangisidir? sorunun cevabı "ASELSAN" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında toplanmıştır? Ramazan ayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Where is the China ? Sorusuna en kötü-en yanlış cevap hangisidir? Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi (sesteş) yoktur? Hz. Musa’nı yaşadığı dönemin kralının adı nedir?  Aşağıdaki özel isimlerden hangisinde yanlışlık vardır? (1350 + 250) : 16 işleminin sonucu kaçtır?  I. Cemşîd ü Hurşîd, Ahmedî tarafından İranlı şair Selman-ı Sâveci’nin 1500 beyitlik eserinin genişletilmiş bir tercümesidir. II. Çin hükümdarının oğlu Cemşîd ile Rum kayserinin kızı Hurşîd arasındaki aşk macerasını anlatır.III. “Mesnevi” nazım biçimiyle yazılmış, yaklaşık beş bin beyitten oluşmuştur. IV. Cemşîd ü Hurşîd İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatı ürünlerindendir.V. Türk edebiyatındaki ilk mesnevi örneği kabul edilir.Yukarıdaki numaralanmış seçeneklerden hangisi Cemşîd ü Hurşîd için söylenemez? Aşağıdaki isimlerden hangisi türemiş isim değildir? XVII. yüzyıl Avrupası’nda özellikle bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanırken aynı dönemde Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki kadar önemli bir gelişim görülmemektedir.Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde de bilimsel çalışmalar yapılmış ve çeşitli eserler ortaya konmuştur. Matematik, tıp ve astronomi alanında çevirilere ve önceden yazılmış eserlerin açıklanmasına ağırlık verilmiştir.XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde bilim ve sanat alanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dengeli ve düzenli beslenirsek aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? Yazılarını düşünceleriyle duygularını birleştirerek ve çok düşünerek yazardı. Yazılarının eleştirilmesini isterdi. Bir cümleyi defalarca değiştirir, onunla uğraşırdı. Sözcüklerle sanki bir resim çizerdi.Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen yazarın özelliklerinden biri değildir? “Karşısındakini çok ağır bir biçimde eleştirmek.”  anlamındaki deyim hangisidir? Eski mahalleden şimdi ne kaldı geriye? Ahmet’le topoyunadığıı arsa, annemin ikindi ütüeri bizi çğııverdiğ tereyağıpideler, toprak yollarda yüüüşüü…O zamanlar bizim evde hep bir kab fazla pişrdi.Annem, Ahmet’i çğıı; onada fazla pişnlerdenverirdi. Kuru biber, kuru patlıan, kışdolması yaztülüü…Bu parçda kaçtane yazı yanlışıyapımışı? Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlara örnek olarak verilir? “Başarılı olmak için ………… yaparım.” Cümlesini hangi kelime ile tamamlarız? I. KloroplastII. MitokondriIII. RibozomYukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? Aşağıdaki denizlerimizden hangisinin toplam kıyı uzunluğu daha fazladır?  Bir işi özellikle yavaş yapan biri için hangi deyimi kullanamayız? ’’Babam, yardımsever, eli açık bir insandır.’’Cümlesindeki altı çizili kelime grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak yönüdür? Küçük kan dolaşımda kan, kalp ile aşağıdaki hangi organ arasında dolaşır? Hira mağarasında gelen ilk vahiy hangi surenin hangi ayetleri idi? Gazelin birinci beytine ne ad verilir?  - - - - is a person who buys and sells stocks and other securities both for retail and institutional clients in return for a fee or commission. “ 7999  -   2017   “ işleminin tahmini sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlatımda açıklık” ilkesine uyulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinin hece sayısı en fazladır? I . Bir kişi özgünlüğe gereksinim duyuyorsa sanat adına büyük bir iş yapmış demektir.II. Sanatçı için özgürlük, onun ayağına pranga demektir, baskı sanatçının doğmasına yardım eder.III. Sanat, önce kişilerin özgünlük ihtiyacından doğar; özgünlüğün olamadığı bir yerde sanat çok zor bulunur.IV. Sanat öncellikle anlaşılır olmalıdır; sanatsever kendinden bir şeyler bulamıyorsa o sanat ile ilgilenmez.Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? 5x2= işleminin toplama ile şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir? Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir değeri ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi iletişim araçlarının doğru kullanımına örnek verilebilir?  “İleri” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamıyla  kullanılmıştır? Bir malın yarısı %30 kârla, yarısı da %20 zararla satılıyor. Bu satıştan yüzde kaç kâr elde edilir?  Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttıran  cihazlardan biri  değildir? Peygamberlerin görevlerinden olan “Davet” ne anlama gelmektedir.  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir