S:1

  • Çevresine göre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekillerine ......................denir.
  • Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara ................. denir.
  • Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere ............ denir.
Yukarıda verilen tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur?

Çevresine göre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekillerine ......................denir.Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara ................. denir.Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere ............ denir.Yukarıda verilen tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur? sorunun cevabı "yarımada" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir? Kütlelerinin aritmetik ortalaması 75 kg olan 24 kişilik sınıftan iki öğrenci bir başka okula gidiyor.Kalan öğrencilerin kütlelerinin aritmetik ortalaması değişmediğine göre başka okula giden iki öğrencinin kütleleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? I- Şiddetli diş ağrısı çeken bir bireyin durumu II- Çok yüksek sesle müzik yapılan bir ortamda bulunan bireyin durumu III- 20 C de uzun süre kalan bir insanın fizyolojik durumu IV- Çok kısık seste konuşan arkadaşının sesini duymakta zorlanan birinin durumu V- Uzun süre aç kalan bireyin durumu Yukarıda verilenlerden hangisi aşırı uyarılmaya örnek gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, diğer ögelere göre daha önemle vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi çıkarma işleminde bulunmaz? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? I dont feel well today, so I - - - - to stay at home rather than go to picnic. Görüş alışverişi ve katılım sağlamak için hangi masa önerilir? Bir mal veya hizmet satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan kişiye ........... .............................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 18 yaşından büyük, sağlıklı kişilerin ölümleri hâlinde bazı doku ve organlarının, ihtiyacı olan kişilere nakledilmesi için izin vermesine ....................................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela bizim kendi benliğimize bu hürmeti hissen, fikren, bütün hal ve davranışlarımızla göstermemiz gerekir; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Elektrik üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinden yararlanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklere örnek verilemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, varlıkların özelliğini belirtmez? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki sözlü anlatım türüyle uyuşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı olumsuz olarak etkiler? There is a - - - - of matches on the table. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir? Tapates adı verilen halı ve kilimleri ile ünlenen uygarlık hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir