S:1

Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir?

Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir? sorunun cevabı "Fizik " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Karnum açdur karnum açdur karnum aç Rahmet itgil Tanrı bana kapu aç Uçmak aşından dilerven bir çanak Nûr hamîrinden iki üç bazlamaç Rahmetün çokdur denizdür ey Çalab Rahmetün eksülmeye sen çok saçBu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi alamaz? Başkenti Sardes (Sard) olmak üzere Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulan uygarlık hangisidir? Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Uzay ve uydu teknolojilerinin aşağıdaki alanlardan hangisindeki önemi daha azdır? Bireyler, toplumun vazgeçilmez öğelerindendir.Bireyler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Selamün Aleyküm’’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Akın always does his homework regularly. He is a - - - - student. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “memur bilgi sistemi, özlük dosyası” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “aldı.” kelimesi hangi cümlenin sonuna yazılırsa anlamlı cümle olur?  Aşağıda insan hakları ile ilgili verilen yargılardan hangisi doğru değildir? Hareket hâlindeki bir uçak düz bir çizgide gidiyormuş gibi görünür.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? “Bahar geldi mi çiçekler açar ” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumak insana ne kazandırır? Aşağıdaki dinlerden hangisi batıl (ilahi olmayan) bir dindir? Amanda : Who is your favourite singer?Şevval   : - - - - . She has an impressive voice. Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Üçgenin çevresi 48 cm ise karenin çevresi kaç cm’dir? Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için, Allah’ın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?  Sıvı dolu kabın yan yüzeyinde çember şeklinde açı-lan bir delikten akan sıvının çıkış hızı;I. Deliğin sıvı yüzeyine olan uzaklığıII. Deliğin yarıçapıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıda verilen akarsu ve döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? “Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamış. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalışmışsa da başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) belinizden (kemerinizden) tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” (Buhari, Rikak, 26)Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır? Hz. Muhammed (sav.), Mescid-i Nebevi’nin bitişiğine “Suffa” adı verilen bir yer yaptırmıştı. Burada genellikle ilim öğrenmek isteyen, yoksul, kimsesiz ve yetim kişiler kalırdı. Bunlar, çoğunlukla Peygamberimizin yanında bulunur, ona gelen ayetleri öğrenir, konuşmalarını dinlerdi. Ayrıca Suffa’da kalanlar, yeni bilgiler öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye çalışırlardı. Bunlar arasında yabancı dil öğrenenler bile bulunmaktaydı.Bu metne göre Hz.Muhammed (sav)’in Suffa’yı açmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının anlamları arasında yer almaz? Toprak özellikleri ve iklim özellikleri düşünüldüğünde, aşağıdaki illerimizden hangisinde tarımsal ürün çeşitliliğinin diğerlerinden daha fazla olduğu söylenebilir?  2/B sınıfında 19 öğrenci vardır. Her öğrencinin 5’ er tane kalemi olduğuna göre 2/B sınıfında kaç kalem vardır? şığın yayıldığı ortamların çoktan aza doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  Öğrencilerinin yaratıcı düşüncesinin gelişmesini isteyen bir öğretmenin, nasıl bir öğrenme ortamı geliştirmesi beklenmez?  I. Orta enlemlerde ve ılıman kuşakta yer almaktadır. II. Petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin ülkelere komşudur.III. Güney kıyılarının sıcaklık ortalaması kuzey kıyıları-na göre daha yüksektir.Ülkemize ait yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizin özel konumu ile açıklanabilir? Boş bırakılan yere uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz?John : How are you ? Tom : ______ . Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir yazılımdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Aşağıda verilenlerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Last night - - - - I was watching the match between Barcelona and Real Madrid , the electricity went off. Aşağıdaki doğru denklemlerinden hangisinin grafiği orijinden geçer? Yarısı 8 olan sayının 3 eksiği kaçtır? Sinem : Can you ride a bike?Asya  :  Yes,…………………………. Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Semra’ nın anneannesi her gün 20 cm atkı örüyor. Buna göre Semra’ nın anneannesi 15 günde kaç metre atkı örmüş olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir